Ügyfélablak
Üzemeltetés

Pályázat a RaM – Radnóti Miklós Művelődési Központ 2024. évi programjaira

Lezárult

Eredmények

Téma:

Pályázat kezdete:

2023.06.22 00:00

Kinek szól:

XIII. kerületben működő, önkormányzati fenntartásban lévő intézmények, XIII. kerületi nemzetiségi önkormányzatok, egyházi szervezetek, társadalmi szervezetek, egyesületek, alapítványok a pályázati kiírásban megadott feltételekkel

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat nyílt pályázatot hirdet a kerületi civil, egyházi, társadalmi szervezetek és nemzetiségi önkormányzatok közösségépítő tevékenységének támogatásaként a RaM helyiségeinek közcélú, közösségi térként való hasznosítására.

 

A pályázók köre

 

Pályázatot nyújthatnak be a XIII. kerületben működő, önkormányzati fenntartásban lévő intézmények, továbbá XIII. kerületi nemzetiségi önkormányzatok, egyházi szervezetek, társadalmi szervezetek, egyesületek, alapítványok, amelyek tevékenységüket elsődlegesen a kerület lakói érdekében végzik és rendelkeznek referenciával az elmúlt 3 évben közel 600 fős nagyrendezvény megszervezéséről.

A pályázaton nyertes szervezetek számára az önkormányzat díjmentességet biztosít a terembérleti díj megfizetése alól. Ennek keretében díjtalanul biztosítja az aulát, öltözési lehetőséget, multifunkciós színháztermének (600 fő részére, 270 m2-es színpaddal) használatát egy adott napra legfeljebb 12 óra időtartamra, valamint a program alapvető műszaki-technikai feltételeit (színpad, színpadtechnika, hangtechnika mikrofonokkal és hangbejátszási lehetőséggel, fénytechnika, vetítés) valamint a ruhatár működtetését.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a bérleti díjat általános forgalmi adó terheli, amely alól akkor mentesül a pályázaton nyertes társadalmi szervezet, amennyiben a szerződéskötés időpontjában igazolni tudja közhasznú jogállását.

A program minden egyéb költségéről, a résztvevők tájékoztatásáról, az adott programra vonatkozó jogszabályi kötelezettségek teljesítéséről és a RaM házirendje szerint kötelező szolgáltatások biztosításáról a nyertes pályázó köteles gondoskodni.

 

A pályázat benyújtásának módja és helye

 

A pályázat lebonyolítója a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt.

A pályázatot nyomtatott és elektronikus formában (pdf formátumban) egyaránt, 1-1 példányban az alábbi címekre kell benyújtani:

E-mail: info@kult13.hu

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. SKult13 divízió

1131, Budapest, József Attila tér 4.

 

A pályázat beérkezésének határideje

 

2023. szeptember 22. 14 óra

 

A pályázat tartalma

 

A pályázat tartalmára és az elbírálás módjára vonatkozóan a letölthető pályázati kiírásban találnak információkat.

 

További információk:

E-mail: info@kult13.hu.

Telefonszám: +36 1 398-6211.

Eredmények