Ügyfélablak
Dekoráció Dekoráció

Közútkezelés Burkolatbontási engedély igénylése

A kiviteli munkák tervezett megkezdése előtt 30 nappal munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulást kell kérni a közútkezelőtől.

Burkolatbontáshoz munkakezdési hozzájárulás szükséges.

A munkakezdési hozzájárulás iránti kérelmet a Munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulás kérelem című nyomtatvány kitöltésével kérjük benyújtani.

Az alábbi mellékletek csatolása az ügyintézés elengedhetetlen feltétele:

  • Helyi közút nem közlekedési célú igénybevétele című nyomtatvány.
  • Kiviteli terv és a munkálatokat részletesen bemutató műszaki dokumentáció (helyszínrajz, keresztszelvény, műszaki leírás).
  • A tervezett munka megkezdésekor érvényes forgalomtechnikai kezelői hozzájárulással ellátott, az építés idejére szóló forgalomszabályozási terv.
  • Érvényes közútkezelői hozzájárulás és tulajdonosi hozzájárulás.
  • Érvényes e-közmű nyilatkozatok, illetve a tervező vagy a kivitelező felelős nyilatkozata arról, hogy a kivitelezési tervet minden érintett közmű és közmű jellegű hálózat üzemeltetőjével egyeztette, és a megoldás megfelel az egyeztetés eredményének, a jogszabályi és egyéb előírásoknak.
  • Részletes fotódokumentáció a bontással érintett közterület eredeti állapotáról.
  • Építési ütemterv 30 munkanapot meghaladó kivitelezési munkák esetén.
  • Építési engedély vagy létesítési hozzájárulás-köteles munkák esetén építési engedély vagy létesítési hozzájárulás.
  • Az érintett zöldterületek és fasorok kezelőjének hozzájárulása.

A kérelem elbírálása során a közútkezelő további mellékletek benyújtását is kérheti.

Az igénybevétel befejezéséről, a helyreállítás megtörténtéről, valamint a műszaki átadás-átvétel tervezett időpontjáról, a hozzájárulás jogosultjának a befejezéstől számított 8 napon belül írásban értesítenie kell a közútkezelőt. Az igénybevétel befejezését követő 30 napon belül a hozzájárulás jogosultjának csatolnia kell a megvalósulási terveket írásos és elektronikus formában, valamint a műszaki átadást követő  állapotról készült fénykép dokumentációt.

 

A BKK Infó értesítése szükséges:

 

A munka/területfoglalás tényleges megkezdéséről, a forgalomkorlátozások jellegéről, életbelépésük idejéről, az ütemváltások időpontjáról, azok megkezdése előtt 72 órával, illetve a határidő előtti befejezésről haladéktalanul értesíteni kell a BKK Infót a +36-3-255-255-ös telefonszámon.

 

Az ügyintézés során alkalmazott jogszabályok:

 

Ügyintézés módjai

E-mailen Lefelé nyíl

kozut@kozszolgaltato.bp13.hu

Az e-mail-en beadott kérelemhez szükséges ennek a nyomtatványnak a kitöltése és a felsorolt mellékletekkel együtt beküldése.