Ügyfélablak

Kérdése van?

Mi válaszolunk!

Beruházások, ingatlanfejlesztés

A Lakástörvény határozza meg a kihelyezést. Általánosságban elmondható, hogy a jelenlegi/eredeti lakással megegyező lakásra jogosult a bérlő. Tehát alapterületben, komfortfokozatban, felszerelésben hasonló lakásra lehet számítani.

Az új lakásról rendelkező Tulajdonosi Nyilatkozatban foglaltak az irányadók. Sokféle változat lehetséges. Általában – ha bontásra kerül a lakóépület – az összes szolgáltatói szerződést meg kell szüntetni. Ez azt jelenti, hogy az elektromos- és a gázmérőt is le kell szereltetni, amelynek díját a bérlő köteles kiegyenlíteni (a felmerülő költségek ellentételezéséről a tulajdonosi nyilatkozat rendelkezik). A víz- és távfűtő-szolgáltatást csak a dokumentáció csatolásával írásban lehetséges megszüntetni. Természetesen hasonlóképpen kell eljárni a többi szolgáltatónál is, de ebbe a bérbeadó nem kíván beleszólni (pld.: Vodafone, Digi TV, T-home stb.).

A Lakástörvény szellemében a bérbeadó köteles a komfortfokozatnak megfelelő szinten, berendezési tárgyakkal felszerelve rendelkezésre bocsátani a bérleményt. Új lakásba költözni a legritkábban van mód, leggyakrabban egy felújított lakásba kerül átköltöztetésre a bérlő.
Lakásnál: főzés, fűtés, világítás, vízvétel, egyéb helyiségek esetében ez a szűkebb lehet. Fűtési és főzési lehetőség esetében sem feltétlenül szükséges a gázellátás, mert a főzést, fűtést villannyal is meg lehet oldani és a lakás/helyiség fűtésére szilárd tüzelőanyag is használható. A melegvíz-szolgáltatás sem okvetlenül gázzal történik, lehet elektromos kialakítású még akkor is, ha egyébként van gázszolgáltatás a lakásban.
A nyílászárók soha nem újak, javítottak, festettek, nem légtömörek. Kéményes gázkészülékek és gáztűzhely esetén tilos a légszigetelés, mert életveszélyes helyzet állhat elő!

A lakás berendezési tárgyainak, nyílászáróinak karbantartása, cseréje a bérlő kötelezettsége. Fokozott légzárással kivitelezett új ajtó/ablak beépítése tilos nyitott rendszerű gázkészülékek esetén (kéményes vízmelegítő, gázfűtő-készülék illetve tűzhely). A bérlőnek jogában áll saját szervezésben és saját költségére a nyílászárót (ajtó, ablak) kicserélni. A műszaki, és az építéshatósági szabályokat minden esetben be kell tartani.

A tulajdonos általában nem végez ilyen munkát, mert ez a bérlő szerződésben foglalt kötelezettsége (kivétel, ha valamilyen – lakást is érintő – nagy felújítás, statikai beavatkozás készül). A bérlő köteles a műszaki előírásokat szigorúan betartani, különös tekintettel lakásban lévő hálózatokra (gáz-, víz-, elektromos-, TV-, és telefonhálózatokra).

A tulajdonosi hozzájárulás vagy egyéb írásba foglalt megállapodás az irányadó. Általában a komfortfokozatnak megfelelő – működő – berendezési tárgyakkal, tisztasági festéssel, kitakarítva, a meglévő külső-belső nyílászárókkal (ez változhat szanálásos bontás esetén) kell és lehet leadni az ingatlant.

Minden esetben a bérbeadó hozzájárulásával lehetséges. A beavatkozás mértékétől függően a szolgáltatók és esetlegesen az építési hatóság engedélyére is szükség van, lehet. Alapesetben alaprajzokkal (előző-, új-, alatta lévő lakás) és gépészeti tervvel. Az ingatlanfelújítás mértékétől függ a tervkészítő személye (technikus, építészmérnök, vezető tervező stb.).

A penészesedés keletkezésének legtöbb esetben a lakáshasználati szokások az okozói: a fűtési költségek csökkentése miatt nincs felfűtve a lakás, nincs megfelelő szellőztetés, nagy a páraképződés (túlterhelt), a nyílászárók légmentesen szigeteltek. Nincs filtráció, amit a burkolatok, a műanyag alapú tapéta, a diszperziós festékek hatványozottan előidézhetnek. Minden esetben törekedni kell a kiváltó okok megszüntetésére, de vegyszeres kezelés, megsemmisítés is kell, mert a penészgombák egészségkárosodást okozhatnak. A penészedés kialakulásában a szomszédos lakás/helyiség fűtetlensége is közrejátszhat.

Minden esetben a bérlő bejelentését követően a szerződő felek közös akaratával felvett előzetes jegyzőkönyv elkészítése szükséges, majd megegyezés függvénye a kiköltözés módja, ideje, illetve az esetleges térítés.

A karbantartás, felújítás kötelmein belül lehetséges, de a szerkezetnek meg kell felelnie az általános tartószerkezeti, közlekedési elvárásoknak is. A beépítés során az eredeti épület tartószerkezeteit nem lehet károsítani, túlterhelni. A kivitelezés és használat felelőssége a galériát kialakító bérlőé.

A 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló törvény és az ezzel megfeleltetett, önkormányzat által megalkotott helyi szabályozás. Természetesen ezen kívül a Polgári Törvénykönyv, a pénzügyi-számviteli törvények is irányadóak, meghatározók. Ezen kívül figyelembe kell venni a szolgáltatással összefüggő szabályzásokat, és a szigorú a műszaki előírásokat is.

Lakások, üzlethelyiségek
Bérlakások, lakáspályázatok

Az érvényben lévő jogszabályok értelmében a XIII. kerületben lakáspályázat útján lehet lakáshoz jutni. Ezek feltételeiről az ügymeneteknél, illetve az aktuális pályázatoknál talál bővebb információt.

Amennyiben a bérleményben végzett hatósági kéményellenőrzés során kapott felhívás hiányosságot, elvégzendő feladatot tartalmaz, kérjük, az azt tartalmazó dokumentumot juttassa el részünkre, hogy a bárbeadói kötelezettség körébe tartozó feladatot mielőbb megrendelhessük.

