Ügyfélablak
Dekoráció Dekoráció

Nem lakáscélú ingatlanok Helyiségbérleti szerződés meghosszabbítása, helyiség ismételt bérbeadása

Helyiséget ismételten bérbe adni legfeljebb 5 év határozott időre vagy feltétel bekövetkeztéig, továbbá bizonyos esetekben határozatlan időre lehet.

Határozott és határozatlan időre is lehetséges.

A határozott idejű bérleti jogviszony lejárata előtt legalább 90 nappal a bérlőnek el kell döntenie, hogy a helyiséget a bérleti szerződés megszűnésének időpontját követően is kívánja-e tovább használni, és be kell nyújtania az erre vonatkozó nyomtatványt.

Helyiséget ismételten bérbe adni határozott időre 5 évre vagy feltétel bekövetkeztéig, továbbá (értékesítés miatti ingatlan kiürítéssel, vagy szanálással, bontással érintett épületekben lévő helyiségek kivételével) határozatlan időre lehet, melyről az iratok benyújtásakor a kérelemben a bérlőnek írásban nyilatkoznia kell.

Határozatlan időre akkor lehet a helyiséget bérbe adni, ha a bérlő vállalja az éves bruttó bérleti díj, de minimum 500.000,- Ft (amennyiben az éves bruttó bérleti díj nem éri el az 500.000 Ft-ot) szerződéskötési díj egyösszegben történő befizetését, mely összeg a szerződés bármely okból történő megszűnése esetén sem jár vissza. A határozatlan idejű feltételek vállalása esetén a bérbeadó a bérleti szerződésbe foglalja, hogy a Lakástörvényben biztosított „rendes felmondás” (kártalanítás nélküli felmondás) lehetőségével 15 évig nem kíván élni.

A kérelemhez csatolandó dokumentumokról és a tulajdonosi hozzájárulás megadásának feltételeiről ITT tájékozódhat részletesen.

Formanyomtatványunk innen letölthető:

kérelem helyiség további használatára

Ügyintézés módjai

Személyes ügyintézés Lefelé nyíl

Lehel Csarnok, Galériaszint
1134 Budapest, Váci út 9-15.

+36 1 478-5050
+36 1 478-5059

Az ügyfélfogadás részletei elérhetők ITT.

Béke utcai ügyfélszolgálat
1131 Budapest, Béke utca 65.

+36 1 450-3123
+36 1 350-3728

Az ügyfélfogadás részletei elérhetők ITT.