Ügyfélablak
Zöld

Pályázat közösségi kert művelésére 2023.

Lezárult

Téma:

Pályázat kezdete:

2023.04.24 15:00

Kinek szól:

Minden nagykorú XIII. kerületi lakos.

A XIII. Kerületi Önkormányzat pályázatot ír ki a XIII. kerületi lakosság részére a Kárpát utca 18-26. számú épületek előtti közösségi kert parcelláinak kiosztására.

A pályázat célja, hogy a lakókat a szabadidő aktív és egészséges eltöltésére ösztönözzük a kertészkedés révén, amely a közösségen belüli szociális kohéziót és a kerületi kötődést egyaránt erősíti. Közös célunk, hogy a közösségi területek megóvása iránti igény erősödjön mind a közösség, mind az egyén szintjén.

A community garden, a közösségi kert alapvető célja, hogy egy közösség tagjai lakóhelyük közvetlen közelében termeszthessenek növényeket.

Olyan lakosok jelentkezését várjuk, akik felelősségteljesen és lelkiismeretesen gondoznák a rájuk bízott kertrészt egy összetartó és példamutató kertészközösség tagjaként.

A közösségi kertben lehet termeszteni virágot, zöldséget, fűszereket. A saját termények nemcsak örömmel töltik el az embert, hanem az élelmiszer-önellátásra való törekvésben is segítséget nyújtanak. A közösségi kertekben termelt élelmiszer nemcsak olcsóbb, hanem egészségesebb is, mint a boltból vásárolt, külföldről szállított élelmiszer. Helyben termett, tehát létrejötte és felhasználása nem terhelte a környezetet, nem járt széndioxid-kibocsátással. A teljes élelmiszer-önellátás nem lehet cél, de a közösségi kertben termesztett haszonnövényekkel megtehetjük az első lépéseket az ökotudatos életvezetés felé. A környezettudatos szemlélet és az ökológiai szempontok előtérbe helyezése illeszkedik a XIII. Kerületi Önkormányzat általános célkitűzéseihez.

A pályázat nyertese egy parcella egy évre szóló használatát nyeri el, amelyben zöldségeket és virágokat termeszthet, egyúttal egy aktív, ökotudatos közösségben tevékenykedhet.

 

A pályázat célja

 

  • a lakossági közösségek aktivitásának, lakóhelyükhöz kötődésének erősítése,
  • a klímatudatos és az ökologikus zöldfelület gazdálkodás szemléletének erősítése,
  • a lakókörnyezet szépítése,
  • a megállapodásban rögzített parcella rendszeres ápolása, gondozása, ami a növénytelepítéseken túl jellemzően öntözésből, gyommentesítésből, valamint a kerti és egyéb hulladékok összegyűjtéséből áll.

 

Pályázati feltételek

 

A pályázaton minden nagykorú XIII. kerületi lakos részt vehet. Az egy lakcímen lakók (egy család) csak egy parcella bérlésére jogosultak.

A résztvevők felé elvárás, hogy fizetési elmaradással nem rendelkeznek Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat és a pályázatot lebonyolító XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. felé.

 

A pályázathoz kapcsolódó határidők

 

A pályázat kiírása: 2023. április 24.

A pályázat benyújtása: 2023. május 9.

A pályázatok elbírálása: 2023. május 10.

A használati megállapodás megkötésének határideje: 2023. május 15.

 

A pályázat benyújtásának módja és helye

 

A pályázat lebonyolítója a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt.

A pályázatot benyújthatják elektronikus úton a kornyezet@kozszolgaltato.bp13.hu  e-mail-címen. Kérjük, hogy az e-mail tárgy rovatában szíveskedjenek feltüntetni: „Közösségi kert pályázat”

Személyesen a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. Központi Ügyfélszolgálati Irodáiban lehet beadni a pályázatot.

 

A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok

 

  • Hiánytalanul kitöltött, aláírt adatlap (pdf formátumban), amelyet megtalálnak oldalunkon a letölthető dokumentumok között, de átvehető a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. Központi Ügyfélszolgálati Irodáiban is.
  • a pályázó adataival kitöltött használati megállapodás (word formátumban)
  • amennyiben kertvezetői vagy kertgondnoki feladatot is szívesen vállalna a pályázó, úgy kérjük, ezt motivációs levélben jelezze számunkra, melyben leírja a vállalandó vezetési, szervezési feladatokat, terveit (opcionális).

 

Elbírálás

 

A határidőben beérkezett jelentkezési lapok beadói közül – amennyiben a pályázók száma meghaladja a szabad helyek számát – közjegyző előtti sorsolással választjuk ki a közösségi kert nyertes kertészeit. A sorsolás alkalmával valamennyi jelentkező nevét kisorsoljuk, ennek eredményeképp minden további jelentkező várólistára kerül, parcella megüresedése esetén a soron következő pályázó lesz a következő kerthasználó.

A kertvezető feladatkörre a pályázati adatlapon lehet jelentkezni motivációs levél benyújtásával. A kertvezetőt az üzemeltető javaslata alapján a közösség választja meg.

Az eredményről a jelentkezési lapon megadott e-mail-címen keresztül tájékoztatjuk a pályázókat.

Fontos, hogy hiánypótlásra nincs lehetőség, ezért kérjük, figyeljenek a leadandó anyag megfelelő formátumára és valamennyi szükséges dokumentum csatolására.