Ügyfélablak
Zöld

Lakossági Zöldterület-védnökségi Pályázat 2023.

Lezárult

Téma:

Pályázat kezdete:

2023.02.01 00:00

Maximum pályázható összeg:

400 000 Ft

Kinek szól:

XIII. kerületi társasházak, lakásfenntartó szövetkezetek

A pályázat

A XIII. Kerületi Önkormányzat megbízásából a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. idén 21. alkalommal ír ki pályázatot a társasházak, lakásszövetkezetek részére lakossági zöldterület-védnökségi vállalásra és a védnökségbe vett közterület éves gondozásának pénzügyi támogatására. Az Önkormányzat célja az idei évben is a rendszeres feladatok ellátása mellett (öntözés, gyommentesités, fű- és sövénynyírás) a lakosság részvételét ösztönözni, a fenntarthatóság szempontjait népszerűsíteni.

A 2023. évben a pályázatban részt vevő lakóközösségek pályázati időszakban elvégzett munkájának értékelésekor kiemelt szempont a körforgásos, klímatudatos szemlélet fenntartásban való megvalósítása (pl. növényi hulladék aprítása, helyben tartása, a kaszálék visszaterítése mulcsként, a csapadékvíz helyben tartása, helyszíni hasznosítása, illetve szárazságtűrő növénykultúrák alkalmazása, a környezeti károkozás (illegális hulladéklerakás) megszüntetése, illetve a smart megoldások alkalmazása, többek között az öntözés megvalósításában).

A pályázat támogatási keretösszege: 18.000.000.- Ft, a különdíj keretösszege további 4.000.000.- Ft. A támogatási összeg mértékét a védnökségbe vont terület nagysága határozza meg. Minden határidő végső időpontjáig benyújtott, érvényes, közterületi vállalású pályázat támogatásban részesül. Minimális támogatási összegként 40.000 Ft-ot, maximális támogatási összegként 400.000 Ft-ot határozunk meg az egyes pályázók részére.

A pályázaton való részvételre jogosult minden XIII. kerületi társasház vagy lakásfenntartó szövetkezet egy pályázati anyaggal.

Feltétel továbbá, hogy azon lakóközösségek, amelyek nem számoltak el a korábbi önkormányzati pályázati támogatással, nem indulhatnak.

 

A pályázat célja

 • a lakossági közösségek aktivitásának, lakóhelyükhöz kötődésének erősítése,
 • a klímatudatos és az ökologikus zöldfelület gazdálkodás szemléletének erősítése,
 • a lakókörnyezet szépítése,
 • a megállapodásban rögzített terület rendszeres ápolása, gondozása, ami a növénytelepítéseken túl jellemzően öntözésből, gyommentesítésből, fűnyírásból, valamint a kerti és egyéb hulladékok összegyűjtéséből áll.

 

 

Határidők

 

A pályázat benyújtásának időszaka: 2023.február 1 – 2023. február 17.

A pályázatok elbírálása 2023. márciusban történik meg.

A támogatási szerződés megkötésének határideje: 2023. április 28.

A pályázati támogatással való elszámolás időszaka: 2023. szeptember 18 – 2023. szeptember 29.

Különdíjak átadása: 2023. november 23.

 

 

A pályázat benyújtásának módja és helye

 

Elektronikus úton az Ügyfélablakon keresztül vagy az lzvp@bp13.hu e-mail-címen.

Személyesen a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. Központi Ügyfélszolgálati Irodáiban, melyek elérhetőségéről és nyitva tartásáról ITT tájékozódhat.

