Ügyfélablak

Gyalogosbarát felületek kialakítása Újlipótvárosban

AngyalZÖLD 3.0
Közterületek, parkolás

Újlipótvárosban az egyik legnagyobb probléma a gyalogosok számára, hogy a gyalogosfelületek, járdák használható szélessége nem elegendő, amelyet az Újlipótvárosi Mobilitási Terv is rögzít.

A 2019-ben társaságunk által elkészíttetett a „XIII. Biztonságos és kényelmes gyalogosfelületek kialakításának vizsgálata Újlipótvárosban” című tanulmányterv célja az volt, hogy feltárja erre a problémára adható válaszokat és megoldást nyújtson a gyalogosfelületek biztonságos és kényelmes kialakítására. Az érvényes útügyi szabványok alapján a gyalogosfelületek minimális hasznos szélessége 1,5 méter. A tanulmány során felülvizsgált újlipótvárosi utcák közül 41 olyan szakaszt azonosítottak, ahol ez a hasznos szélesség nincs meg, elsősorban a járdán kijelölt parkolósávok miatt.

Fontos kiemelni, hogy a tanulmányterv nem megvalósítandó feladattervet jelölt ki, csupán javaslatokat fogalmazott meg a gyalogos közlekedés kényelmének növelése érdekében.

Önkormányzatunk gondolkodásában már ezt megelőzően is jelen volt az élhető utcák megteremtésének szándéka. Jó példa erre a korábban autóforgalommal terhelt Hollán Ernő utca sétálószakasza, a Ditrói Mór utca, vagy a Ruttkai Éva park esete, valamint a Pozsonyi út átalakítása, humanizálása is.

A probléma komolyságát érzékelve a tanulmányterv elkészülte óta eltelt 2,5 évben az azonosított problémás helyszínek közül – a lakossági igényeket is figyelembe véve – hat útszakaszon már felszabadítottuk a járdákat, biztonságos és kényelmes gyalogosfelületek alakítottunk ki. További három helyszínen rendelkezésre állnak a kiviteli tervek a megvalósításra, míg két útszakaszon jelenleg tervezzük a szükséges beruházás megvalósítását az alábbi táblázat szerint. Ezzel a feltárt problémás útszakaszok 27 %-án már megvalósítottuk, vagy megterveztük a biztonságos és kényelmes gyalogosfelületek kialakítását.

Utca Szakaszhatár Megvalósítás Megvalósult parkolóhely Parkolóhelyek számának csökkenése Megjegyzés
Katona József utca Pozsonyi út – Hollán Ernő utca 2021 27 11 5 fa ültetése, 65 m2 zöldterület kialakítása
Katona József utca Hollán Ernő utca – Tátra utca 2021 14 3 4 fa ültetése, 61 m2 zöldterület kialakítása
Katona József utca Tátra utca – Pannónia utca 2022 19 11 3 fa ültetése, 170 m2 zöldterület kialakítása
Katona József utca Pannónia utca – Hegedűs Gyula utca 2022 23 11 2 fa ültetése, 54 m2 zöldterület kialakítása
Radnóti Miklós utca Hegedűs Gyula utca – Visegrádi utca 2021 36 6 A parkolást levettük a járdáról.
Radnóti Miklós utca Visegrádi utca – Kresz Géza utca 2022 36 1 A parkolást levettük a járdáról. Az iskola előtt kialakítottunk egy fogadóteret, ahol a szülők várakozni tudnak a gyermekekre.
Tátra utca Csanády utca – Victor Hugo utca 2023 35 5 2 fa ültetése, 70 m2 új zöldterület kialakítása
Katona József utca Hegedűs Gyula utca – Visegrádi utca 2023 26 13 4 fa ültetése, 60 m2 új zöldterület és egy mmp kialakítása
Raul Wallenberg utca Tátra utca – Pannónia utca tervek elkészültek 23 4 1 mmp kialakítása
Radnóti Miklós utca Tátra utca – Pannónia utca tervezés alatt
Radnóti Miklós utca Pannónia utca – Hegedűs Gyula utca tervezés alatt

 

Az elkészült fejlesztések során elsősorban a parkolási mód megváltoztatásával tudtuk felszabadítani a gyalogosközlekedés részére kijelölt járdákat. Eredmény, hogy azok szélességét is tudtuk helyenként növelni akár 2-3 méterre. Egyes helyszíneken a járdákon fizikai akadályokat is telepítettünk.

A felújítások során nemcsak a járda felületek növelésére, hanem a szakaszok humanizálására, lehetőség szerinti fásítására, zöldítésére is törekszünk. A kerékpáros és egyéb mikromobilitási eszközök közlekedését is figyelembe vesszük, ennek megfelelően komplex módon fejlesztjük az infrastruktúrát.

 

Biztonságos és kényelmes gyalogosfelületek kialakításának vizsgálata Újlipótvárosban

Letöltés