A mellékvízmérők cseréje a bérlő feladata. A lejárt vízóra cseréjéről minden lakás- és helyiséghasználónak egyénileg kell gondoskodnia.

A mellékvízmérő cseréjét a Fővárosi Vízművek Zrt-től vagy szerződött partnereitől lehet megrendelni.

 

A Fővárosi Vízművek Zrt-től a mellékmérő cseréje az alábbi két módon rendelhető meg:

 

Telefonos ügyfélszolgálaton keresztül a Vízvonalon, azaz a +36-1-247-7777 telefonszámon.

A Fővárosi Vízművek Zrt. szerződött partnereinek egyikétől is megrendelheti a mellékmérő cseréjét:

 

A partnerek listája a Fővárosi Vízművek Zrt. honlapján az alábbi linken elérhető:

https://vizmuvek.hu/hu/kezdolap/ugyintezes/meroallas-merocsere/szerzodott-partnerek/minositett_vallalkozok_elerhetosege

 

A cégek elérhetősége is elérhető a fenti linken.

 

További információ:

A mérőcserére időpontot kizárólag a szerződő fél vagy annak meghatalmazottja kérhet.
A megrendelés során szükséges adatok:

  • pontos cím (irányítószám, helység, emelet, ajtó),
  • megrendelő neve és elérhetősége,
  • ha van, akkor a korábbi vízszámlán található készülékhely-szám és a lejárt vagy lejáró vízóra gyári szám.

Amennyiben a mérőcserére vonatkozó igény szeptember 1-jét követően érkezik be, a Főváros Vízművek Zrt. nem vállal garanciát arra, hogy a mérőcserét még adott évben elvégzi.
A szolgáltató 3 órás időintervallumokat ad meg, melyek a helyszínre érkezés idejét határozzák meg, nem a teljes munka elvégzésének intervallumát.

 

Helyszíni munkavégzés:

 

Az egyeztetett időpontban az ingatlanba való bejutást és mérőhöz való hozzáférést a megrendelőnek kell a biztosítania. Amennyiben az egyeztetett időpontban a megrendelő nem biztosítja a mérőhöz való hozzáférést, akkor a Fővárosi Vízművek Zrt. általi kiszállási díj kiszámlázása megtörténik.

 

Bejelentés:

 

Kérjük, hogy a mérőcsere megtörténtét a már új mérőről kapott első vízszámla csatolásával jelezze a kozszolgaltato@kozszolgaltato.hu e-mail-címen.

Amennyiben az Ön által bérelt önkormányzati tulajdonú ingatlan vezetékhálózatán vagy a lakóépületben műszaki meghibásodás keletkezik, kérjük, jelezze azt részünkre központi elérhetőségeink valamelyikén vagy ügyfélszolgálatunkon.

 

Azonnali intézkedést igénylő esetekben pedig hívja a Kezelési és üzemeltetési osztályt a+36-1-350-3728-as központi telefonszámon.

 

Karbantartási, javítási feladatok:

 

A legtöbb ingatlan esetében a bérleményekben lévő nyílászárók, burkolatok, berendezési tárgyak karbantartása, felújítása, pótlása és cseréje a bérlő feladata.

A bérbeadó általánosságban a vezetékrendszerek javításáról, a szükséges kéménybélelés elvégzéséről intézkedik.

Amennyiben az osztatlan közös tulajdonú épületrészeknél észlel problémát, jelezze azt részünkre. Ilyen esetben a 100%-ban önkormányzati tulajdonú lakóépületek esetében a javításról intézkedünk, társasházak esetében pedig felkérjük a közös képviseletet a feladat elvégzésére.

 

Lehetősége van lakáspályázat benyújtására, valamint magánúton a lakásbérleti jogát elcserélni másik önkormányzati lakás bérleti jogára vagy magántulajdonú ingatlanra. Ezek feltételeiről az ügymeneteknél, illetve az aktuális pályázatoknál talál bővebb információt.

A XIII. kerületi Önkormányzat évente 3-4 alkalommal indít lakáspályázatot különböző feltételekkel. Lakással rendelkező bérlőink lakásleadás mellett tudnak pályázni, lakással nem rendelkező, kerületi lakosok lakás leadása nélkül pályázhatnak.
Fiatal házasoknak és élettársi kapcsolatban lévőknek évente 1-2 alkalommal pályáztat meg az Önkormányzat fecskeházi lakásokat, vagy az Önkormányzat tulajdonában álló fecskeházi hasznosításra kijelölt lakásokat.
A pályázati rendszerről, a feltételekről az ügymeneteknél és az aktuális pályázatoknál talál bővebb információkat.

Amennyiben a bérlő meghalt és a lakásban más személy nem lakott, illetve lakcímbejelentéssel nem rendelkezett, a lakást a néhai bérlő hozzátartozójának kell átadnia a Zrt. részére. Amennyiben hagyatéki eljárás indult, az illetékes Polgármester Hivatal Hagyatéki Csoportját kell megkeresni.

Igen, elcserélhető egy másik lakás bérleti jogviszonyára, illetve magántulajdonú ingatlan tulajdonjogára.

Önkormányzati lakás bérleti jogviszonyának folytatása ellenében kötött eltartási szerződés megkötését követően a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályát kell az eltartónak és az eltartottnak felkeresni. Az Igazgatási Osztály végzi el az eltartási szerződés záradékolását, valamint a bérlő elhalálozásának esetén megvizsgálja az eltartási szerződésben vállalt feltételek teljesülését. Az eltartás megvalósulása és az Igazgatási Osztály jóváhagyása után az eltartónak fel kell keresnie a Zrt-t a bérleti jogviszony rendezése ügyében.
Bővebb információkat a Jogviszony folytatás ügymenetnél talál.

