Ügyfélablak
Ingatlan

Pályázat újépítésű lakásokra 2023

Lezárult

Eredmények

Újépítésű lakásokra kiírt pályázat eredménye - 2023.

Téma:

Bérlakások

Pályázat kezdete:

2023.03.10 00:00

Kinek szól:

aki legalább három éve létesített állandó lakóhelyet a XIII. kerület közigazgatási területén és életvitelszerűen a XIII. kerületben él

A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat pályázatot hirdet a

 • Jász utca 72. A. lh. I. 2. szám alatti 2 szoba, összkomfortos komfortfokozatú, 58,17 m2 alapterületű akadálymentesített lakás,
 • Jász utca 72. A. lh. I. 3. szám alatti 3 szobás, összkomfortos komfortfokozatú, 84,28 m2 alapterületű lakás, a
 • Jász utca 91. C301 szám alatti lakóépületben található 1 szobás, összkomfortos komfortfokozatú, 41 m2 alapterületű lakás
 • Jász utca 91. B007 szám alatti lakóépületben található 1 + ½ szobás, összkomfortos komfortfokozatú, 51 m2 alapterületű lakás

5 éves, határozott időtartamra szóló bérleti jogának elnyerésére a jelen kiírásban foglalt feltételekkel.

A pályázati kiírás és a pályázati nyomtatvány megtalálható a letölthető dokumentumok között vagy ingyenesen beszerezhető személyesen a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. ügyfélszolgálatain.

 

Jász utca 72.

 

A Jász utca 72. szám alatti újépítésű lakóépület 100 %-ban önkormányzati tulajdonú, 35 lakásos lakóépület pince, földszint és további 5 emelet kialakítású. A lakásszámnak megfelelően 35 gépkocsitároló található a pinceszinti mélygarázsban (31 db) és a földszinten (4 db). Minden lakáshoz tartozik tároló helyiség az épület földszintjén vagy a pinceszinten. A lakóépületben helyet kapott két akadálymentesített lakás, melyekhez akadálymentesített parkoló is tartozik. Az épületben 7 garzonlakás, 12 kétszobás és 16  háromszobás lakás létesült.

Az épület az önkormányzat korszerű és környezetbarát energetikai megoldások melletti elkötelezettsége jegyében megfelel a passzív minősítés kritériumainak. A gépészeti helyiség az épület földszintjén található, az épület fűtése levegő-víz hőszivattyús rendszerrel, a használati melegvíz ellátása központi kondenzációs gázkazánnal történik, amely a maximális üzemeltetési biztonság érdekében, indokolt esetben a fűtésre is rásegít. A lakások komfort szellőzéssel ellátottak, a lakóterekbe történő friss levegő befúvással. A homlokzati hőszigetelés vastagsága 20 cm. Minden lakás közműfogyasztása egyedi méréssel tervezett. Az épületben épületfelügyeleti (távriasztással) és épületautomatikai rendszer működik.

A Jász utca 72. szám alatti lakások lakbére egységesen piaci alapú, amely 2023. évben 1 440 Ft/m2/hó + ÁFA. A lakbéren felül 400 Ft/m2/hó + ÁFA üzemeltetési költséget kell megfizetni a 34/2006. (XI. 20.) önkormányzati rendelet 6. § (6) bekezdése alapján.

A lakás bérbevételéért a 20/2020. (V. 28.) számú önkormányzati rendelet 23. §-a alapján óvadékot kell fizetni, melynek mértéke a lakás bruttó lakbérének 3 havi összege, amely összeg a lakásbérleti szerződés megkötése előtt fizetendő.

Minden lakásokhoz gépkocsibeálló is bérelhető külön szerződés keretében. A további részletekről a pályázat elbírálásáról szóló döntést követően tájékoztatjuk a szerződéskötésre jogosult pályázókat.

 

Jász utca 91.

 

A Jász utca 91. szám alatti épületegyüttes a lakásszámból adódó viszonylag nagy volumene és a legkedvezőbb tájolás kialakítása miatt három épületrészre lett bontva. Az épületrészek egy belső udvart ölelnek körül, amelyen zöldterület került kialakításra. A földszint magasságába helyezett udvar alatt létesültek a parkolók, részben a pince-, részben a földszinten. A három épületrészben különböző típusú és méretű lakóegységek kaptak helyet. A kisebb lakások garzon, a nagyobbak másfél, illetve 1 + 2 fél szobás kialakításúak. A lakószobák kifelé, a szabad homlokzatok felé tájoltak, a közlekedők irányába csak alárendelt helyiségek néznek.

