Ügyfélablak
Dekoráció Dekoráció

Nem lakáscélú ingatlanok Helyiség albérletbe adása

A tulajdonos hozzájárulásával a helyiség egy részét a bérlő albérletbe adhatja, ha azt annak a mérete miatt nem kívánja egyedül használni. A tulajdonos az albérletbe adáshoz legfeljebb 2 évre adja meg a hozzájárulást, hosszabbítási szándék esetén kérelmet kell benyújtani.

Kétszeres díj fizetendő.

A helyiség bérlője, amennyiben a helyiséget a mérete miatt nem kívánja egyedül használni, és a bérlőtársi jogviszony kötelezettségét sem vállalja fel, dönthet úgy, hogy a tulajdonos hozzájárulásával a helyiség egy részét albérletbe adja.

Az albérletbe adás feltételei:

  • A bérlő a bérbeadó hozzájárulásával a helyiség egy részét albérletbe adhatja természetes személy vagy a nemzeti vagyonról szóló törvény szerinti átlátható szervezet részére.
  • A helyiség albérletbe adására abban az esetben adható tulajdonosi hozzájárulás, amennyiben a bérlőnek a bérbeadóval szemben bármilyen jogcímen tartozása, köztartozása nincs és a helyiség méreténél fogva alkalmas a bérlő és albérlő által párhuzamosan folytatni kívánt tevékenységekre.
  • A bérbeadó azzal a feltétellel adhatja hozzájárulását a helyiség egy részének albérletbe adásához, ha a bérlő a bérleti szerződés módosításával vállalja az albérletbe adott helyiségrészre vonatkozóan a bérleti szerződésben megállapított bérleti díj kétszeresének megfelelő összegű bérleti díj fizetését.
  • A bérlő az emelt összegű bérleti díjat köteles fizetni mindaddig, amíg az albérleti szerződés megszűnését írásban be nem jelenti a bérbeadó részére és az albérlő az általa használt helyiségrészt ki nem üríti.
  • Az albérleti szerződéshez a bérbeadó a hozzájárulást, a bérlő bérleti jogviszonyának lejártáig, de legfeljebb két évre adja meg, amelynek leteltét követően újabb tulajdonosi hozzájárulás nélkül a bérlő akkor sem jogosult az érintett terület albérletbe adására, ha az erre vonatkozó albérleti szerződés érvényességi ideje még nem járt le.
  • Amennyiben a bérlő az albérleti jogviszonyt a fenti érvényességi időn túlmenően is fenn kívánja tartani, a hozzájárulás lejáratát megelőző 90 napon belül hosszabbítási kérelmet kell benyújtani.
  • Az albérleti hozzájárulás érvényességének lejártával vagy a bérleti szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a bérlő és az albérlő a helyiség kiürítésére egyetemlegesen kötelesek elhelyezési, kártalanítási igény nélkül.
  • Az albérletbe adás engedélyezése esetén a bérleti szerződés módosításakor a bérlőnek vállalnia kell a tulajdonosi hozzájárulásban előírt feltételeket.

A kérelemhez csatolandó dokumentumokról ITT tájékozódhat részletesen.

Formanyomtatványunk innen letölthető:

kérelem helyiség albérletbe adásához

Ügyintézés módjai

Személyes ügyintézés Lefelé nyíl

Lehel Csarnok, Galériaszint
1134 Budapest, Váci út 9-15.

+36 1 478-5050
+36 1 478-5059

Az ügyfélfogadás részletei elérhetők ITT.

Béke utcai ügyfélszolgálat
1131 Budapest, Béke utca 65.

+36 1 450-3123
+36 1 350-3728

Az ügyfélfogadás részletei elérhetők ITT.