A határozatlan idejű bérleti joggal rendelkező bérlő a lakásbérleti jogviszonyt a Bérbeadó részére pénzbeli térítés ellenében felajánlhatja, azonban a Bérbeadó a felajánlást nem köteles elfogadni, arról a lakásgazdálkodási feladatok ismeretében dönt.
A határozott időre vagy feltétel bekövetkeztéig bérbe adott lakás bérleti joga is megváltható a bérlő erre irányuló kérelme alapján, azonban a Bérbeadó a felajánlást nem köteles elfogadni, arról szintén a lakásgazdálkodási feladatok ismeretében dönt. A pénzbeli térítés összege függ a bérleti jogviszonyból még hátralévő időtől is.
Bővebb információkat és a további tudnivalókat a Bérleti jogviszony megszüntetése ügymenet alatt találja.

Az Önkormányzat hozzájárulása nélkül befogadható személyek: bérlő házastársa, gyermeke, a befogadott gyermekének az együttlakás ideje alatt született gyermeke és szülőjét. Az Önkormányzat hozzájárulásával fogadhatja be a bérlő a nagyszülőjét, házastársának gyermekét és unokáját, nem befogadott gyermekének a gyermekét, testvérét, élettársát, élettársa gyermekét és annak unokáját, gyermeke házastársát vagy élettársát és annak gyermekét, valamint gyámhatósági határozattal igazolható gondozottját.
Bővebb információkat és a további tudnivalókat a Befogadás ügymenet alatt találja.

A bérlő bérlőtársi jogviszonyt létesíthet házastársával, gyermekével, a befogadott gyermekének az együttlakás ideje alatt született gyermekével, szülőjével. A bérlő a gyermekével, unokájával, testvérével abban az esetben létesíthet bérlőtársi jogviszonyt, amennyiben az együtt lakó személy a 18. életévét betöltötte, továbbá, ha a testvér a bérlővel a lakásban legalább 1 év óta folyamatosan együtt lakik.
Bővebb információkat és a további tudnivalókat a Bérlőtársi jogviszony létesítése ügymenet alatt találhat.

Üzlethelyiségek

A honlapunkon szerepel és 2-3 hetente frissítésre kerül a bérbe vehető helyiségek listája, amely helyiségekre folyamatosan érkezhetnek be bérbevételi kérelmek. Itt letölthető bérbevételi kérelem, amelyen a szükséges csatolandó iratok is feltüntetésre kerültek.
A lista bérleti díjra vonatkozó információt nem tartalmaz, mivel az megállapodás függvénye. A bérleti díjjal, valamint a helyiség megtekintésével kapcsolatban a helyiséggazdálkodási ügyintézőkkel kell egyeztetni.
Egy másik lehetősége a helyiséghez jutásnak, hogy időnként helyiség pályázatot is hirdetünk, amelynek feltételeit külön hirdetményi kiírás tartalmazza.

Amennyiben az Ön által bérelt önkormányzati tulajdonú ingatlan vezetékhálózatán vagy a lakóépületben műszaki meghibásodás keletkezik, kérjük, jelezze azt részünkre központi elérhetőségeink valamelyikén vagy ügyfélszolgálatunkon.

 

Azonnali intézkedést igénylő esetekben pedig hívja a Kezelési és üzemeltetési osztályt a+36-1-350-3728-as központi telefonszámon.

 

Karbantartási, javítási feladatok:

 

A legtöbb ingatlan esetében a bérleményekben lévő nyílászárók, burkolatok, berendezési tárgyak karbantartása, felújítása, pótlása és cseréje a bérlő feladata.

A bérbeadó általánosságban a vezetékrendszerek javításáról, a szükséges kéménybélelés elvégzéséről intézkedik.

Amennyiben az osztatlan közös tulajdonú épületrészeknél észlel problémát, jelezze azt részünkre. Ilyen esetben a 100%-ban önkormányzati tulajdonú lakóépületek esetében a javításról intézkedünk, társasházak esetében pedig felkérjük a közös képviseletet a feladat elvégzésére.

 

Közterületi ügyek
Parkok, játszóterek, kutyafuttatók, környezetgazdálkodás

A XIII. kerületi közterületek közegészségügyi biztonsága érdekében arra kérünk mindenkit, hogy aki a kerület utcáin, terein, parkjaiban elhullott állatot talál segítse bejelentésével a mihamarabbi intézkedést a következő elérhetőségek valamelyikén:

Punctum Kft.
Lehotzky András
telefon: 06-20/534-3220
e-mail: andras.lehotzky@gmail.com

A fenti elérhetőségeken mindennap 0-24 órában tehetnek bejelentést a kerületben élők, az állattetemek elszállítása 24 órán belül történik meg. Ha lehet, a napközbeni órákban a gyorsabb intézkedés érdekében inkább telefonon tegyenek bejelentést.

A patkányok elleni védekezés a Fővárosi Önkormányzat feladata, ezért élő vagy elpusztult patkány észlelését a https://budapest.hu/Lapok/Szolgaltatas/patkanybejelentes.aspx oldalon, vagy a Főpolgármesteri Hivatal Központi Ügyfélszolgálatán a 06-1/327-1957 telefonszámon lehet bejelenteni.

Az ingatlanok előtt húzódó járda- valamint fasorisáv-szakaszok tisztántartása, gyom-, hó- és síkosságmentesítése a 48/1994. számú Főv. Kgy. rendelet értelmében az ingatlan tulajdonosának, kezelőjének, használójának feladata.

A meghibásodások bejelentését munkaidőben 06:45-15:05 között a Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. +36 1 238-4333-as telefonszámán, valamint elektronikus formában a https://bdk.hu címen lehet megtenni. Munkaidőn kívül is van lehetőség a bejelentés megtételére ugyanezen a telefonszámon, ebben az esetben a hívás automatikusan az ELMŰ központi hibabejelentőjébe fut be, ahol a 1.2.1-es menüpontban van lehetőség a hiba jelzésére.

Az illegális hulladékokra vonatkozó bejelentéseket a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. +36-1/270-0413 telefonszámán lehet megtenni.