Minden lakáshoz tartozik a pinceszinten tároló (1,5-2 m2), melynek használati díja a bérleti díjba beletartozik.

Az épület jellemzői:

 • Kompakt tömegformálás, az optimális tájolás;
 • A nyári túlmelegedés ellen árnyékolók használata, a lakások átszellőztetésének biztosítása;
 • Hőhídmentes kialakítás, a hőveszteségek minimalizálása a termikus burok hőszigetelő rétegével;
 • Légtömörség biztosítása;
 • Hővisszanyerős szellőzés (az eltávolított használt levegő hőenergiájának 70-90%-os visszanyerésével lehet a „passzívház” minősítés elnyeréséhez szükséges energetikai paramétereket biztosítani);
 • A szükséges légcsere mértéke az épülettérfogat 0,3-0,8-szerese;
 • Megújuló energiaforrások használata – levegő-víz, vagy víz-víz – hőszivattyúk alkalmazásával, illetve a háztartási melegvíz készítésre rásegítő napkollektorok telepítésével.

Minden lakásokhoz gépkocsibeálló is bérelhető külön szerződés keretében. A további részletekről a pályázat elbírálásáról szóló döntést követően tájékoztatjuk a szerződéskötésre jogosult pályázókat.

A Jász utca 91. szám alatt található lakás lakbére piaci alapú, amely a 2023. évben 1 040 Ft/m2/hó + ÁFA.
A lakás bérbevételéért a 20/2020. (V. 28.) számú önkormányzati rendelet 23. §-a alapján óvadékot kell fizetni, melynek mértéke a lakás bruttó lakbérének 3 havi összege, amely összeg a lakásbérleti szerződés megkötése előtt fizetendő.

 

Pályázati feltételek

 

Az alábbi feltételek mindegyikének meg kell felelnie a pályázónak.

A pályázatban meghirdetett lakásra érvényesen olyan személy pályázhat, aki:

 • a bérbeadó tulajdonában lévő lakás leadásával pályázik (a továbbiakban: lakásleadási feltétel) és legalább 3 éve létesített állandó lakóhelyet az Önkormányzat tulajdonában álló lakásban vagy e lakcímlétesítés és a XIII. kerületi lakhatás együttesen eléri a három évet. Ebben az esetben a pályázat érvényességi feltétele a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a bérleti jogáról a pályázat elnyerése esetén, a bérleti szerződés megkötésekor az Önkormányzat javára, feltétlenül és visszavonhatatlanul, térítési igény nélkül lemond, vagy
 • a XIII. kerületi Önkormányzat tulajdonában álló bérlakás bérleti jogával nem rendelkezik, de legalább három éve létesített állandó lakóhelyet a XIII. kerület közigazgatási területén és életvitelszerűen a XIII. kerületben él, és vállalja, hogy a megpályázott lakásra az önkormányzati tulajdonú lakások béréről szóló önkormányzati rendeletben meghatározott tizenkét havi bruttó bérleti és üzemeltetési díjnak megfelelő szerződéskötési díjat megfizeti (A szerződéskötési díj nem jár vissza. Olyan bérlő, aki bérlakás bérleti jogával rendelkezik, szerződéskötési díj megfizetésének vállalásával nem jogosult kiváltani a lakásleadási feltételt, figyelemmel arra, hogy egy bérlőnek egyidejűleg egyetlen önkormányzati bérlakásra állhat fenn bérleti joga), továbbá
 • vállalja a mindenkori házirendben, valamint a lakás- és helyiséghasználati útmutatóban előírt egyedi kötelezettségek teljesítését, és
 • vállalja a bérleti szerződés megkötésekor a lakásra megállapított három havi bruttó lakbérnek megfelelő óvadék megfizetését és az Önkormányzat által megállapított bérleti díj megfizetését, és
 • a XIII. Kerületi Önkormányzat vagy a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. felé tartozása nincs, és
 • akinek vagy házastársának, élettársának, avagy a vele együtt költöző hozzátartozójának nincs a tulajdonában, haszonélvezetében beköltözhető lakás, és nem rendelkezik másik önkormányzati vagy állami tulajdonú bérlakás bérleti- vagy bérlőtársi jogával, kivéve a XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában álló lakás bérleti joga, melyet a pályázó lead nyertes pályázat esetén. A jövedelemszerző célra hasznosított lakást beköltözhetőnek kell tekinteni, és
 • nyertes pályázat esetén vállalja a Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft. által kiállított, ingatlantulajdon fennállásáról szóló hatósági bizonyítvány beszerzését, amellyel igazolja, hogy sem ő, sem a vele együtt költöző személyek nem rendelkeznek beköltözhető ingatlantulajdonnal.

