Ügyfélablak
Dekoráció Dekoráció

Lakások Bérleti jogviszony folytatása

A bérlő elhalálozásáról értesíteni kell a bérbeadót, és el kell juttatni a bérbeadónak a halotti anyakönyvi kivonat másolatát. Az a személy jogosult a lakásbérleti jog folytatására, akit a bérlő a bérbeadó hozzájárulása nélkül fogadhat be a lakásba. Ezen kívül feltétel, hogy az illetőt a bérlő a lakásba még életében befogadta, és a bérlő halálakor életvitelszerűen a lakásban lakott.

Családtag és eltartó is lehet új bérlő.

A bérlő halála esetén az a személy jogosult a lakásbérleti jog folytatására, akit a bérlő a bérbeadó hozzájárulása nélkül fogadhat be a lakásba. Feltétel még, hogy a bérlő a lakásba még életében befogadta, és a bérlő halálakor életvitelszerűen a lakásban lakott.

Jogviszony folytatásra jogosult személyek:

  • házastárs,
  • gyermek,
  • a befogadott gyermekének az együttlakás ideje alatt született gyermeke,
  • szülő.

A bérlő halála esetén az eltartó a lakásbérleti jogot akkor folytathatja, ha

  • a tartási szerződéshez a bérbeadó írásban hozzájárult, és
  • az eltartó a szerződésben vállalt tartási – vagy ha a bíróság a tartási szerződést életjáradéki szerződéssé átalakítja, e szerződés szerinti – kötelezettségét teljesítette,
  • a bérbeadói hozzájárulástól a bérlő haláláig legalább egy év eltelt.

A bérlő elhalálozásáról értesíteni kell a bérbeadót, továbbá – amikor már rendelkezésre áll – el kell juttatni a bérbeadónak a halotti anyakönyvi kivonat másolatát is.

Amennyiben a visszamaradt személyről a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. megállapítja, hogy a Lakástörvény szerint a jogviszony folytatója, úgy tájékoztató levelet küld arról, hogy a visszamaradt személyt (személyeket) a továbbiakban a lakás bérlőjeként tartja nyilván. Az ily módon bérlővé vált személyt (személyeket) ugyanazok a jogok illetik és kötelezettségek terhelik, mint a lakás elhalálozott bérlőjét.

Abban az esetben, ha a visszamaradt személy a jogszabályi feltételek alapján nem lehet a jogviszony folytatója, úgy részére a korábbi bérleti díjnak megfelelő összegű használati díjat számlázzuk a lakás birtokba adásáig vagy – ha a lakás további használatára irányuló kérelmét a tulajdonos támogatja – a bérleti szerződés megkötéséig.

A szociális helyzet alapján bérbe adott lakás esetén a bérleti jogviszony folytatójának az önkormányzati lakbértámogatásra való jogosultsága megszűnik. A bérbeadó a fizetendő havi lakbér összegét az önkormányzati rendelet szerinti magasabb lakbérmértéknek megfelelően módosíthatja, de csak a bérleti jogviszony folytatójának a vagyoni és jövedelmi helyzetének figyelembevételével.

Formanyomtatványunk innen letölthető:

bérlő elhalálozásának bejelentése és lakásbérleti jogviszony folytatása iránti kérelem

 

Ügyintézés módjai

Személyes ügyintézés Lefelé nyíl

Lehel Csarnok, Galériaszint
1134 Budapest, Váci út 9-15.

+36 1 478-5050
+36 1 478-5059

Az ügyfélfogadás részletei elérhetők ITT.

Béke utcai ügyfélszolgálat
1131 Budapest, Béke utca 65.

+36 1 450-3123
+36 1 350-3728

Az ügyfélfogadás részletei elérhetők ITT.