A kerületi szelektív gyűjtőszigetek köztisztaságát és az ürítési rendszerét érintő problémákkal, illetve az ehhez kapcsolódó kérdéseikkel a BKM Nonprofit Zrt. FKF Hulladékgazdálkodási Divízió ügyfélszolgálatát kereshetik a +36-80/353-353-as telefonszámon, illetve az fkfzrt@fkf.hu e-mailcímen.
A közterületeken található, zöld színű, műanyag hulladék-gyűjtőedények helyével, illetve ürítésükkel kapcsolatos problémákban szintén az BKM Nonprofit Zrt. FKF Köztisztasági Divízió munkatársai tudnak tájékoztatást a fent megadott ügyfélszolgálati elérhetőségeken.

A fák gallyazási igényét – amennyiben XIII. kerületi önkormányzati illetékességű területről van szó – a kornyezet@kozszolgaltato.bp13.hu e-mail-címen, vagy – amennyiben fővárosi önkormányzati illetékességű terület – a BKM Nonprofit Zrt. FŐKERT Kertészeti Divízió az ugyfelszolgalat@fokert.hu e-mail-címen, vagy a +36-80/277-275 telefonszámon jelezhetik.

Kérjük, hogy bejelentését a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. elérhetőségein tegye meg.

Kérjük, hogy bejelentését a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. elérhetőségein tegye meg.

A pályázati felhívást minden tavasszal közzétesszük a kerületi Hírnök újságban, az Önkormányzat honlapján és a www.angyalzold.hu oldalon. Kérjük kísérje figyelemmel a kiírást, amelyben minden szükséges információt közzéteszünk.

Patkányészlelés esetében a Fővárosi Önkormányzat weboldalán https://budapest.hu/Lapok/Szolgaltatas/patkanybejelentes.aspx, illetve a +36-1/327-1957 és a +36-1/999-9322-es telefonszámokon lehet bejelentést tenni.

Amennyiben csótányt lát közterületen, akkor bejelentését az illetékesség szervnél, a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt-nél teheti meg. Elérhetőségük: e-mail: ugyfelszolgalat@fcsm.hu, telefonszám: 06-1-459-1600. Általánosságban elmondható, hogy az ilyen rovarok életmódjából is az következik, hogy visszaszorításukra az élelemforrásokhoz (hulladékhoz, élelmiszermaradékokhoz) való hozzáférésüket kell megakadályozni.

A parkjaink, zöldterületeink védelme érdekében üzemeltetőként egyes helyszíneken kutyatiltó táblával korlátozzuk a területhasználatot a kutyák számára. Erre azért van szükség, hogy a kis gyerekek, a zöldterületet használók számára biztosítsunk olyan pihenő részeket. Szükség lehet ilyen intézkedésre a növények, ágyások védelme érdekében is. Ahol a kutya fűre vagy parkba lépése tiltott, ott ezt tábla egyértelműen jelzi. A kutyások és a nem kutyások békés együttélésének alapja a megfelelő területhasználat, az egymásra odafigyelés, végső soron a kölcsönös tisztelet és együttműködés. Ebben hiszünk, üzemeltetőként tett intézkedéseink során ez vezérel minket.

A felelős magatartás egyéni felelősség, minden kutyatartótól elvárható, hogy a kutyasétáltatás során felszedje a kutyapiszkot. A kerületben spirális ebürülékgyűjtők kihelyezésével és üzemeltetésével gondoskodunk arról, hogy korszerű módon legyen lehetőség a speciális hulladék kezelésére.  A kutyások segítésére már 10 helyszínen ebürülékgyűjtő zsákot is osztunk, melynek részleteit itt találják.

Parkolás

A várakozási hozzájárulásokat már nem papíralapú parkolási matrica formájában kapják kézhez az autósok. Az arra jogosult igénylők számára e-mailen küldjük meg a jogosultság igazolását. A digitális matrica azt jelenti, hogy nem kell semmit a szélvédőre ragasztani, nem kell papíron igazolni a jogosultságot, mégis érvényes lesz a várakozási engedély, amennyiben az igénylő a feltételeknek megfelel és az engedélyt megigényelte, megkapta. Az érvényességet a parkolóellenőrök az elektronikus nyilvántartásunkban automatikusan ellenőrzik.

A várakozási hozzájárulások, azaz az engedélyek érvényességét a parkolóellenőrök az elektronikus nyilvántartásunkban automatikusan ellenőrzik. A kérelem jóváhagyása után a hozzájárulást igazoló dokumentumot nem szükséges fizikai alapon (nyomtatva) elhelyezni a gépjárműben. Kiragasztott matrica nincs, de a digitális matrica érvényes, így ellenőrizhető a jogosultság. Az engedély fizikai matrica nélkül is érvényes lesz, amennyiben az adott évre kiváltotta az arra jogosult autós.

Nem kell semmit a szélvédőre ragasztani, nem kell várni a postást, nem kell papíron igazolni a jogosultságot – mégis érvényes lesz a várakozási engedély. A matricára nem kell vigyázni, nem veszhet el. Az igénylés gyors, egyszerű és kényelmes. Az online igénylés és a digitális matrica előnyeit videó formájában is bemutatjuk Önöknek. 

Amennyiben a pótdíjazástól számított 10 percen belül megváltotta parkolójegyét vagy 5 percen belül rendelkezik érvényes mobilparkolással, abban az esetben szíveskedjen eljuttatni ügyfélszolgálati irodánk elérhetőségeire, a megváltott jegy másolatát vagy a visszaigazoló SMS képernyőfotóját a pótdíjfizetési felszólítással együtt, hogy az eseményét lezárhassuk.

  1. a) Banki átutalással, amelyet fővárosi főútvonalakon kapott pótdíj esetén (7-essel kezdődő azonosító esetén) az OTP Bank Zrt-nél vezetett 11784009-22238571 számú bankszámlaszámra tehet meg
  2. b) Banki átutalással, amelyet belső utcákon kapott pótdíj esetén (3-assal kezdődő azonosító esetén) az OTP Bank Zrt-nél vezetett 11784009-20601160 számú bankszámlaszámra tehet meg.

Kérjük, hogy a közlemény rovatban tüntesse fel a pótdíjazott gépjármű rendszámát és a pótdíj azonosítószámát.