Amennyiben a szerződéskötésre jogosult pályázó a vele együtt költöző személyt élettársi minőségben tünteti fel, az élettársi kapcsolatról közjegyző által nyilvántartásba vett élettársi nyilatkozat benyújtása szükséges, mely beszerezhető bármely közjegyzőnél térítés ellenében.

A pályázóval csak olyan személyek költözhetnek, akiket a Lakástörvény alapján a bérlő a bérbeadó hozzájárulása nélkül is befogadhat (házastárs, gyermek, befogadott gyermek gyermeke, szülő), továbbá azon személyek, akik a pályázóval a leadandó lakásban állandó bejelentéssel, életvitelszerűen laknak.

A leadandó lakásban nem maradhat vissza bejelentett személy. Amennyiben valaki nem költözik a pályázóval, úgy arról írásban kell nyilatkozni.

A pályázat további érvényességi feltétele, hogy a pályázó és a vele együtt költöző hozzátartozó(i)nak a pályázat benyújtását megelőző 12 hónapban, az egy főre jutó nettó jövedelmének átlaga – iratokkal igazoltan – eléri a megpályázott lakás bruttó bérleti díjának egyedül költöző esetében a kétszeresét, két vagy több együtt költöző esetében a másfélszeresét.

Pályázatban a pályázónak 1 db lakás megjelölésére van lehetősége.

A pályázott lakás bérleti jogának elnyerése esetén a bérlő köteles a felajánlott lakást tiszta, üres, kifestett, tehermentes és beköltözhető állapotban a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. birtokába visszaadni az elnyert lakás birtokbavételét követő 30 napon belül, a közüzemi szolgáltatásokra vonatkozó tartozásmentesség hitelt érdemlő igazolásával együtt. (A 2023-ban szanálás alatt álló épületben lévő lakásokat, valamint a szükséglakásokat üres, tehermentes állapotban, a mérőórák leszerelését követően kell leadni.) A bérlő köteles továbbá a leadott lakásba bejelentett személyek kijelentése iránt, legkésőbb a birtok átadásáig gondoskodni. Amennyiben a pályázó e pontban előírt kötelezettségének nem tesz eleget, a felajánlott önkormányzati bérlakásra szóló bérleti szerződés megszűnik.

Az elnyert lakás bérleti joga határozott, 5 éves időtartamú, abban az esetben is, ha a pályázat nyertese olyan lakást ajánl fel, amelyre határozatlan idejű bérleti jogviszonnyal rendelkezik. (A lakásbérleti szerződésének megszűnése előtt a bérlő kérelmére, a bérbeadó újabb határozott időre szóló bérleti jogot biztosíthat, amennyiben a bérlő a jogviszony fennállása alatt maradéktalanul eleget tesz szerződésben vállalt kötelezettségeinek.)

 

Az akadálymentesített lakás (Jász utca 72. A. lh. I. 2.) speciális pályázati feltételei

 

A pályázat általános feltételein túl akadálymentesített lakásra olyan természetes személy pályázhat, aki, vagy a vele együtt költöző személy olyan mozgásszervi fogyatékosságban szenved, amely következtében a helyváltoztatás az alább felsorolt segédeszközök állandó és szükségszerű használatát igényli:

 • alsó végtag protézisek (legalább egy végtagra),
 • kerekesszék.

