Ügyfélablak
Ingatlan

Pályázat kerületi oktatási intézmények udvarának felújítására 2023.

Lezárult

Eredmények

A kerületi oktatási intézmények udvarának felújítására 2023-ban kiírt pályázat eredménye

Téma:

Pályázat kezdete:

2023.03.07 00:00

Maximum pályázható összeg:

40 000 000 Ft

Kinek szól:

XIII. kerület közigazgatási területén, a XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő épületekben működő, általános- vagy középiskola képviseletében eljáró civil szervezetek

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat pályázatot hirdet a XIII. kerületben működő általános és középiskolák kültéri sport- vagy rekreációs területeinek, udvarának felújítására, korszerűsítésére, funkcionális vagy zöldfelületi fejlesztésére.

A pályázati keret: összesen 40.000.000 Ft, amelyből több pályázati munka támogatása a cél.

A pályázat benyújtási határideje: 2023. április 4. 14 óra

A pályázaton részt vehetnek: a XIII. kerület közigazgatási területén, a XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő épületekben működő, általános- vagy középiskola képviseletében eljáró civil szervezetek.

 

A pályázat célja

 

A pályázat célja a XIII. kerületben tanulók biztonságos és fejlődésüket segítő iskolai környezet kialakításához, előfinanszírozással, vissza nem térítendő pénzbeli támogatás biztosítása.

A pályázat támogatási időszaka: 2023. január 1. – 2023. december 15.

 

A támogatás felhasználható

 

 • a felújítási munkák előkészítéséhez kapcsolódó költségek (így különösen tervezés, engedélyezési költségek) 2023. január 1. napjánál nem régebbi pénzügyi bizonylatok benyújtásával,
 • a felújítás, korszerűsítés megvalósításához kapcsolódó költségek (így különösen bontási, tereprendezési munkák, eszköz, anyag beszerzéséhez, építési költségek),
 • igazolt társadalmi munka elszámolására (max. 1 % mértékben),
 • lebonyolítási költség nem érvényesíthető,
 • közüzemi, üzemeltetési, üzemanyag költségek nem számolhatóak el.

 

A pályázatnak tartalmaznia kell

 

 • a tervezett fejlesztés szakmai, műszaki és pénzügyi megvalósítási tervét,
 • megvalósítási ütemtervet,
 • a projekt célját és indokoltságát bemutató leírást a képviseletre jogosult által aláírt módon és maximum 1500 szóban.

 

A pályázathoz csatolni szükséges

 

1. hiánytalanul kitöltött pályázati adatlapot, melyet letölthető dokumentumaink között megtalál vagy átvehető a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. Központi Ügyfélszolgálatain
2. az iskolaudvar állapotát bemutató fotó dokumentációt,
3. a tervezett felújítást bemutató tervdokumentációt (vázlatterv vagy kiviteli terv),
4. részletes költségvetési tervet,
5. nyilatkozatot a vállalt önrész nagyságáról,
6. nyilatkozatot az esetlegesen vállalt önkéntes munkáról (munkaórák, résztvevők száma),
7. a szervezet képviseletére jogosult aláírási címpéldányát,
8. nyilatkozatot, hogy a támogatás elnyerése esetén a pályázó vállalja a teljesítés biztosítékaként, a támogatási megállapodás aláírásával egyidejűleg banki felhatalmazó levél kiadását azonnali beszedési megbízásra a támogatás összegéig, amelyet a pályázó számlavezető bankja befogadott és aláírt,
9. a Közép-Pesti Tankerületi Központ támogató nyilatkozatát a felújítás megvalósításának tudomásulvételére és kifejezett vállalását a felújítást követő üzemeltetési költségek viselésére vonatkozóan.

A hiányosan benyújtott pályázatok esetén a pályázat lebonyolítója egy alkalommal hiánypótlást küld ki. A hiánypótlás elmaradása vagy késedelmes teljesítése esetén a pályázat nem támogatható.

 

Bírálati szempontok

 

 • az iskolaudvar elavultsága (a rosszabb állapotú udvarok felújításai prioritást élveznek),
 • az udvart használó tanulók száma (a nagyobb számú tanulókat kiszolgáló udvarok felújítási előnyt élveznek),
 • az udvar felújításra a fenntartó vagy a pályázó által vállalt önrész nagysága (magasabb önrész előnyt jelent),
 • azon pályázók, akik az előző évben nem indultak vagy nem nyertek előnyben részesülnek,
 • a felújítás során létrejövő rekreációs funkciók minősége, eredetisége,
 • a felújítástól várható zöldfelület-fejlesztés minősége,
 • a beruházás előkészítettsége (a jobban előkészített projektek előnyt élveznek).

 

A pályázat benyújtásának módja és helye

 

 

Egyéb

 

A pályázat eredményéről a pályázat kiírója 2023. májusi ülésén dönt.

A nyertes pályázatot és a megvalósított beruházás képeit a www.bp13.hu honlapon és a XIII. Kerületi Közszolgáltató honlapján közzétesszük.

A támogatási szerződés megkötésének határideje legkésőbb 2023. június 29. napja. A szerződéskötési határidő elmulasztása esetén a pályázó a támogatási lehetőséget elveszíti. A támogató a fejlesztéshez kizárólag pénzbeli támogatást biztosít, a megvalósítás szakmai, műszaki, pénzügyi megfelelősége a támogatott szervezet feladata és felelőssége.

A beruházás megvalósításának és a támogatás összege felhasználásának határideje: 2023. december 31.

A támogatás felhasználásáról a beruházás műszaki átadás-átvételi eljárása lezárásától számított 60 napon belül, legkésőbb 2024. február 28-ig kell elszámolni.

A pénzügyi elszámolás során kitöltendő dokumentumok és az elszámolási útmutató a letölthető dokumentumok között elérhető.

 

További információ:

E-mail: beruhazas@kozszolgaltato.bp13.hu

Telefon: +36-1-239-2313.

Eredmények

A kerületi oktatási intézmények udvarának felújítására 2023-ban kiírt pályázat eredménye