Ügyfélablak
Dekoráció Dekoráció

Parkolási pótdíj

Közterületi várakozóhelyen történő parkolás esetén parkolási díjat kell fizetni, melyet mobilfizetéssel vagy parkolójegy váltásával intézhetnek az autósok. A parkolási díj rendezettségét parkolóellenőreink ellenőrzik. A nemfizető autósoknak pótdíjat kell fizetniük.

1

A pótdíjazás menete:

 

A parkolást követően azonnal szükséges jegyet váltani vagy mobilfizetést indítani. A parkolási díj azzal válik esedékessé, hogy a gépkocsi a parkolóhelyen megáll. A várakozási övezet területén a várakozási díjat a megállást követően haladéktalanul, külön felhívás nélkül kell megfizetni.

A pótdíj fizetési felszólítás kiadása a XIII. kerület területén minden esetben kézi számítógéppel (PDA) és nyomtatóval történik. A felszólítás mellé sárga színű csekket csatol az ellenőr, amelyet a piros, „Parkolási pótdíjfizetési felszólítás” feliratú tasakban az ablaktörlő alá helyez. Amennyiben az Ön gépkocsiján más típusú felszólítást talál, azt nem társaságunk ellenőre adta ki.

Budapesten számos üzemeltető cég adhat ki pótdíjfizetési felszólítást. Kérjük, gondosan olvassa el a felszólítás szövegét, mert ebből tudhatja meg, melyik szervezet és miért adta azt ki.

A mint a parkolási ellenőr kinyomtatta a felszólítást, az adatok nem törölhetők a kézi számítógépből. Ezek az adatok automatikusan egy központi számítógépes rendszerbe kerülnek, azaz visszaélésre nincs lehetőség.

2

A pótdíj mértéke:

 

A fizetendő pótdíjak mértékét a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény szabályozza.

 

15/C. § (1) Ha a jármű díjfizetési kötelezettség alá eső várakozási területen díjfizetés nélkül várakozik, vagy a kifizetett várakozási időt egy óránál rövidebb időre történt fizetés esetén 5 perccel, egy órára vagy annál hosszabb időre történt fizetés esetén legalább 15 perccel túllépi, várakozási esetenként egy órai várakozási díjat, továbbá pótdíjat kell fizetni.

(2) A pótdíj összege a pótdíj kiszabásának napját követő

15 napon belüli befizetés esetén az adott napon belül díjköteles időszakra és további két órai várakozásra számított várakozási díj,

15 napon túli befizetés esetén az egy órai várakozási díj negyvenszerese.

E bekezdés alkalmazása során befizetésnek minősül a fizetési művelet elindítása is. A pótdíj kiszabásáról szóló értesítést a jármű szélvédőlapátján, vagy a járművön egyéb jól látható helyen kell elhelyezni.

 

Célszerű tehát a pótdíjat tizenöt napon belül befizetni.

Amennyiben a pótdíjat 15 napon belül nem fizették meg, úgy azt polgári peres úton kell behajtani.

 

A peres eljárás előtt, 60 napon belül felszólító levelet küldünk a jármű tulajdonosának/üzembentartójának. A felszólító levél a díjat, pótdíjat, valamint 275 Ft adatlekérdezési díjat és 2.000 Ft ügyviteli költséget is tartalmazza.

A jogszabályban meghatározott egy éves időn belül fizetési meghagyás kibocsátását kérjük a Magyar Országos Közjegyzői Kamarától. Ebben már egyéb költségek (pl. ügyvédi díj) is szerepelnek.

3

Pótdíjfizetési módok:

 

A pótdíjat négy módon lehet befizetni.

 

1. Banki átutalással is be lehet fizetni a pótdíjat a csekken szereplő számlaszámra, amely esetben kérjük a közlemény rovatban feltüntetni a pótdíj azonosítószámát és a rendszámot.

 

Eltérő számlaszámra kell fizetniük a pótdíjat a fővárosi főutakon és a kerületi utakon díjfizetés nélkül parkolóknak.

 

  • 2-essel, 3-assal kezdődő azonosítójú pótdíj esetén az összeget az OTP Bank Zrt-nél vezetett 11784009-20601160 számú bankszámlaszámra szükséges utalni. Kérjük, hogy a közlemény rovatban tüntesse fel a pótdíjazott gépjármű rendszámát és a pótdíj azonosítószámát.
  • 7-essel, 9-essel kezdődő azonosítójú pótdíj esetén (fővárosi főútvonalakon) az OTP 11784009-22238571 számú bankszámlaszámra szükséges utalni.

 

2. A jegykiadó automatánál történhet a befizetés a kiszabástól számított 15 napon belül. Ekkor a pótdíjfizetési felszólítást és az automata által kiadott pótdíj jegyet kell a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt-hez eljuttatni, hogy az eseményt lezárhassuk.

 

3. A pótdíjat be lehet fizetni a készpénz-átutalási megbízás (csekk) felhasználásával bármelyik postán. Az összeg meghatározásánál figyelemmel kell lenni a befizetés idejére. A csekket a gépjármű-vezetőnek kell kitöltenie, a fizetendő összeget a felszólítás megfelelő rovatából lehet megtudni. Ebben az esetben a befizetés után más dolga nincs a járművezetőnek, mert a befizetés adatai automatikusan bekerülnek a rendszerbe.

 

3. Személyesen a pótdíjat a Központi Ügyfélszolgálati Irodák egyikében készpénzzel vagy bankkártyával lehet rendezni.

 

4

Felszólamlás pótdíj esetében:

 

Előfordulhat, hogy a gépjármű tulajdonosa vitatja a pótdíjfizetési felszólítás megalapozottságát. Ebben az esetben az ügyfélszolgálaton felszólamlással élhet.

 

A felszólamlást Ügyfélablakon keresztül is intézheti.

 

A felszólamlásnak halasztó hatálya nincs.

 

 

Jegyet kell venni hibás automata esetén is:

 

Az automata hibája esetén kérjük, értesítsen minket!

 

Az automatákon szerepel egy telefonszám, ahol munkanapokon 08:00-22:00 óra között munkatársunk rögzíti a hibabejelentéseket, és azonnal intézkedik a parkoló automaták ellenőrzéséről és megjavításáról.

 

Természetesen ez nem mentesíti a fizetés alól, a legközelebbi automatánál megválthatja a parkolójegyét.