 

A pályázat további részletei

 

 • A lakásokat az önkormányzat nem idegeníti el.
 • A lakásokra a birtokbaadás napjától kell a bérleti díjat és a lakáshasználattal összefüggő költségeket megfizetni. A leadandó lakásra a nyertes pályázó az új lakás birtokba vételét követően egy havi díjmentességet kap a lakbérfizetésre vonatkozóan, mely a külön szolgáltatási díjakra nem vonatkozik.
 • A pályázattal érintett lakások bérleti díja a Képviselő-testület döntésében foglaltak szerint változhat. A lakbérfizetésen túl köteles megfizetni az üzemeltetési díjat, a hőköltséget és a közüzemi díjakat is.
 • A Jász utca 72. és Jász utca 91. szám alatti lakásokhoz tartozó erkély alapterületének az 50%-a után kell a bérleti díjat fizetni (az alapterület ennek figyelembevételével került feltüntetésre).
 • Bérlőtársi jogviszonyban álló személyek esetén a pályázat csak az összes bérlőtárs aláírása esetén érvényes.
 • Amennyiben a pályázó, vagy a vele együtt költöző családtag 3 hónapnál idősebb terhességet igazol, a születendő gyermeket a költözők számánál figyelembe kell venni.
 • A pályázatok a kiírt alaki és tartalmi követelményeknek megfelelően, az arra rendszeresített formanyomtatványon nyújthatók be a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt-nél.
 • Postai úton történő beadás esetén a határidő megtartottnak akkor tekinthető, ha a küldemény legkésőbb a pályázati határidő lejáratának napján igazoltan átvételre kerül. (Postai feladás esetén a pályázót terheli annak bizonyítása, hogy a küldemény a címzetthez határidőben megérkezett.)

 

Érvénytelenségi okok

 

A pályázat érvénytelen, amennyiben

1. a pályázó nem az arra rendszeresített nyomtatványon adják be,
2. a pályázó a pályázatot nem határidőben nyújtotta be a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt-nél. Postai úton történő beadás esetén a határidő megtartottnak akkor tekinthető, ha a küldeményt a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. legkésőbb a pályázati határidő lejáratának napján igazoltan átvette. (Postai feladás esetén a pályázót terheli annak bizonyítása, hogy a küldemény a címzetthez határidőben megérkezett.),
3. a pályázó pályázata hiányos (vagy nem egyértelmű) és ezért elbírálásra alkalmatlan,
4. a pályázó a pályázati kiírás alaki és tartalmi követelményeinek nem felel meg,
5. a pályázó egynél több lakást jelöl meg,
6. a pályázó vagy a vele együtt költöző/vele együtt lakó személyek – lakóközösséget zavaró – magatartása miatt az elmúlt 10 évben, vagy díjtartozás miatt az elmúlt 2 évben a lakásbérleti jogviszonyt érintő felmondás, vagy bírósági per, vagy az Önkormányzatnál szabályszegési eljárás, illetve a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt-nél a lakásbérleti jogviszonyt érintő eljárás volt folyamatban (érvénytelen a pályázat akkor is, ha nem a pályázó állt jogviszonyban az Önkormányzattal, vagy a Zrt-vel, de igazolhatóan az ő magatartása miatt indult a Bérlővel szemben eljárás),
7. a pályázó, vagy a vele együtt költöző személyekkel vagy a jelenlegi lakhelyével kapcsolatban az elmúlt 5 évben bizonyítást nyert a lakás nem rendeltetésszerű használata vagy a lakóközösséget zavaró magatartása,
8. vagy a vele együtt költöző személyek a XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában álló bérlakást magántulajdonú lakásra vagy magántulajdonú lakás bérletére cserélték, vagy térítés ellenében lemondtak róla,
9. vagy a vele együtt költöző személyek a XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában álló bérlakást megvásárolták, a pályázó bérleti jogviszonya az elmúlt egy évben felmondás alatt állt,
10. a pályázó által a leadandó önkormányzati bérlakás esetén bérleti díj-, vagy közüzemi tartozás van (a pályázat benyújtásakor a tárgyhavi bérleti díj számlának rendezettnek kell lennie),
11. vagy bár tartozását már megfizette, de bérleti jogviszonya tartozás miatt felmondással megszűnt, vagy bármilyen más jogcímen tartozása van a Bérbeadó felé,
12. a pályázónak, vagy a vele együtt költöző személyek valamelyikének a XIII. Kerületi Önkormányzat, vagy a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. felé tartozása áll fenn,
13. a pályázó lakásigénye meghaladja a méltányolható lakásnagyság mértékét,

A 20/2020. (V. 28.) számú önkormányzati rendelet 37. § (10) bekezdés alapján a lakásokat a szobaszám és a költöző személyek figyelembevételével az alábbiak szerint lehet bérbe adni:

