Ügyfélablak
Dekoráció Dekoráció

Lakások Lakbércsökkentés

A bérlő vagy a lakásban jogszerűen vele együttlakó igazolhatóan megváltozott jövedelmi helyzete, valamint jelentősen megváltozott életkörülménye alapján kérhető a költségalapú bérleti díj szociális alapúra, valamint a piaci alapú lakbérének költségalapúra történő ideiglenes módosítása.

Egy évre szólhat a módosítás.

A bérlő kérheti a költségalapú bérleti díjának szociális alapúra, valamint a piaci alapú lakbérének költségalapúra történő ideiglenes módosítását.

Fontos feltétel, hogy igazolhatóan megváltozott jövedelmi helyzet, valamint jelentősen megváltozott életkörülmények alapján adható be a kérelem, amennyiben a saját és a lakásban jogszerűen vele együttlakó helyzete változott meg.

A bérbeadó 1 évre adhat hozzájárulást a bérleti szerződésben szereplő költség- vagy piaci alapú bérleti jogviszony változatlanul hagyása mellett a szociális vagy költség alapú lakbér fizetéséhez. Egy év elteltével a bérlő kérelmére felülvizsgálja a lakbér csökkentésének feltételeit. Amennyiben az indokoltság fennáll, további 1 évre biztosíthatja a szociális vagy költségalapú lakbér fizetését.

Az eljárás a bérlő kérelmére indul, melyhez mellékelni szükséges az alábbiakat:

 • a bejelentés benyújtását megelőző 6 hónap nettó átlagkeresetéről szóló munkáltatói igazolás vagy tárgyévi nyugdíjról szóló igazolás,
 • társadalombiztosítási ellátás esetén a bejelentés benyújtását megelőző hónapban kifizetett ellátást igazoló szelvény, vagy társadalombiztosítási szerv igazolása,
 • a szülői felügyeleti jog egyik szülő általi gyakorlása esetén az erre vonatkozó megállapodást tartalmazó határozat,
 • a tartósan beteg, illetőleg fogyatékos gyermek esetén az egészségi állapotára vonatkozó igazolás,
 • középfokú vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló esetében az oktatási intézmény igazolása a tanulói vagy hallgatói jogviszony fennállásáról,
 • álláskereső esetén a Fővárosi Munkaügyi Központ illetékes kirendeltségének igazolása, határozata az álláskereső ellátásról vagy a regisztrálás tényéről,
 • kiskorú gyermek elhelyezése vagy ideiglenes hatályú elhelyezése esetén a gyámrendelés tárgyában hozott bírósági és gyámhatósági jegyzőkönyv,
 • a korábban ott lakó személyek különélésének igazolása,
 • a Kormányhivatal adatszolgáltatása a lakásba bejelentett személyekről,
 • vagyonnyilatkozat,
 • a lakásfenntartás költségeiről szóló kimutatások (közüzemi számlák),
 • a Lechner Nonprofit Kft. által kiállított, ingatlantulajdon fennállásáról szóló hatósági bizonyítvány (1149 Budapest, Bosnyák tér 5.) minden személyre vonatkozóan, melyhez a formanyomtatvány ITT elérhető.

Formanyomtatványunk innen letölthető: lakbércsökkentési kérelem

Ügyintézés módjai

Személyes ügyintézés Lefelé nyíl

Lehel Csarnok, Galériaszint
1134 Budapest, Váci út 9-15.

+36 1 478-5050
+36 1 478-5059

Az ügyfélfogadás részletei elérhetők ITT.

Béke utcai ügyfélszolgálat
1131 Budapest, Béke utca 65.

+36 1 450-3123
+36 1 350-3728

Az ügyfélfogadás részletei elérhetők ITT.