  1. Honlapunk Ügyfélablakában, a „Parkolási pótdíj lekérdezése, befizetése” menüben, bankkártyával
  2. Csekken, bármely postán. A csekket a felszólítás alapján kell kitölteni. Ebben az esetben a befizetés adatai automatikusan bekerülnek a nyilvántartási rendszerbe.
  3. Személyesen, az ügyfélszolgálatok pénztárában.

A 15 naptári napon belül történő befizetés kedvezőbb pótdíj tarifával jár.

Mint minden fővárosi kerületben, így a XIII. kerületben is 30/2010. (VI.4.) Főv. Kgy. rendelet szabja meg a parkolási- és pótdíjak mértékét és ahogyan minden fővárosi kerületben, így a XIII. kerületben is léteznek kerületi és fővárosi tulajdonú közterületek. Ezek alapján a pótdíjak a következők lehetnek.

XIII. kerület, kerületi tulajdonú közterületeinek parkolási- és pótdíjtételei

Szent István körút – Carl Lutz rakpart – Dráva utca – Dózsa György út – Szabolcs utca – Bulcsú utca – Lehel utca – Lehel tér – Váci út – Nyugati tér által határolt terület:
Üzemidő: 08:30 – 22:00
Óránkénti várakozási díj: 600 Ft/óra,
Pótdíj – 15 napon belül: 9.900 Ft,
Pótdíj – 15 napon túl: 24.600 Ft.

Dózsa György út – Dráva utca – Duna folyam – Meder utca – Váci út – Balzsam utca – Göncöl utca – Röppentyű utca – Pap Károly utca – Róbert Károly körút – Vágány utca által határolt terület:
Üzemidő: 08:30 – 20:00
Óránkénti várakozási díj: 450 Ft/óra,
Pótdíj – 15 napon belül: 6.525 Ft,
Pótdíj – 15 napon túl: 18.450 Ft.

Róbert Károly körút – Pap Károly utca – Röppentyű utca – Göncöl utca – Kámfor utca – Tatai utca – Szegedi út – Dévényi utca által határolt terület:
Üzemidő: 08:30 – 18:00
Óránkénti várakozási díj: 300 Ft/óra,
Pótdíj – 15 napon belül: 3.750 Ft,
Pótdíj – 15 napon túl: 12.300 Ft.

XIII. kerület fővárosi tulajdonú közterületeinek parkolási- és pótdíjtételei

Szent István körút, Nyugati tér, Váci út (a Dráva utcáig), Lehel tér
Üzemidő: 08:00 – 22:00
Óránkénti várakozási díj: 600 Ft/óra,
Pótdíj – 15 napon belül: 10.200 Ft,
Pótdíj – 15 napon túl: 24.600 Ft.

Váci út (Dráva utcától Újpestig), Róbert Károly körút
Üzemidő: 08:00 – 20:00
Óránkénti várakozási díj: 450 Ft/óra,
Pótdíj – 15 napon belül: 6.750 Ft,
Pótdíj – 15 napon túl: 18.450 Ft.

Országbíró utca – Üteg utca – Petneházy utca – Béke utca határolta belső parkoló
Üzemidő: 08:00 – 18:00
Óránkénti várakozási díj: 300 Ft/óra,
Pótdíj – 15 napon belül: 3.900 Ft,
Pótdíj – 15 napon túl: 12.300 Ft.

Amennyiben parkolási eseménnyel kapcsolatosan küldött panaszt, a befizetésre vonatkozó határidő nem hosszabbodik meg. Kérjük, az eseményhez képest eltelt 15. napig fizesse meg a pótdíjat. Hivatalos kérelmét, panaszát kivizsgáljuk, elbíráljuk és döntésünkről levélben tájékoztatjuk.

A Budapest Főváros XIII. kerületének várakozási övezetein belül található parkoló-automaták által kibocsátott parkolójegyek megfelelnek a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. § (1) és (3) bekezdéseiben rögzített előírásoknak, ezért a parkolójegyek, mint nyugták – ÁFA-s számla kiállítása nélkül is – alkalmasak költségelszámolásra.
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: ÁFA tv.) 163. § (2) bekezdés c) pontjának 2020. július 1-jén hatályba lépő változása értelmében a parkolójegy megváltása során megfizetett várakozási díjról, illetve a díjfizetés nélküli várakozás esetén fizetendő várakozási- és pótdíjról számla kiállítására kizárólag a teljesítés, azaz a parkolójegy megváltása, illetve a várakozási- és pótdíj megfizetése napjától számított 8 napon belül van lehetőség, teljesítésenként külön-külön egyedi számlával.
A fenti előírás betartása és az ügyintézés meggyorsítása érdekében számla kiállítására vonatkozó igényt Társaságunk részére bejelenteni:
– személyesen a Központi Ügyfélszolgálati Irodák valamelyikében legkésőbb a parkolástól vagy pótdíjfizetéstől számított 8. napig,
– postai úton Társaságunk székhelyére (1139 Budapest, Béke utca 65.) postai úton megküldött írásbeli kérelemben, megjelölve benne a számlát igénylő személy nevét, címét és adószámát – a kérelemnek a parkolástól vagy pótdíj megfizetése napjától számított 3. napig meg kell érkeznie Társaságunkhoz,
– és valamennyi, a számlázással érintett eredeti parkolójegyet szíveskedjenek az ügyintézésre magukkal hozni, illetve írásbeli kérelmükhöz mellékelni.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az eredeti parkolójegyeket a számla kiállítását követően Társaságunk nem szolgáltatja vissza.

A kiállított számlá(ka)t munkatársaink személyes ügyintézés esetén azonnal átadják Ügyfeleinknek, míg postai úton benyújtott kérelmek esetén a számlák megküldésére a kiállítást követő 5 napon belül kerül sor postai úton az igénylő személy részére.

Mobilparkolási rendszer használatával fizetett várakozási díjról az igénybe vett viszonteladó adhat ki számlát, ebben Társaságunk nem illetékes.

A budapesti parkolás rendjét a 30/2010 (VI.4.) Főv. Kgy. rendelete, valamint a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény határozza meg. A hatályos jogszabályok pontos szövegét a nyilvános https://net.jogtar.hu/ címen olvashatja el.