 • 1 szobás lakás 1-2 személy
 • 1 + félszobás 1-3 személy
 • 2 szobás lakás 2-4 személy
 • 3 szobás lakás 3-5 személy

14. a pályázó jelenlegi bérleményén más szerv részére bérlőkijelölési jog áll fenn és arról a bérlőkijelölő szerv nem mond le írásban,
15. a pályázó korábbi pályázati eljárás során hozott határozat alapján 2 évig nem nyújthat be érvényes pályázatot és a határidő jelen lakáspályázat idején még nem telt le,
16. által előzetesen bérelt, a XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában álló lakásból bármely okból kilakoltatásra került,
17. együtt költöző családtagja ugyanazon a lakáspályázaton külön pályázatot nyújt be (ebben az esetben az a pályázat érvénytelen, amelyen a külön pályázatot benyújtó személy együtt költöző családtagként van feltüntetve),
18. a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat közöl,
19. a pályázó vagy a vele együtt költöző személy jogcím nélkül, önkényesen vagy birtokháborítással költözött önkormányzati lakásba,
20. a pályázó a kötelezően benyújtandó mellékleteket nem nyújtja be hiánytalanul,
21. a pályázó nyomtatványon feltüntetett lakcíme bizonyíthatóan fiktív.

 

Kötelezendően benyújtandó mellékletek

 

A pályázatban szereplő adatokat a pályázat benyújtásakor az alább felsorolt hiteles okiratokkal igazolni kell. A nyomtatványon minden kérdésre értelemszerűen válaszolni kell, azoknál a kérdéseknél, ahol a nyomtatvány több válaszadási lehetőséget jelöl meg, ott a megfelelő szöveget alá kell húzni. A pályázat nyelve magyar. A pályázatot kérjük nyomtatott betűvel kitölteni.

A pályázatokhoz kötelezően benyújtandó mellékletek:

1. A pályázó és a vele együttköltöző hozzátartozók 2022. március hónaptól – 2023. február hónapig (12 hónap) havi NETTÓ jövedelmére vonatkozó igazolások (például: családtámogatási ellátások-, szociális ellátások-, segélyek esetében hivatalos pecséttel, aláírással ellátott igazolás, vagy tárgyévre vonatkozó határozat fénymásolata szükséges). Munkából – továbbiakban ideértve az egyéb jövedelemszerésre irányuló jogviszonyt – származó jövedelem esetén NETTÓ jövedelemre vonatkozó igazolás, ennek hiányában az illetékes Munkaügyi Központ által kiadott igazolás szükséges. Vállalkozók esetében a NETTÓ jövedelem igazolására a könyvviteli szolgáltatást végzők névjegyzékébe felvett könyvelő által kiállított igazolás (könyvelői igazolás) szükséges, kisadózó vállalkozók esetében a könyvelői igazoláson túl a tárgyi időszakra vonatkozó adófolyószámla benyújtása is szükséges. Postai átvételi szelvényt, büntetőjogi nyilatkozatot és bruttó jövedelemigazolást, bérszámfejtő lapot, fizetési jegyzéket, valamint cégszerű aláírás nélküli vagy törvényes képviselő aláírása nélküli igazolást NEM tudunk elfogadni.
Iskolarendszerű vagy iskolarendszeren kívüli képzésben résztvevő pályázó esetében a tanulói jogviszony igazolása szükséges.

2. A leadandó lakásra vonatkozó, a pályázat benyújtásától számítottan 30 napnál nem régebbi közüzemi igazolások arról, hogy a pályázónak nincs közüzemi díjtartozása. (Azon pályázónak, aki nem rendelkezik önkormányzati bérlakás bérleti jogával és a lakásleadási feltételt szerződéskötési díj megfizetésével vállalja kiváltani, nem kell a közüzemi igazolásokat benyújtania.)

3. A pályázók személyi igazolványának és lakcímkártyájának másolata az arckép kitakarásával. Amennyiben a pályázó személyi igazolványából vagy lakcímkártyájából nem állapítható meg a folyamatos, megszakítás nélküli XIII. kerületi lakóhely, vagy az Önkormányzat kerületen kívüli bérlakásásában létesített állandó lakcím illetve a XIII kerületi lakóhely, úgy a Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatal Teve utca Kormányablak (1139 Budapest, Teve utca 1/a-c. – Bejárat a Róbert Károly körúti porta felől), vagy a Központi Okmányiroda (1132 Budapest, Visegrádi utca 110.; Telefon: 1818; Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest) által kiállított eredeti igazolás becsatolása szükséges.

