Ügyfélablak

Óvjuk környezetünket!

Mindannyiunk közös érdeke a szemétmentes, tiszta, rendezett környezet. Erre törekvésünk közös ügyünk, melyért lakosok, cégek, helyiek és ide látogatók együttes odafigyelésével és fellépésével tehetünk.

Önnel közösen óvjuk a XIII. kerületet!

A köztisztaság közös érdek és közös feladat. Budapest területén elsődlegesen a Fővárosi Önkormányzat feladata a köztisztaság biztosítása és fenntartása. A kerületi parkokban, játszótereken és zöldterületeken a XIII. Kerületi Önkormányzat megbízásából a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. látja el az üzemeltetést. Az ingatlanokkal határos járdák takarítását – úgy a kerületben, ahogy Budapest más városrészeiben – a járdával határos ingatlanok tulajdonosának, illetve üzemeltetőjének  kell elvégeznie.

1

Egy feladat – három szereplő

 

A XIII. kerületben is a Fővárosi Önkormányzat az elsődleges felelős a köztisztaságért. A Fővárosi Önkormányzat megbízásából a feladatot a Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. FKF Divíziója látja el. A fővárosi tulajdonú társaság helyez ki és üríti a közterületi hulladékgyűjtő edényeket, tisztítja az úttestet.

A parkokban és játszótereken a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. gondoskodik a hulladékgyűjtők kihelyezéséről, a guruló szemét összeszedéséről. Parkgondnokaink naponta tisztítják a feladatkörükbe tartozó helyszíneket. A nagyobb forgalmú, látogatott utcák és sétálóutcák, kiemelt parki területek gondozottsága érdekében folyamatosan a területen vannak, dolgoznak.

A járdatakarítás a főváros teljes területén a közterületekkel határos ingatlan tulajdonosának, üzemeltetőjének feladata. Így a társasházaknak kell tisztán és gyommentesen tartaniuk a házuk előtti és melletti járdaszakaszokat, zöldsávokat. Ugyanígy az ingatlanok kezelőjének feladata ez intézményi ingatlanok, cégek esetén is.

 

2

Kihez fordulhatok?

 

 

Járdatakarítás

A kerületi társasházakat, ingatlantulajdonosokat segítve járdatakarító-gépeket szerzett be a XIII. Kerületi Önkormányzat, melyek segítségével önként vállalt feladatként gondoskodunk a járdák rendszeres tisztításáról. A két – képen látható típusú – takarítógép mellett két kézi seprőgéppel járjuk a kerület közterületeit, szervezetten és ütemezetten tisztítva a járdaszakaszokat.

Ezen kívül takarítógépek beszerzésére kiírt önkormányzati pályázat révén anyagi támogatásra is számíthatnak azok a kerületi társasházak, lakásszövetkezetek, amelyek kötelező takarítási feladatuk ellátásához terveznek gépbeszerzést. A pályázatot elsőként 2021-ben hirdettük meg.

Akciók, önkéntes programok

Saját szervezésben lebonyolított akciók keretében visszatérően takarítjuk közterületeinket, ösztönözve ezzel az itt élőket, itt dolgozókat, kerületünk rendszeres látogatóit arra, hogy tegyünk együtt a  köztisztaságért!

Örömmel és visszatérően támogatunk vállalati akciókat eszköz biztosításával, amennyiben társadalmi felelősségvállalás keretében a XIII. kerületi közterületeket, akár konkrétan székhelyük vagy telephelyük környékét szeretnék szebbé, gondozottabbá tenni.

Ebben a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. is kiveszi a részét: munkatársaink, irodai dolgozóink társadalmi felelősséget vállalva közösen vettek részt takarítási akcióban.

1

Jogszabályi háttér

 

Az ingatlantulajdonosok kötelező feladatainak előírásairól a 48/1994 (VIII.1.) számú, a főváros köztisztaságáról szóló fővárosi közgyűlési rendelet

rendelkezik. Ennek értelmében az ingatlan tulajdonosa (kezelője, használója) köteles gondoskodni az ingatlan – beleértve az ingatlan nyilvántartásban közterületként nyilvántartott belterületi földrészletet is – és az ingatlan előtti járda, továbbá a járda és a kocsiút közötti kiépített vagy kiépítetlen terület gondozásáról, tisztán tartásáról, szemét- és gyommentesítéséről, hóeltakarításáról és síkosságmentesítéséről.

2

A Fővárosi Önkormányzat által kezelt zöldterületek a XIII. kerületben többek között:

 

  • Jászai Mari tér
  • Margitsziget
  • Nyugati tér
  • Szent István park
  • Újpesti rakpart
  • Váci úti fasor
  • Dózsa György úti fasor
  • Moszkva sétány
  • Rákos-patak medre, rézsűje és a teljes északi területi zöld oldala
  • Lehel úti fasor

A főváros által kezelt területeket a 13/1993 (VI.30.) számú, a kiemelt zöldterületekről szóló fővárosi közgyűlési rendelet sorolja fel.

1

Hulladékgyűjtés környezettudatosan

 

Szelektív hulladékgyűjtés és újrahasznosítás – e két fogalom nélkül ma már nincs fenntartható hulladékgazdálkodás, környezeti tudatosság.  A szelektív gyűjtés a háztartásokban kezdődik, egyéni felelősség, de egyúttal közös ügyünk is.

 

Szelektív hulladékgyűjtő szigeteket a kerületünkben nem talál, de Budapesten ezeken a helyszíneken állnak rendelkezésre.

 

Hulladékudvar üzemel a XIII. kerületben a Tatai utca 96. szám alatt.  A nyitvatartásról itt tájékozódhat.

 

Üveggyűjtők önállóan is megtalálhatók, itt megtalálja a helyszínlistát

 

A használt sütőolaj leadásával is óvja környezetét. Erről bővebben itt olvashat.

2

Mit tehet Ön a mindennapokban?

 

Az el nem dobott szemetet nem kell összegyűjteni.

Az el nem dobott szemét nem csúfítja a környezetet.

Az el nem dobott szemét nem szennyez, nem bomlik, nem terheli a környezet.

 

Tegyen Ön is aktívan környezetünkért, közterületeink gondozottságáért azzal, hogy nem dob el hulladékot! Ne terheljük környezetünket, óvjuk együtt, közösen!