Felhívjuk tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy Társaságunknál lehetőség van az ÁFA tv. 164. § (1) bekezdés b) pontja alapján gyűjtőszámla alkalmazására. Gyűjtőszámla esetén a 8 naptári napon belül megváltott valamennyi parkolójegyről, illetve megfizetett várakozási díjról egy számla kerül csak kiállításra, mely Ügyfeleink számára is megkönnyíti az ügyintézést és a könyvelést.
Gyűjtőszámla esetén a számla kiállítására vonatkozó igényt, személyes ügyintézés esetén és postai úton beküldött kérelem esetén is az első parkolási eseménykor megváltott parkolójegy időpontjától számítva 8 napon belül van lehetősége Társaságunknak a számlát kiállítani.
A számlák igénylésére és kiállítására vonatkozóan egyebekben a fenti előírások az irányadók.
Gyűjtőszámlák kiállítására (amennyiben nem azonos teljesítési napon történő parkolásról van szó) kizárólag erre vonatkozó egyszeri előzetes írásbeli megállapodás alapján van lehetőség. A megállapodás aláírására személyes ügyfélszolgálatunkon a számla kiállítását megelőzően, illetve postai úton a Számlaigénylőnek Társaságunk által kiküldött és a Számlaigénylő által aláírt megállapodás Társaságunkhoz történő visszaküldésével kerülhet sor.

Gyűjtőszámla kiállítására vonatkozó megállapodás minta letölthető az oldal alján, a GYIK-hoz kapcsolódó dokumentumok közül.

A szerződés aláíráshoz milyen dokumentumokra van szükség?

A szerződés két példányban kell, hogy készüljön. Benyújtandó dokumentumok a következőek:
– Egy évnél nem régebbi cégkivonat
– Aláírási címpéldány
– Meghatalmazás, amennyiben nem a jogosult személy írja alá/veszi át a szerződést.
A szerződés online/postai úton történő beküldésére is van lehetőség?
Társaságunk lehetőséget biztosít a szerződés online vagy postai úton történő beküldésére is. Ez esetben kérjük, hiánytalanul, két példányban, a fentebb felsorolt dokumentumok csatolásával küldje meg Társaságunk központi e-mail-címére vagy Társaságunk székhelyére.
E-mail: kozszolgaltato@kozszolgaltato.bp13.hu
Székhely: 1131 Budapest, Béke utca 65.

A parkolási díjak a díjfizető övezet tulajdonosának, az Önkormányzatnak kerülnek átadásra az üzemeltető társaság és a tulajdonos közötti szerződés szerint.

Érmével vagy mobiltelefonnal.

Az első jegy megváltására nincs, ekkor a parkolás után haladéktalanul kell a jegyet megváltani. Az első megváltott parkolójegy lejárta után egy óránál rövidebb időre történő díjfizetés esetén 5 perc, egy órára vagy annál hosszabb időre történő díjfizetés esetén 15 perc türelmi idő áll a gépkocsivezető rendelkezésére ahhoz, hogy elhagyja a parkolóhelyet vagy megváltsa következő parkolójegyét.

Az automatákon szerepel egy telefonszám, ahol munkanapokon 08:00-22:00 óra között munkatársunk rögzíti az ilyen típusú bejelentéseket, és azonnal intézkedik a parkoló automaták ellenőrzéséről és megjavításáról. Fontos tudni, hogy ez nem mentesíti az ügyfelet a fizetés alól, a legközelebbi automatánál megválthatja a parkolójegyét.

A jelenleg forgalomban lévő 100 és 200 forintos pénzérme olyan ötvözetből készül, amely elektrosztatikusan könnyen feltöltődik, a használattól koszolódhat, időjárástól függően párásodhat vagy megsérülhet. Amennyiben az automata nem fogadná el az érmét, javasoljuk, többször próbálkozzon, vagy tisztítsa meg a szennyeződéstől.

Ez esetben sem mentesül a parkolási díj megfizetése alól. Amennyiben a szolgáltató rendszerrel van probléma, az NMF Zrt. ügyfélszolgálata készséggel segít. Amennyiben szolgáltatási hibát tapasztalnak, a regisztrált ügyfelek közvetlenül saját szolgáltatójukhoz (applikáció üzemeltetője), a regisztrációval nem rendelkezők (ad-hoc mobilparkolást használók) mobilszolgáltatójukhoz fordulhatnak (Yettel 1220, T-Mobile 1414, Vodafone 1270) segítségért, tájékoztatásért.

Ha a mobilparkolása bármely okból nem működik, úgy jegyét a parkolóautomatánál kell megváltania pénzérmével.

A chipkártyás parkolókártyák kivezetése 2023. január 31-ével megtörtént, az automaták 2023. február 1-jétől nem fogadják el azokat. Részleteket cikkünkben, ide kattintva olvashat.

A parkolójegyet a szélvédő mögött mindig jól láthatóan kell kihelyezni az információt adó oldalával felfelé. Az utólagosan bemutatott parkolójegyen nincs olyan azonosító adat, amely igazolná, hogy azt valóban az adott gépjármű várakozási díjának kiegyenlítéséhez váltották meg.

A kedvezményt az eredeti mozgássérült igazolvány kihelyezésével lehet igénybe venni. Ezt az támasztja alá, hogy ez egy személyhez kötött jogosultság, tehát nem a „gépkocsinak jár”, hanem a mozgáskorlátozott személynek, ezt az érvényes, eredeti igazolványával kell igazolni. Ha másolat is elfogadható lenne, akkor tetszőleges számú gépkocsira egy időben igénybe lehetne venni a kedvezményt, holott az igazolvány tulajdonosának egyszerre csak egy helyen van arra szüksége.

Amennyiben eladta autóját vagy az üzembentartó megváltozott, úgy az adás-vételi, üzembentartói szerződés Kormányablakban lepecsételt másolatát vagy az ügyfélkapun benyújtott adás-vételi szerződés befogadásáról szóló elektronikus igazolást 15 munkanapon belül mutassa be személyes ügyfélszolgálatunkon vagy küldje meg részünkre elektronikus elérhetőségeink egyikén. Ugyanígy kell eljárnia akkor, ha az üzembentartói joga megszűnt.

Ennek hiányában csak 20.000,- Ft költségtérítés ellenében tudjuk kiadni az új járműre az engedélyt.