FELHÍVJUK A FIGYELMET, HOGY A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁT MEGELŐZŐEN ÉRDEMES A KORMÁNYHIVATALBAN ELINDÍTANI AZ ÜGYMENETET, TEKINTETTEL AZ ÜGYINTÉZÉSI HATÁRIDŐRE!

Abban az esetben, ha a Kormányhivatal által kiadott igazolás nem tartalmazza az Ön által megjelölt állandó kerületi lakcím kezdetét, úgy szükséges kérelmet benyújtani a Belügyminisztérium Személyes Ügyfélszolgálati és Okmányügyeleti Főosztály részére. Postacím: 1476 Budapest, Pf.: 281., e-mailen a szemelyes.ugyfelszolgalat@bm.gov.hu címen aláírásával hitelesített szkennelt dokumentumként. Amennyiben rendelkezik ügyfélkapuval, kérelmét elektronikus azonosítással e-papír formájában is benyújthatja a következő linken: https://epapir.gov.hu/.

4. Három hónapot meghaladó terhesség esetén orvosi igazolás.

5. A pályázóval költöző kiskorú gyermekek születési anyakönyvi kivonatának másolata – eredeti bemutatása mellett (válás esetén gyermek elhelyezését igazoló bírósági határozat másolata, korábbi élettársi kapcsolatból született gyermek esetén a gyermek elhelyezésére vonatkozó megállapodás, ennek hiányában bírósági határozat vagy gyámhivatali határozat másolata).

6. Rokonsági fokot igazoló okiratok másolata.

7. Az idegen nyelven kiállított okiratról magyar fordítást szükséges csatolni, amelyen a fordítást végző záradékkal igazolja, hogy a forrásszöveg és a fordítás tartalmilag és értelmileg azonos.

8. Akadálymentesített lakás megpályázása esetén mozgásszervi fogyatékosságot igazoló dokumentáció másolata.

9. Amennyiben a pályázó egyszerre meghirdetett több pályázaton is benyújtja pályázatát, amelyekkel szerződéskötésre jogosulttá válik, úgy nyilatkoznia szükséges arról, hogy az egyik pályázattól visszalép. A visszalépés ebben az esetben nem eredményezi a pályázati rendszerből 2 évre történő kizárását.

 

A pályázat benyújtásának határideje

 

A pályázat benyújtási határideje: 2023. március 10. napjától 2023. április 11. napjáig 16.00 óráig.

 

A pályázat benyújtásának módja

 

Elsősorban postai úton a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Lakásgazdálkodási Csoportjának címezve (1131 Budapest, Béke utca 65.), illetve elektronikusan megküldve, az alábbi e-mail címre: lakaspalyazat@kozszolgaltato.bp13.hu. A tárgyba kérjük, hogy írják be: lakáspályázat.

Postai úton történő beadás esetén a határidő megtartottnak akkor tekinthető, ha a küldemény legkésőbb a pályázati határidő lejáratának napján igazoltan átvételre kerül. Postai feladás esetén a pályázókat terheli annak bizonyítása, hogy a küldemény a címzetthez határidőben megérkezett.

Amennyiben a postai vagy az elektronikus benyújtás akadályozott, úgy személyesen a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. ügyfélszolgálatain lehet benyújtani a pályázatot.

 

Az elbírálás szempontjai és a pályázók értesítése

 

A pályázatokat a benyújtási határidő lejártától számított 60 napon belül bírálja el a Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ) alapján átruházott hatáskörében a tulajdonosi jogot gyakorló bizottság.

A Tulajdonosi, Kerületfejlesztési és Lakásgazdálkodási Bizottság – amennyiben kellő számú érvényes pályázat érkezik – minden lakásra I-III. helyezett pályázót rangsorol.

A pályázat eredményéről a helyezést el nem ért pályázók a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. internetes honlapján és hirdetőtábláján megjelenő hirdetményen keresztül értesülnek a pályázati nyomtatvány szerinti (vagy a személyes leadás során kapott vagy a postai leadás esetén postai vagy e-mail útján megküldött) sorszám feltüntetésével az irányadó adatvédelmi szabályoknak megfelelve. Felhívjuk minden pályázó figyelmét, hogy a benyújtott pályázat nyomtatványának átvételi igazolással ellátott első oldalának másolatát őrizze meg.
Kizárólag az I-III. helyezést elért pályázók (e-mailben, vagy postai úton) kapnak írásban értesítést.

