Ügyfélablak
Dekoráció Dekoráció

Lakások Bérlőtársi jogviszonyban történő változások

A bérlőtárs halálát a visszamaradt bérlőtárs köteles bejelenteni. A bérlőtárs kérheti jogviszonya megszüntetését is, ezzel lemondva bérlőtársa javára. A kizárólagos bérlőkénti elismerés bírói ítélet alapján is történhet.

Kérelem kizárólagos bérlőkénti elismerés iránt bérlőtárs halála esetén

Amennyiben az Önkormányzati tulajdonban lévő bérlakást bérlőtársi jogiszonyban kettő vagy több személy béreli és az egyik bérlőtárs elhalálozik, úgy a lakásban visszamaradt bérlőtárs köteles azt bejelenteni és írásbeli kérelmet benyújtani a kizárólagos bérlőkénti elismerésre vonatkozóan.

Kérelem kizárólagos bérlőkénti elismerés bérlőtárs lemondása esetén

Amennyiben egy ingatlant kettő vagy több személy bérlőtársi jogiszonyban béreli és az egyik bérlő a továbbiakban nem tud eleget tenni a bérlői kötelezettségeinek, illetve a továbbiakban nem kíván szerződéses jogviszonyban állni a Bérbeadóval, úgy az arra rendszeresített kérelem benyújtásával kérheti a bérleti jogviszonya megszüntetését, ezzel lemondva a bérlőtársa javára.

A kérelem benyújtása során szükséges, hogy mindegyik fél személyesen megjelenjen Ügyfélszolgálatunkon. Amennyiben az egyik fél akadályoztatva van, illetve egyéb más okból az ügyében személyesen eljárni nem tud, úgy lehetősége van meghatalmazni az ügyben eljáró bérlőtársát. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba (két tanú ellenjegyzése szükséges) kell foglalni, és konkrétan tartalmaznia kell, hogy mely ügytípusra vonatkozóan szól a tárgyi meghatalmazás.

Kérelem kizárólagos bérlőkénti elismerés bírói ítélet alapján

Amennyiben az önkormányzati lakást bérlőtársi jogiszonyban kettő vagy több szermély béreli és az egyik bérlő nem teljesíti a jogszabályban rögzített, illetve a szerződéses kötelezettségét a bérbeadó, illetve bérlőtársa felé, úgy a Lakástörvény a bérlőtárs lakásbérleti jogviszonyának megszüntetésére ad lehetőséget. Ezen peres eljárást a bérlőnek kell kezdeményezni a bíróságon a bérlőtársára irányulóan, elsődlegesen abban az esetben, ha egymással szemben tanúsítanak jogellenes magatartást.

Amennyiben a bíróság jogerős végzésben rendelkezik a bérlőtársi jogviszonyt illetően, úgy a pernyertes fél a bírósági végzés benyújtásával kérelmezi a kizárólagos bérlőkénti elismerését a Bérbeadó megbízottjánál az arra rendszeresített formanyomtatvány benyújtásával.

Formanyomtatványaink innen letölthetők:

kérelem kizárólagos bérlőkénti elismerés iránt bérlőtárs halála esetén

kérelem kizárólagos bérlőkénti elismerés iránt bérlőtárs lemondása esetén

kérelem kizárólagos bérlőkénti elismerés iránt bírói ítélet alapján

Ügyintézés módjai

Személyes ügyintézés Lefelé nyíl

Lehel Csarnok, Galériaszint
1134 Budapest, Váci út 9-15.

+36 1 478-5050
+36 1 478-5059

Az ügyfélfogadás részletei elérhetők ITT.

Béke utcai ügyfélszolgálat
1131 Budapest, Béke u. 65.

+36 1 450-3123
+36 1 350-3728

Az ügyfélfogadás részletei elérhetők ITT.