Ügyfélablak
Zöld

Udvarzöldítési pályázat 2023.

Lezárult

Téma:

Pályázat kezdete:

2023.01.30 00:00

Maximum pályázható összeg:

1.000.000

Kinek szól:

Társasházak

A pályázat

 

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Udvarzöldítési pályázatot ír ki, melynek célja a társasházak belső udvarainak zöldfelületi és arculati fejlesztése, a lakóközösségek összefogásának támogatása az Önkormányzat szakmai és anyagi segítéségével. A pályázat célkitűzése, hogy a társasházak a jelenleg nem használt, burkolt, rendezetlen, funkciószegény, felújításra szoruló belső területei zöldfelületekben gazdagodjanak, megújuljanak.

A pályázat kétfordulós. Az első fordulóra a belső kert/udvar fejlesztésére vonatkozó ötletek megfogalmazását, lakóközösségi egyeztetését várjuk (a zöldítés mértéke és a részletesebben kidolgozott elképzelések előnyt jelentenek a bírálat során). Az első fordulóra beérkezett pályázatokat szakmai zsűri bírálja el. Kiválasztja azokat, melyek továbbfejleszthetők a 2. fordulóban. A második forduló során a pályázók az Önkormányzat által biztosított kerttervezői közreműködéssel pontosítják pályázatukat, ezt követően hirdetjük ki a támogatást elnyerő pályázatokat.

 

A résztvevők köre

 

A XIII. kerület közigazgatási területén lévő, zárt belső udvarú területtel rendelkező társasházak, lakásszövetkezetek a tulajdonukban lévő udvar, kert fejlesztésére vonatkozó elképzeléssel. A pályázaton olyan társasházak, lakásszövetkezetek nem vehetnek részt, melyek korábbi Udvarzöldítési Pályázaton támogatást nyertek, vagy más korábbi önkormányzati pályázat keretében nyert támogatással nem számoltak el.

 

A támogatás

 

 • formája: vissza nem térítendő pénzbeli támogatás, továbbá szakmai támogatás a fejlesztési projektek tervezése és kivitelezése során,
 • a pénzbeli támogatás mértéke: a beruházás költségének legfeljebb 100%-a,
 • a pályázható összeg: társasházanként 500.000 – 1.000.000 Ft, több ingatlan közös fejlesztését megvalósító projekt esetében legfeljebb 3.000.000 Ft pályázatonként.

 

A bírálati szempontok

 

 • a zöldfelület növelésének mennyisége és minősége (a tervezett költségek vonatkozásában is kiemelt szempont a zöldítésre szánt összeg),
 • a lakóközösség összefogásának mértéke, a lakók részvétele a munkálatokban, a vállalt önrész nagysága,
 • a létrejövő új közösségi rekreációs funkciók,
 • a környezeti fenntarthatóság szempontjainak érvényesítése (anyag-újrahasznosítás, komposztálás),
 • az ingatlan környezetében a közterületi zöldfelületi ellátottság,
 • a társasház/lakásszövetkezet lakásainak száma.

 

Előnyt jelent a bírálat során

 

 •  az egész lakótömböt érintő koncepció kialakítása, belső zöldfelületek összenyitása,
 • a belső tömb hosszabb ideig tartó megnyitása közhasználat céljára.

 

A pályázathoz kapcsolódó határidők

 

Benyújtás határideje:                                                           2023. március 30.

Második fordulóba jutó pályázatok kihirdetése:           2023. május 15.

Második fordulós pályázati anyag leadása:                   2023. szeptember 1.

Eredményhirdetés a 2020. évi Kertbarát konferencián: 2023. november 23.

Támogatási szerződések megkötése:                            2023. december 1.

Pályázatok megvalósításának határideje:                      2024. október 15.

A támogatási összegek elszámolásának határideje:   2024. október 31.

 

A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok első körben

 

 • hiánytalanul kitöltött adatlap, mely átvehető a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. Központi Ügyfélszolgálatain vagy megtalálható a letölthető dokumentumok között,
 • I. számú melléklet: a közösség elkötelezettségét mutató nyilatkozat,
 • II. számú melléklet: a tervezett projekt leírása (max. 1500 szó),
 • III. számú melléklet: jelenlegi állapotot bemutató, fotók (min. 3, max. 10),
 • IV. számú melléklet: a projekttartalom koncepcióját bemutató vázlat, terv, illusztráció,
 • V. számú melléklet: a projekt becsült költségvetése, a vállalt önrész nagysága,
 • VI. számú melléklet: képviseleti jogosultságot igazoló dokumentum.

 

A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok második körben

 

 • I. számú melléklet: közgyűlési határozat vagy közös képviselői nyilatkozat a részvételről és a vállalt önrész nagyságáról,
 • II. számú melléklet: a tervezett projekt leírása (max. 6000 szó),
 • III. számú melléklet: kertfelújítási költségvetés,
 • IV. számú melléklet: kertfenntartási terv.

 

A pályázatok elbírálása

 

Szakmai zsűri dönt arról, hogy mely pályázatokat juttatja a 2. pályázati fordulóba és tesz javaslatot a 2. forduló során a támogatás összegére.

A zsűri tagjai:

 • Csiga Gergely alpolgármester,
 • Borszéki Gyula, a Tulajdonosi, Kerületfejlesztési és Lakásgazdálkodási Bizottság elnöke,
 • XIII. kerületi civil szervezet képviselője,
 • a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályának környezetvédelmi ügyintézője,
 • Magyar Tájépítészek Szövetségének képviselője,
 • Magyar Faápolók Egyesületének képviselője,
 • a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. két szakértő munkatársa.

 

A pályázati támogatás felhasználható

 

 • növények, kerti eszközök, felszerelések vásárlására,
 • kertészeti szolgáltatások megrendelésére,
 • a zöldterület fejlesztéséhez szükséges költségekre.

 

A pályázati elszámolás követelményei

 

A díjazási összeg előfinanszírozás, a támogatás felhasználásáról az alábbiak szerint kell elszámolni.

 • szöveges szakmai beszámoló a vállalt munkákról, a megvalósult projektről,
 • a vállalt feladat elvégzését igazoló számlák, melyeket végzáradékkal és hitelesítéssel kell ellátni; elvárás, hogy a számláknak a pályázati időszak alatti kifizetésekről kell szólniuk és kizárólag a pályázati kiírásnak megfelelő tételekre vonatkozhatnak,
 • a vállalt feladat elszámolásához szükséges kitöltött, lebélyegzett, és aláírt excel táblázat,
 • a megvalósult projektről a területet bemutató 2-3 fotó.

 

További információ kérhető:

e-mail: kozszolgaltato@kozszolgaltato.bp13.hu,

telefonszám: +36-1-412-2359.