Főutakra (a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közutakra és közterületekre) lakossági, illetve gazdálkodói várakozási hozzájárulás nem adható ki. A Fővárosi Önkormányzat parkolási rendelete értelmében a kerületi önkormányzatok a saját tulajdonú közútjaikon, köztereiken biztosíthatnak ingyenes parkolási lehetőséget a parkolási engedélyek kiadásával.

Az a körülmény, hogy Ön a fizetőövezetben akár gépjárművének műszaki meghibásodása miatt állt meg és várakozott, nem mentesíti a parkolási díj megfizetése alól. Parkolóellenőreink feladatkörébe nem tartozik bele annak vizsgálata, hogy a parkolóhelyet milyen célból foglalta el az adott gépjármű.

Kérjük, hogy a kiküldött fizetési felszólítás hátoldalán ellenőrizze a pótdíjazási eseményeket tartalmazó táblázatot. Amennyiben a pótdíjazást követő 15. napon túl fizette be a 15 napon belüli pótdíjösszeget, úgy hátralékkülönbözet maradt fenn.
Abban az esetben, ha nem szerepel az Ön által befizetett pótdíjösszeg, kérjük a befizetés igazolását küldje meg ügyfélszolgálatunk elérhetőségei egyikére.

A 2008. május 1-től érvényes törvény szerint ebben az esetben az objektív felelősség elvét kell alkalmaznunk, amely szerint a gépjármű tulajdonosa/üzembentartója a felelős a parkolási eseményért. A gépjármű üzembentartója csak akkor mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a járművet tőle ellopták.

Mielőbb juttassa el ügyfélszolgálatunkhoz az eladást bizonyító (Okmányiroda által igazolt), olvasható, a vásárló személyes adatait tartalmazó adásvételi szerződés vagy az ügyfélkapun benyújtott adásvételi szerződés befogadásáról szóló elektronikus igazolást másolatát, és ezzel a felelősség már az új tulajdonost terheli.

Amennyiben Ön csak az üzembentartója volt a járműnek, akkor a fentieken túl az üzembentartói jogról lemondó nyilatkozat igazolt példányát is csatolja a benyújtott adásvételihez.

Út- és járdaépítés

A forgalmi rend fenntartásáért a közútkezelő a felelős, azonban a forgalomtechnikai jelzések és berendezések üzemeltetése, kezelése és fenntartása fővárosi önkormányzati hatáskör. A hibát a helyszín tekintetében az illetékes kezelőnek kell bejelenteni. A XIII. kerület közigazgatási területén belüli közutak közül a tömegközlekedéssel érintett utak (így a Váci út, a Dózsa György út, a Dráva utca a Szent István körút, az Újpesti alsó rakpart, és a Jászai Mari tér) fővárosi tulajdonban és kezelésben vannak, ezért ezek esetében a közútkezelő a Budapesti Közút Zrt. (Elérhetőség: budapestkozut@budapestkozut.hu). A tömegközlekedéssel terhelt közutak esetén kátyúkár észlelésekor, valamint forgalomtechnikai panasz bejelentés esetén a Budapesti Közút Zrt. az illetékes, az előző e-mail-címen jelentheti be az esetleges hibákat. Ügyeljen arra, hogy a helyszínt, a haladás irányát, az észlelés időpontját pontosan adja meg! Ezzel elősegíti a hiba minél gyorsabb elhárítását. A kezelőnek az elhárításra előírt határidő a bejelentéstől időpontjától kezdődik.

Bejelentését elsősorban a helyszín szerint illetékes közútkezelőnél tudja megtenni. Amennyiben ilyen jellegű bejelentése van, e-mailben is megteheti a kozut@kozszolgaltato.bp13.hu címen. Forgalmi renddel, egyéb forgalombiztonsági kérdésekkel kapcsolatos észrevételeit a Budapest Közút Zrt. (elérhetőség: budapestkozut@budapestkozut.hu), mint forgalomtechnikai kezelő fogadja.

Az úthiba miatt bekövetkezett kár hitelt érdemlő igazolása ilyen esetben elengedhetetlen. Igényével a közútkezelőhöz, főutak és tömegközlekedési utak esetében a Budapest Közút Zrt-hez fordulhat. Az úthibákkal kapcsolatos bejelentéseket a Budapest Közút Zrt. ügyfélszolgálata is fogadja a +36-1/776-6107-as telefonszámon.

A Budapest Közút Zrt-hez lehetőleg öt napon belül, személyesen kell leadni a bejelentéseket, hogy a káresemény körülményei, illetve a sérülések még beazonosíthatóak legyenek. A biztosító társaság kárfelvételi jegyzőkönyvét, valamint – ha történt rendőrségi intézkedés -, a hatósági határozatot, az ügyfélszolgálati faxszámra kell eljuttatni a kárbejelentést követő lehető legrövidebb időn belül. Kárszakértői vélemény (kárfelvételi jegyzőkönyv) hiányában a kárigényt elbírálni nem tudjuk.

A XIII. kerületi kezelésű utak és járdák vonatkozásában a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. Közterületi Divízióját keresheti. A káresetekkel kapcsolatos bejelentéseiket a biztositas@kozszolgaltato.bp13.hu elektronikus levélcímen tehetik meg. Bejelentésükhöz kérjük, csatolják a káresemény rövid leírásán, helyszínének megjelölésén túl az esetleges rendőségi intézkedésről készült határozatot, vagy jegyzőkönyvet, valamint a helyszínen készült fényképeket.

Ha közterületen egy közművel kapcsolatos eszköz (például aknafedlap, közműszekrény, közvilágítási eszköz) hibáját vagy sérülését észleli, akkor azt az illetékes közműcégnél jelentheti be. Amennyiben a közműeszköz feliratából egyértelműen azonosítható annak tulajdonosa, úgy kérjük, hogy a hibát közvetlenül a közműszolgáltató cég ügyfélszolgálatának jelentse be a gyorsabb ügyintézés érdekében.

Ezt az alábbi elérhetőségeken teheti meg:

 

Amennyiben nem azonosítható be a közmű eszköz, úgy kérjük, hogy bejelentését társaságunkhoz juttassa el a kozut@kozszolgaltato.bp13.hu elektronikus levélcímre.

