Ügyfélablak
Dekoráció Dekoráció

Lakások Bérlőtársi jogviszony létesítése – lakások esetén

Bérlőtársítás alatt azt kell érteni, hogy a már létező bérleti jogviszonyba a bérlő újabb személyt kíván bérlőként bevonni.

A házastársakat a közösen benyújtott kérelmükre a bérbeadó a Lakástörvény erejénél fogja elismeri bérlőtársnak. A bérlőtársak jogai és kötelezettségei egyenlőek, a bérbeadóval szemben egyetemlegesek felelnek a bérleti szerződésből fakadó kötelezettségeik teljesítéséért. Bérlőtárs lehet házastárs, gyermek, a befogadott gyermekének az együttlakás ideje alatt született gyermeke, szülő, nagyszülő, unoka, testvér, a Lakásrendeletben foglalt feltételekkel. A bérlőtársítás elismerése / engedélyezése esetén a bérleti szerződés módosítása szükséges.

Az eljárás a bérlő kérelmére indul.

A kérelem kötelező mellékletei:

  • közüzemi nullás igazolások, vagy utolsó számlalevél + befizetett csekk másolata
  • nyilatkozat a Bérlő(k) részéről, hogy amennyiben a lakáson bérleti díj-, vagy közüzemi hátralék van, hogyan szándékozik(nak) kiegyenlíteni (pl. Hálózat Alapítvány segítségével)
  • kitöltött vagyonnyilatkozat
  • minden ott lakó személy jövedelemigazolása (1 havi nettó keresetről) – ide tartozik a családi pótlék, GYES, GYED, segélyek, járadékok stb. is – vagy iskolalátogatási igazolás, vagy ezek hiányában a Budapest Főváros Kormányhivatalának Hatósági igazolása álláskeresőként történő nyilvántartásról
  • minden ott lakó személy személyi igazolványa arckép kitakarásával és lakcímkártya másolata (kiskorú gyermek esetén születési anyakönyvi kivonat is szükséges)
  • a Kormányhivatal adatszolgáltatása a lakásba bejelentett személyekről
  • a Lechner Nonprofit Kft. által kiállított, ingatlantulajdon fennállásáról szóló hatósági bizonyítvány minden személyre vonatkozóan, melyhez a formanyomtatvány ITT elérhető

Formanyomtatványaink innen letölthetők:

kérelem bérlőtársként történő elismeréshez

általános vagyonnyilatkozat

 

Ügyintézés módjai

Személyes ügyintézés Lefelé nyíl

Lehel Csarnok, Galériaszint
1134 Budapest, Váci út 9-15.

+36 1 478-5050
+36 1 478-5059

Az ügyfélfogadás részletei elérhetők ITT.

Béke utcai ügyfélszolgálat
1131 Budapest, Béke u. 65.

+36 1 450-3123
+36 1 350-3728

Az ügyfélfogadás részletei elérhetők ITT.