Ügyfélablak

Kérdése van?

Mi válaszolunk!

Balra nyíl Közterületi ügyek

Hogyan kérhetek számlát a parkolási díjról?

A Budapest Főváros XIII. kerületének várakozási övezetein belül található parkoló-automaták által kibocsátott parkolójegyek megfelelnek a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. § (1) és (3) bekezdéseiben rögzített előírásoknak, ezért a parkolójegyek, mint nyugták – ÁFA-s számla kiállítása nélkül is – alkalmasak költségelszámolásra.
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: ÁFA tv.) 163. § (2) bekezdés c) pontjának 2020. július 1-jén hatályba lépő változása értelmében a parkolójegy megváltása során megfizetett várakozási díjról, illetve a díjfizetés nélküli várakozás esetén fizetendő várakozási- és pótdíjról számla kiállítására kizárólag a teljesítés, azaz a parkolójegy megváltása, illetve a várakozási- és pótdíj megfizetése napjától számított 8 napon belül van lehetőség, teljesítésenként külön-külön egyedi számlával.
A fenti előírás betartása és az ügyintézés meggyorsítása érdekében számla kiállítására vonatkozó igényt Társaságunk részére bejelenteni:
– személyesen a Központi Ügyfélszolgálati Irodák valamelyikében legkésőbb a parkolástól vagy pótdíjfizetéstől számított 8. napig,
– postai úton Társaságunk székhelyére (1139 Budapest, Béke utca 65.) postai úton megküldött írásbeli kérelemben, megjelölve benne a számlát igénylő személy nevét, címét és adószámát – a kérelemnek a parkolástól vagy pótdíj megfizetése napjától számított 3. napig meg kell érkeznie Társaságunkhoz,
– és valamennyi, a számlázással érintett eredeti parkolójegyet szíveskedjenek az ügyintézésre magukkal hozni, illetve írásbeli kérelmükhöz mellékelni.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az eredeti parkolójegyeket a számla kiállítását követően Társaságunk nem szolgáltatja vissza.

A kiállított számlá(ka)t munkatársaink személyes ügyintézés esetén azonnal átadják Ügyfeleinknek, míg postai úton benyújtott kérelmek esetén a számlák megküldésére a kiállítást követő 5 napon belül kerül sor postai úton az igénylő személy részére.

Mobilparkolási rendszer használatával fizetett várakozási díjról az igénybe vett viszonteladó adhat ki számlát, ebben Társaságunk nem illetékes.