A nyertesnek a bizottsági döntésről szóló írásos értesítés kézhezvételét követő 30 napon belül kell a lakásbérleti szerződést megkötni, egyidejűleg – a bérlőre és a vele együtt költöző személy(ek)re vonatkozóan – köteles bemutatni a Lechner Nonprofit Kft. által kiállított, ingatlantulajdon fennállásáról szóló hatósági bizonyítványt – vagy annak igazolását, hogy a hatósági bizonyítvány iránti kérelmét – valamennyi együtt költöző személyre vonatkozóan a Lechner Nonprofit Kft-nél előterjesztette. A hatósági bizonyítvány díja 3.000 Ft/db. A költség a pályázót terheli, amelyet a Lechner Nonprofit Kft-nél kell megfizetni. A kérelmet a Lechner Nonprofit Kft-nek kell postázni a 1592 Budapest, Pf.: 585. címre, illetve személyesen leadni. A személyes ügyintézéshez az ügyfélszolgálat a 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. alatt található és a Nagy Lajos király útja felől közelíthető meg.
A szükséges nyomtatvány letölthető a www.foldhivatal.hu honlapról. Amennyiben a hatósági bizonyítvány tanúsága szerint az érintett személy belföldi ingatlantulajdonnal rendelkezik, úgy az érintett személy egyidejűleg tulajdoni lap becsatolása mellett köteles igazolni, hogy az(ok) nem minősül(nek) beköltözhető lakástulajdonnak. Amennyiben az érintett személy beköltözhető lakásingatlannal rendelkezik, vagy nem nyújt be arra igazolást, hogy az ingatlan nem minősül beköltözhető lakásnak, a pályázata érvénytelen.

Az a szerződéskötésre jogosult pályázó, aki szerződéskötési díj megfizetését vállalta, a szerződéskötést megelőzően köteles a szerződéskötési díjat egy összegben megfizetni.

A pályázó által megadott e-mail címre a Megbízott által továbbított e-mail az igazolt megküldést követő munkanapon kézbesítettnek tekintendő.
A bérleti szerződés megkötésekor a szerződéskötésre jogosult pályázónak nem lehet a leadandó lakáson fennálló lakbér, illetve külön szolgáltatási díj tartozása. Ellenkező esetben a lakásbérleti szerződést mindaddig nem lehet megkötni, ameddig a szerződéskötésre jogosult a leadandó lakáson fennálló díjtartozását nem rendezi.

A lakások birtokbaadását követően legkésőbb 30 napon belül köteles a pályázó bérletében lévő lakást üres, tehermentes, kifestett, tiszta, beköltözhető állapotban – határidőben – a tulajdonos rendelkezésére bocsátani. A 2023-ban szanálás alatt álló épületben lévő lakásokat, valamint a szükséglakásokat üres, tehermentes állapotban kell leadni és a mérőórákat a bérlőnek le kell szereltetnie.

A lakásbérleti szerződést a pályázat I. helyezettjével köti meg a bérbeadó. Ha a pályázat nyertese a jogvesztő határidőn belül a szerződést nem köti meg, úgy a II., ezt követően a III. helyezett számára nyílik lehetőség a szerződéskötésre.
Amennyiben az I-III. helyre rangsorolt pályázó a bérleti szerződést határidőben nem köti meg, a pályázat érvénytelenségének megállapításáról és a pályázati eljárásból két évre történő kizárásáról az SZMSZ alapján átruházott hatáskörében a tulajdonosi jogot gyakorló bizottság jogosult dönteni.

A pályázó által felajánlott lakásban az önkormányzat megbízottja helyszíni szemlét tarthat.

A pályázaton elnyert lakások bérletére – a többi önkormányzati tulajdonban lévő lakásokhoz hasonlóan – az 1993. évi LXXVIII. törvény (Lakástörvény) és a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának és elidegenítésének szabályairól szóló 20/2020. (V. 28.) önkormányzati rendelet előírásai vonatkoznak.

A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy érvényes pályázat mellett is visszavonja az adott lakásra kiírt pályázatot.

Eredmények

Újépítésű lakásokra kiírt pályázat eredménye - 2023.