Ügyfélablak
Dekoráció Dekoráció

Közútkezelés Közútkezelői hozzájárulás igénylése

Burkolatbontási kérelem igénylésekor szükséges melléklet a közútkezelői hozzájárulás.

A XIII. kerület kezelésében lévő utakra igényelhető.

A kérelmet az alábbi dokumentumok csatolásával elektronikus formában (e-mail-ben) kérjük benyújtani:

  • Kérelem (Kérelmező, tervező, beruházó neve, címe, elérhetőségei, kérelem tárgya).
  • Szaktervező által készített, az igénybevétel helyét feltüntető közműegyeztetett helyszínrajz és az igénybevételt bemutató műszaki leírás.
  • A közút érintett szakaszának hossz-, illetve keresztszelvényét, feltüntetve azokon a vízelvezetés megoldását, ha ez a kérelem elbírálásához szükséges.
  • Részletes fotódokumentáció a kérelemmel érintett közterület eredeti állapotáról.
  • Forgalomtechnikai tervet (ideiglenes és végleges is).

Amennyiben több tulajdonost, kezelőt és üzemeltetőt érint a tervezett beruházás, egyeztetett TKÜ elkészítése is szükséges lehet.

A kérelem elbírálása során a közútkezelő papír alapú dokumentumok benyújtását is kérheti.

Szükség esetén az érintett zöldterületek és fasorok kezelőjének hozzájárulását is meg kell kérni.

 

Fővárosi illetékesség:

 

Felhívjuk figyelmét, hogy a fővárosban egyes – jellemzően a tömegközlekedéssel érintett – útvonalak kezelése a Budapest Közút Zrt. kezelésébe tartoznak, ezek esetében a fővárosi céghez (elérhetőség: budapestkozut@budapestkozut.hu) szükséges fordulni a kérelemmel. Az érintett utak listáját ITT érheti el.

 

Az ügyintézés során alkalmazott jogszabályok:

 

 

Ügyintézés módjai