Ügyfélablak

Kiemelt átvezetést létesítünk a Gergely Győző utcában

Közterületek, parkolás

Az Önök megkérdezésével, az érintett lakosság bevonásával készítettük elő a Gergely Győző utca és a Tátra utca kereszteződésébe tervezett átvezetés megvalósítását. Az online társadalmi egyeztetés eredményeképp az a megoldás született, hogy kiemelt átvezetést létesítünk forgalomcsillapító küszöb kialakításával.

Március elején tettük közzé az átvezetés lehetséges változatait, kérve véleményüket, szavazatukat. Az átvezetés megteremtése korábbi lakossági kérés volt, mely a Gergely Győző utcában tartott lakossági fórumon is felvetődött.

A lakossági igényre megoldást keresve Önkormányzatunk a gyalogosközeledés segítése érdekében a forgalom lassítását, a gyalogosok áthaladásának könnyítését segítendő két változatot dolgozott ki.

Az egyik verzió szerint kiemeléssel hívjuk fel a Tátra utcán közlekedő autósok figyelmét a keresztező gyalogosforgalomra és a szükséges lassításra, a másik elképzelés szerint gyalogátkelőhelyet létesítünk a helyszínen.

A válaszadók többsége a kiemelésre szavazott, így az Önök véleményét figyelembe véve ezt a verziót fogjuk kialakítani.

Köszönjük a részvételt és az együttműködést.