Kultúra

– Angyalföldi Gyermek- és Ifjúsági Ház
– Angyalföldi József Attila Művelődési Központ
– Angyalföldi Helytörténeti Gyűjtemény
– Újlipótvárosi Klub-Galéria
– RaM – Radnóti Miklós Művelődési Központ
– Tücsöktanya Családi Játszóház
– PannKa Közösségi tér
– PannKa Part Közösségi Tér
– Angyalföldi Sportközpont
– Újpalotai úti Sporttelep
– Corner Hotel Angyalföld
– Margitszigeti Gyermektábor
– Népszigeti Gyermektábor
– Velencei Gyermektábor
– Nővér utcai tanuszoda
– Radnóti utcai Tanuszoda

– Havi műsorfüzet
www.kult13.hu
www.sport13.hu
– XIII. kerületi Hírnök
– TV13 Kulturális Programajánló
– Utcai plakátok, szórólapok
– Színtereinken

Lásd a Színterek bemutatkozásánál!

A panaszok bejelentése a következő módokon történhet:
– adott színtéren nyitvatartási időben személyesen és a Vásárlók Könyvébe való bejegyzéssel,
– telefonon,
– postai úton,
– elektronikus levélben.

A www.kult13.hu honlapról vagy értékesítő kollégánknál telefonon a +36 1 320-3842-es telefonszámon vagy a kult13@kult13.hu e-mail címen.

Az intézmények információs pultjánál, az Interticket jegyhálózatában és a
kult13.jegy.hu weboldalon.

Egyes saját szervezésű belépődíjas rendezvényen a XIII. Kerületi Kártyát felmutató 10% kedvezményre jogosult. A kedvezmények mértéke változó, további információ elérhető a www.kult13.hu honlapon vagy a +36 1 320 3842 telefonszámon.

Észrevételeit, kérdéseit az info@kult13.hu e-mail címre várjuk, valamint érdeklődhet személyesen a színtereken illetve a megadott telefonszámokon.

Sport

Kérjük, hogy a Velencei Gyermek- és Ifjúsági táborral kapcsolatban érdeklődjön a tábor üzemeltetőjénél. Elérhetőségek:
Szalai Tibor (+36/20-911-7732, kidkft58@gmail.com)
A Margitszigeti táborral kapcsolatban, kérjük, keresse:
Deme Orsolya (+36/70-199-5941, demeorsolya@sport13.hu)
A Népszigeti táborral kapcsolatban, kérjük, keresse:
Czeglédi Beáta (+36/30-958 6543, czegledibeata@sport13.hu)

Kérjük, hogy legkésőbb 24 órával a táborozás megkezdése előtt telefonon, személyesen vagy e-mailen jelezze lemondási szándékát.

Természetesen igen, és kérjük, hogy erről mihamarabb értesítsék a táborozásért felelős személyt.

Nem, a talaj sportburkolatának védelme érdekében a csarnokba magas sarkú cipőben nem lehet bemenni, illetve a lelátó befogadóképessége is korlátozott.

Az „A” teremé 9 méter, a „B” teremé 7 méter.

Igen, a terület fizető várakozási övezet, ezért munkanapokon 08:30 és 18:00 óra között fizetni kell a parkolásért.

Lehet, de csak előzetes egyeztetést követően.

Igen. A pályabérlet kifizetése mindenképpen előre történik az egyszeri, alkalmi bérlések esetén és fizetni a Corner Hotel Angyalföld recepcióján lehet készpénzzel vagy bankkártyával.

A rögzített nagykapukon kívül rendelkezünk 5×2-es és 3×2-es kapukkal is.

Ez függ az aktuális időjárástól és/vagy az üzemeltetői döntéstől. Amennyiben folyamatosan esik a hó, akkor nem, mert a pálya alkalmatlan a használatra. Amennyiben elállt a hóesés és letakarítottuk a pályát,
akkor természetesen igen. Minden esetben egyeztetni szükséges a telephely koordinátorával.

Igen. A pályabérlet kifizetése mindenképpen előre történik az egyszeri, alkalmi bérlések esetén, és fizetni a Corner Hotel Angyalföld recepcióján lehet készpénzzel vagy bankkártyával.

Természetesen. Gyakran választják céges sportnapok és/vagy családi napok lebonyolításának helyszínéül sporttelepünket.

1 db ún. ¾-es (65×40 m) műfüves pálya (5×2 m-es kapukkal), amelyre keresztben van felfestve 2 db 40×20 m-es pálya (3×2 m-es kapukkal), valamint egy különálló 40×20 m-es vonalas, műfüves pálya (3×2 m-es kapukkal) található a sporttelepen.

Igen, a sporttelep fizető övezetben helyezkedik el, ezért munkanapokon 08:30 és 20:00 óra között kell fizetni a parkolásért. A parkolás díja 450 Ft/óra (tájékoztató jellegű ár, 2022.09.05-i állapot szerint)

Nem, a sporttelep télen is szabadtéri sportolásra ad lehetőséget.

Nem lehetséges.

Ügyintézés általános tudnivalói

A bankkártyás fizetés révén bármilyen elektronikus számláját befizetheti. Rendezheti így papír alapú számláját is, ez esetben a papír alapú dokumentumon található azonosítószámot kell megadnia. Az online bankkártyás fizetést  az Ügyfélablakon keresztül teheti meg.

Amennyiben elektronikus úton, egyszerűen és kényelmesen szeretné intézni számlabefizetéseit, akkor érdemes e-számlára regisztrálnia. A szolgáltatás előnye, hogy használatával az elektronikus aláírással és időbélyeggel ellátott, hiteles elektronikus díjszámla PDF formátumban áll az ügyfelek rendelkezésére. A számlát ebben a formában e-mailben küldjük ki a számlabefizetők részére.

Az elektronikus számla teljes mértékben egyenértékű a papír alapú számlával. Ez esetben nemcsak a számla kiállítása, hanem eljuttatása is elektronikus úton történik az ügyfeleink részére.

Minderről tovább itt olvashat.