 

 

A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok

 

 • Hiánytalanul kitöltött adatlap, amely letölthető honlapunkon vagy átvehető a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. Központi Ügyfélszolgálati Irodájában,
 • 1. számú melléklet: a vállalt munkák, a tervezett projekt rövid összefoglalása,
 • 2 számú melléklet: a társasházi képviseletet igazoló okirat (alapító okirat, vagy a közösképviselő megválasztásáról szóló közgyűlési jegyzőkönyv),
 • 3. számú melléklet: közösség elkötelezettségét mutató nyilatkozat (pl. a pályázaton való részvétel szándékáról szóló, a lakók aláírását tartalmazó nyilatkozat; közös képviselő/képviselet/szövetkezeti elnökség nyilatkozata; az indulásról szóló közgyűlési döntés)
 • 4. számú melléklet: jelenlegi állapotokat bemutató 2-3 fotó a területről.
 • A dokumentumokat egy PDF fájlban, összeszerkesztve, a társasház nevével ellátott címmel kérjük leadni!

Hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség, ezért kérjük, figyeljenek a leadandó anyag megfelelő formátumára és dokumentumaira!

 

 

A pályázati támogatás felhasználható

 

 • növények, kerti eszközök és azok üzemeltetési felszerelései, vásárlására pl. műtrágya, szegélyvágó, fűnyíró, öntözéshez locsolótömlő,
 • számlával igazolt kertészeti szolgáltatások megrendelésére (munkabér vagy megbízási díj elszámolása nem tartozik ebbe a körbe),
 • a védnökségbe vett közterület fejlesztéséhez, üzemeltetéséhez szükséges költségekre (a megítélt összeg maximum 20 %-a)
 • közös munkavégzések reprezentációs célú költségeinek fedezésére (a megítélt összeg maximum 10 %-a).

A XIII. Kerületi Önkormányzat a nyertes pályázókat írásban kiértesíti, és részükre a támogatási összeget a szerződéskötéstől számított 30 napon belül átutalással kifizeti, amelynek felhasználásáról a támogatott a szerződésben meghatározott feltételek szerint és határidőben köteles elszámolni.

Az elszámolást nem megfelelően, határidőre (maximum egy hiánypótlással) benyújtó pályázók a támogatási összeget visszafizetni kötelesek.

 

 

A pályázati elszámolás követelményei

 

 • szöveges szakmai beszámoló a vállalt munkákról, a megvalósult projektről, 2-3 fotóval, min. 2000, max. 6000 karakter terjedelemben,
 • a vállalt feladat elvégzését igazoló eredeti számlák, melyeket végzáradékkal, a másolati példányt pedig hitelesítéssel kell ellátni (elvárás, hogy a számlák kiállítási és teljesítési dátumának a pályázati időszakra (2023. január 31. – 2023. október 6.) és a társasház nevére kell szólnia, a számlák pedig kizárólag a pályázati kiírásnak megfelelő tételekre vonatkozhatnak),
 • a vállalt feladat elszámolásához szükséges kitöltött, lebélyegzett és aláírt excel táblázat.

 

 

Különdíjazás

 

A 2023.  évben a XIII. Kerületi Önkormányzat által megítélt különdíjazás elbírálásakor nem csak a terület rendezettségét, tisztaságát, a kiültetett növények fenntartásának színvonalát, az esztétikus kialakítást vesszük figyelembe.

A díjazás megállapításakor kiemelten értékeljük az alábbiakat:

 • fenntartható szemlélet a fenntartásban (pl. növényi hulladék aprítása, helyben tartása, csapadékvíz helyben tartása, környezeti károkozás (szemétlerakások) megszűntetése),
 • smart megoldások alkalmazása, pl. öntözésben
 • a biológiai sokféleség, valamint az egyszerűbb és költséghatékonyabb fenntartás biztosítása érdekében zöldfelületek megújítása biodiverz évelőágyások kialakításával
 • a pályázó lakóközösség fenntartási munkákban való minél nagyobb arányú részvétele saját munkavégzéssel.

 

 

Feltétel

 

A különdíj kifizetésének feltétele az együttműködési megállapodás megkötése, az abban vállalt feltételek teljesítése, az elszámolás határidőre és maximum egy hiánypótlással leadott benyújtása és a 2023.11.23-án rendezendő Kertbarát találkozón való részvétel.

 

További információ kérhető:

e-mail: lzvp@bp13.hu

telefon: a +36-1-412-3348.