Ügyfélablak

Kérdése van?

Mi válaszolunk!

Balra nyíl Közterületi ügyek

Hogyan kérhetek számlát nem azonos teljesítési napon történő parkolójegyről és/vagy pótdíj fizetésről?

Felhívjuk tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy Társaságunknál lehetőség van az ÁFA tv. 164. § (1) bekezdés b) pontja alapján gyűjtőszámla alkalmazására. Gyűjtőszámla esetén a 8 naptári napon belül megváltott valamennyi parkolójegyről, illetve megfizetett várakozási díjról egy számla kerül csak kiállításra, mely Ügyfeleink számára is megkönnyíti az ügyintézést és a könyvelést.
Gyűjtőszámla esetén a számla kiállítására vonatkozó igényt, személyes ügyintézés esetén és postai úton beküldött kérelem esetén is az első parkolási eseménykor megváltott parkolójegy időpontjától számítva 8 napon belül van lehetősége Társaságunknak a számlát kiállítani.
A számlák igénylésére és kiállítására vonatkozóan egyebekben a fenti előírások az irányadók.
Gyűjtőszámlák kiállítására (amennyiben nem azonos teljesítési napon történő parkolásról van szó) kizárólag erre vonatkozó egyszeri előzetes írásbeli megállapodás alapján van lehetőség. A megállapodás aláírására személyes ügyfélszolgálatunkon a számla kiállítását megelőzően, illetve postai úton a Számlaigénylőnek Társaságunk által kiküldött és a Számlaigénylő által aláírt megállapodás Társaságunkhoz történő visszaküldésével kerülhet sor.

Gyűjtőszámla kiállítására vonatkozó megállapodás minta letölthető az oldal alján, a GYIK-hoz kapcsolódó dokumentumok közül.

A szerződés aláíráshoz milyen dokumentumokra van szükség?

A szerződés két példányban kell, hogy készüljön. Benyújtandó dokumentumok a következőek:
– Egy évnél nem régebbi cégkivonat
– Aláírási címpéldány
– Meghatalmazás, amennyiben nem a jogosult személy írja alá/veszi át a szerződést.
A szerződés online/postai úton történő beküldésére is van lehetőség?
Társaságunk lehetőséget biztosít a szerződés online vagy postai úton történő beküldésére is. Ez esetben kérjük, hiánytalanul, két példányban, a fentebb felsorolt dokumentumok csatolásával küldje meg Társaságunk központi e-mail-címére vagy Társaságunk székhelyére.
E-mail: kozszolgaltato@kozszolgaltato.bp13.hu
Székhely: 1131 Budapest, Béke utca 65.