Ügyfélablak
Köztisztasági

Tiszta utca, rendes ház 2023.

Lezárult

Téma:

Pályázat kezdete:

2023.02.06 00:00

Maximum pályázható összeg:

400 000 Ft

Kinek szól:

XIII. kerületi társasházak, lakásfenntartó szövetkezetek

A közterületeink rendje és tisztasága a kerület arculatát, élhetőségét, a lakosság közérzetét, valamint biztonságérzetét jelentősen befolyásolja. A közterületek tisztántartása több szereplő közreműködését igényli. Az együttműködés eredményességéhez a szereplők közötti partnerség elengedhetetlen. Ezen együttműködés és partnerség erősítése és fejlesztése, valamint a hatékonyabb terület fenntartás érdekében a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat pályázatot ír ki a kerületben található társasházak előtti járda, zöldsáv, útpadka és parkolósáv köztisztaságának javítása érdekében.

 • A pályázati díjazási keret: 4 000 000 Ft
 • A pályázatban legfeljebb 80 társasház és lakásfenntartó szövetkezet vehet részt.
 • A pályázatok befogadása jelentkezési sorrendben történik.
 • A pályázaton részt vehetnek XIII. kerületi társasházak, lakásfenntartó szövetkezetek.
 • Nem indulhat a pályázaton olyan társasház és lakásfenntartó szövetkezet, mely nem számolt el korábban elnyert önkormányzati pályázati támogatással.

A pályázati eljárás lebonyolítója: XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. (cím: Budapest, XIII. kerület Béke utca 65.)

A pályázat általános tudnivalói itt találhatók.

 

 

Határidők

 

A pályázat benyújtásának határideje:            2023. március 17. (péntek) 12 óra

Az együttműködés időszaka:                            2023. április 1.  – 2023. december 31.

Eredményhirdetés:                                              2024. március

 

 

A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok

 

 • hiánytalanul kitöltött jelentkezési adatlap, mely átvehető a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. Központi Ügyfélszolgálatain vagy megtalálható a letölthető dokumentumok között,
 • I. számú melléklet: a társasházi képviseletet igazoló okirat (így például alapító okirat, vonatkozó közgyűlési döntés),
 • II. számú melléklet: opcionálisan vállalt többletmunkák (pl. graffitimentesítés, járda nagynyomású mosása, fasor többletöntözése) felsorolását tartalmazó nyilatkozat. Amennyiben nem kerül sor opcionálisan többletmunka vállalásra, úgy arról is nyilatkozni szükséges.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy kizárólag hiánytalanul benyújtott pályázatokat áll módunkban érvényes jelentkezésként elfogadni.

 

 

A pályázat benyújtásának módja és helye

 

 

Abban az esetben, ha a közös képviseletnek nincs lehetősége e-mailt küldeni, úgy a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. Központi Ügyfélszolgálatain lehet a pályázathoz szükséges dokumentumokat benyújtani.

 

 

A pályázat tartalma

 

A pályázaton résztvevő lakóközösségek vállalják a háztömb előtti járda, zöldsáv, útpadka, valamint parkolósáv rendszeres gyom-, hulladék- és síkosságmentesen tartását a jogszabályi előírásoknak megfelelően.

 

Kötelező feladatok:

 • guruló szemét, ebürülék összegyűjtése,
 • útpadka menti takarítás,
 • járda vizes takarítása legalább havi 1 alkalommal,
 • a járda, zöldsáv és útpadka gyommentesen tartása.

 

Bírálat során előnyt jelentő szempontok:

 • a területén lévő parkolósávok takarítása,
 • graffiti- és matricamentesítés a ház falán, oszlopokon, műtárgyakon,
 • a fasori sáv öntözése, amennyiben van ilyen,
 • egyedi felajánlás szerinti feladatok végzése pl.: fertőtlenítés, nagynyomású járdamosás.

 

A kapcsolattartó személyeknek lehetőséget biztosítunk a közterületeken észlelt problémák közvetlen bejelentésére is, úgymint illegális hulladékok lerakása, szemeteskukák telítettségének jelzése. A pályázat keretében a pályázókat tájékoztatjuk a nem társasházi kompetenciába tartozó köztisztasági problémák esetén értesítendő szervezetekről:

 • közterületi kuka ürítése – Budapesti Közművek Nonprofit Zrt.,
 • kutyakuka ürítése – XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt.,
 • illegális hulladék elszállítása – XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt.,
 • útburkolat takarítása – Budapesti Közművek Nonprofit Zrt..

Az egyes helyszínek környezeti terheltségét, illetve tisztántartandó terület nagyságát a havi értékelés során szorzószámok alkalmazásával súlyozzuk, az értékelési szempontokról és a pontrendszerről írásban tájékoztatjuk a pályázaton résztvevő lakóközösségeket.

 

 

A pályázat díjazása

 

A kiíró megbízottja útján rendszeresen ellenőrzi a gondozásba vett területet tisztaságát, előre nem jelzett időpontban értékelési táblázat alapján pontozva. A pontozás eredményéről a résztvevőket havonta tájékoztatjuk.

A pontozás alapján a pályázat lezárultát követően a közterületek tisztaságáért legtöbbet tevő társasházakat az Önkormányzat díjazásban részesíti.

A díj legkisebb összege 50.000 Ft, legmagasabb összege 400.000 Ft.

 

További információk:

E-mail: kornyezet@kozszolgaltato.bp13.hu

Telefon: +36-1-412-2359.