Ügyfélablak
Zöld

Pályázat esővízgyűjtő tartályok beszerzésére 2023.

Lezárult

Téma:

Pályázat kezdete:

2023.04.06 00:00

Maximum pályázható összeg:

100.000 Ft

Kinek szól:

XIII. kerületi magánszemélyek, ingatlantulajdonosok közössége, civil társaság.

A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat esővíz gyűjtésére és öntözőtömlővel történő hasznosítására pályázatot ír ki, amelynek célja a klímaváltozás következtében a szélsőséges időjárási viszonyok következményeinek enyhítése. Esővízgyűjtő tartályok és/vagy tömlőkocsira szerelt öntözőtömlők vásárlásának támogatására lehet pályázatot benyújtani.

A pályázatokat kertes házban élő magánszemélyektől, társasházi lakóközösségektől és lakásszövetkezetektől várjuk. A nyertes pályázóknak – igény szerint – 1 db 200 vagy 300 literes esővízgyűjtő tartály és/vagy tömlőkocsira szerelt 50 fm öntözőtömlő beszerzési támogatását biztosítjuk, bruttó 100.000 Ft-ig, amivel az esővíz gyűjtését és hasznosítását – létrehozástól számított 2 éves fenntartási kötelezettség vállalásával kell végezni.

A pályázat kiírásakor rendelkezésre álló keretösszege: 15.000.000 Ft.

 

A pályázaton részt vehetnek

 

A XIII. kerület közigazgatási területén lévő

 • az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény hatálya alá tartozó civil szervezet, jogi személyiséggel nem rendelkező, közérdekű tevékenységet folytató közösség, civil társaság,
 • a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény rendelkezései alapján társasháznak minősülő ingatlan tulajdonostársainak közössége,
 • a XIII. kerületi magánház tulajdonos, egyben állandó lakcímmel rendelkező magánszemély,

akik fizetési elmaradással nem rendelkeznek Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat és a pályázatot lebonyolító XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt., valamint a NAV felé, melyet a pályázat benyújtása dátumát megelőző 2 hétnél nem régebbi dokumentummal igazolni szükséges.

 

A pályázattal elnyerhető támogatás

 

Formája: 1 db 200-300 literes esővízgyűjtő tartály és/vagy tömlőkocsira szerelt 50 fm öntözőtömlő beszerzésének támogatása (számla alapján) pályázatonként legfeljebb 100.000 Ft értékben.

A pályázati forrás a keret kimerüléséig áll rendelkezésre.

A beadott pályázatok beérkezési sorrendjében történik az elbírálás.

 

Pályázati bírálati szempontok

 

 • az ingatlan rendezett pénzügyi helyzettel rendelkezik, Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat, illetve a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. és NAV felé tartozással nem rendelkezik,
 • az esővízgyűjtő tervezett elhelyezése megfelel a paramétereknek,
 • az esővíz hasznosításának leírását a rendelkezésünkre bocsájtja,
 • a beérkezett pályázatok sorrendje.

 

A pályázó kötelezettsége

 

Az esővízgyűjtőt karban kell tartani, nem lehet szúnyoglárvák élőhelye, amivel a csípőszúnyogok száma növekedne.
Az esővízgyűjtő beüzemelését követően fényképes beszámolóban kell bemutatni az esővíz gyűjtését és a gyűjtött esővíz hasznosításának módját.
Az esővízgyűjtő tartály támogatás igénylése pályázati adatlapon történik, amelyen az adatok kitöltésén túl meg kell fogalmazni az esővízgyűjtő tervezett elhelyezését és le kell írni, hogy a pályázó milyen módon tervezi hasznosítani az esővízgyűjtő tartályt, mit szeretne locsolni az összegyűlt esővízzel.

A pályázati adatlapot a letölthető dokumentumok között találják.

 

Határidők

 

 • Benyújtás határideje: 2023. május 12.
 • Támogatási szerződések megkötése: 2023. július 10.
 • Előfinanszírozás folyósítása: 2023. július 31.
 • A tartályok és tömlők beszerzésének határideje 2023. augusztus 31.
 • Pénzügyi elszámolás, az eszközök megvásárlásának igazolása: 2023. szeptember 29.
 • Első beszámoló leadási határideje: 2024. május 31.
 • Második beszámoló leadási határideje 2024. október 31.

 

A pályázat benyújtásának módja és helye

 

 • személyesen a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. Központi Ügyfélszolgálatain, vagy
 • elektronikus úton a kozszolgaltato@kozszolgaltato.bp13.hu e-mail-címen, a tárgyban „Esővízgyűjtő tartályok és öntözőtömlő tömlőkocsival történő beszerzésének támogatása öntözési feladatok ellátására” megjelöléssel és a társasház megnevezésével.FONTOS: az adatlapot és a mellékleteket egy darab pdf formátumba szerkesztett dokumentumként kérjük csatolni (a fájl elnevezése tartalmazza a pályázat nevét és a társasház címét, például Esovizgyujto2023_Minta_utca_5.pdf).

 

A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok

 

 • Pályázati adatlap és mellékletei
 • Az esővízgyűjtő tervezett elhelyezése (vázlatrajz és fényképfelvételek segítségével).
 • Az esővíz hasznosításának leírása (szükség esetén tervrajzzal kiegészítve).
 • A jelenlegi állapotokat bemutató fotók (maximum 3).

Pályázó társasház esetén:

 • Közös képviselő/társasházkezelő megbízatásáról szóló közgyűlési határozat másolata.
 • Pályázó szervezet esetén:
  • Bírósági bejegyzés, működési engedély vagy alapító okirat hitelesített másolata
  (A legutolsó érvényes dokumentum megfelelő; nem kell 30 napon belül kiadott. A dokumentum online letölthető verziója is megfelelő.)
  • Nyilatkozattételre jogosult személy aláírási címpéldányának hitelesített másolata.

További információ kérhető:

e-mail: kozszolgaltato@kozszolgaltato.bp13.hu

telefon: +36-1-412-2359.