Ügyfélablak
Dekoráció Dekoráció

Lakások Önkormányzati lakáspályázat

Az önkormányzat a lakásokat pályázat útján adja bérbe főszabály szerint. A pályázatban meghirdetett lakásra érvényesen olyan személy pályázhat alapesetben, aki legalább öt éve létesített állandó lakóhelyet a XIII. kerület közigazgatási területén és életvitelszerűen a XIII. kerületben él.

Ötéves XIII. kerületi lakcím feltétel.

Főszabály szerint az önkormányzat a lakásokat pályázat útján adja bérbe. A pályázatban meghirdetett lakásra főszabály szerint érvényesen olyan személy pályázhat, aki legalább öt éve létesített állandó lakóhelyet a XIII. kerület közigazgatási területén és életvitelszerűen a XIII. kerületben él.

A pályázatokat az önkormányzat különböző feltételrendszer szerint hirdeti meg. A részletes tájékoztatást mindig az adott pályázati felhívás tartalmazza.

Az aktuális pályázati kiírásokat ITT találja.

A pályázatok típusai:

Általános lakáspályázat:

  • „A” jelű: új építésű épületben, lakás leadása feltétel,
  • „B” jelű: régi építésű épületben, lakás leadása feltétel,
  • „C” jelű: lakás leadásának feltétele nélkül,
  • „D” jelű: 35 év alattiak részére, lakás leadásának feltétele nélkül.

Fecskeházi hasznosításra kijelölt lakások pályázata:

Az önkormányzat a fecskeházi hasznosításra kijelölt lakóegységben – pályázattal elnyerhető – határozott idejű bérleti jogot biztosít olyan fiatal házasok, illetve élettársi kapcsolatban élők számára, akik készek és képesek lakáshoz jutásukat legfeljebb nyolc éven belül önerőből, előtakarékosság vállalásával megoldani.

Passzív lakások pályázata:

Passzív lakás és a Klapka Központban lévő lakás esetében főszabály szerint csak a bérbeadó tulajdonában lévő lakás leadásával lehet pályázni (lakásleadási feltétel). Ebben az esetben a pályázat érvényességi feltétele a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a bérleti jogáról a pályázat elnyerése esetén, a bérleti szerződés megkötésekor az önkormányzat javára, feltétlenül és visszavonhatatlanul, térítési igény nélkül lemond. A lakásleadási feltétel abban az esetben mellőzhető, ha a bérbeadó tulajdonában álló lakás bérleti jogával nem rendelkező pályázó vállalja, hogy a lakásra az önkormányzati tulajdonú lakások béréről szóló önkormányzati rendeletben meghatározott tizenkét havi bruttó bérleti és üzemeltetési díjnak megfelelő szerződéskötési díjat megfizeti. A szerződéskötési díj nem jár vissza.

 

Eljárási szabályok

 

A benyújtott pályázatokat a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. Lakás- és Helyiséggazdálkodási Osztálya dolgozza fel. A feldolgozást követően a XIII. Kerületi Önkormányzat Tulajdonosi, Kerületfejlesztési és Lakásgazdálkodási Bizottsága dönt a pályázatok eredményéről, melyet követően honlapunkon közzétesszük a pályázatok eredményét. A pályázók levélben kapnak értesítést a bizottság döntéséről és a szerződéskötéshez benyújtandó dokumentumokról.

A szerződést a bizottsági döntésben szereplő határidőben kell megkötni ügyfélszolgálatainkon.

Az önkormányzat a lakásokat fő szabály szerint legfeljebb 5 év határozott időre adja bérbe, de a szerződés a bérlő által a határozott idő lejárta előtt (a határidő elmulasztása esetén: után) benyújtott kérelme alapján legfeljebb 5 évre meghosszabbítható (ismételten bérbe adható). A szerződés több alkalommal történő meghosszabbításának (vagy a határidő elmulasztása estén az ismételt a lakás ismételt bérbeadásának) lehetősége nem korlátozott, feltéve, hogy a bérlő eleget tett a jogszabályban előírt és a lejáró vagy a korábbi bérleti szerződésben vállalt kötelezettségeinek.

Ha a lakásleadás feltételével meghirdetett pályázat nyertese a leadandó lakásra határozatlan idejű bérleti joggal rendelkezik, akkor a megpályázott lakásra is határozatlan időtartamra szóló bérleti szerződést köthet.

Ügyintézés módjai

Személyes ügyintézés Lefelé nyíl

Lehel Csarnok, Galériaszint
1134 Budapest, Váci út 9-15.

+36 1 478-5050
+36 1 478-5059

Az ügyfélfogadás részletei elérhetők ITT.

Béke utcai ügyfélszolgálat
1131 Budapest, Béke utca 65.

+36 1 450-3123
+36 1 350-3728

Az ügyfélfogadás részletei elérhetők ITT.