Ügyfélablak
Dekoráció Dekoráció

Nem lakáscélú ingatlanok Helyiség bérleti jogviszonyának megszüntetése – bérlemény visszaadása

Helyiség bérleti jogviszony megszüntetésének kezdeményezésére van lehetősége a bérlőnek. A felmondás határozott és határozatlan idejű szerződés esetén is a a hónap utolsó napjára szólhat és legalább 15 nappal korábban kell írásban jelezni.

Írásban, kérelemnyomtatványon kell a felmondást jelezni.

Amennyiben a bérlő az általa bérelt nem lakás céljára szolgáló helyiséget nem kívánja tovább használni, a bérleti szerződést kizárólag írásban mondhatja fel, melyet formanyomtatványunk kitöltésével a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. Helyiséggazdálkodási csoportja részére kell eljuttatni.

A számlázás megszüntetéséhez szükséges a felmondás tudomásulvételére küldött levelünkben szereplő feltételek szerinti helyiség birtokba visszaadása.

Helyiség bérleti jogviszonyának a bérlő kezdeményezésére történő megszüntetésének feltételei:

Határozott idejű (feltétel bekövetkeztéig, vagy határidőig bérbe adott) bérleti szerződés esetében:

  • a bérlő a határozott időre kötött bérleti szerződést a határidő lejárata előtt is felmondhatja,
  • a felmondásnak az aktuális hónap 15. napjáig be kell érkeznie és a hónap utolsó napjára szólhat.

Határozatlan időre megkötött bérleti szerződést a bérlő bármikor írásban felmondhatja. A felmondás a hónap utolsó napjára szólhat és a felmondási idő nem lehet rövidebb 15 napnál.

 A bérleti szerződés bármely okból történő felmondása esetén a bérlőt nem illeti meg kártalanítás és nem jogosult a helyiség felújítására fordított összeg visszatérítésére.

A kérelemhez csatolandó dokumentumokról és a felmondás ügyében szükséges intézkedésekről ITT tájékozódhat részletesen.

Formanyomtatványunk innen letölthető:

kérelem helyiségbérleti szerződés megszüntetésére

Ügyintézés módjai

Személyes ügyintézés Lefelé nyíl

Lehel Csarnok, Galériaszint
1134 Budapest, Váci út 9-15.

+36 1 478-5050
+36 1 478-5059

Az ügyfélfogadás részletei elérhetők ITT.

Béke utcai ügyfélszolgálat
1131 Budapest, Béke utca 65.

+36 1 450-3123
+36 1 350-3728

Az ügyfélfogadás részletei elérhetők ITT.