Ügyfélablak
Dekoráció Dekoráció

Nem lakáscélú ingatlanok Bérlőtársi jogviszony létesítése – helyiségek esetén

A bérlő a tulajdonos hozzájárulásával bérlőtársat fogadhat be, amennyiben a helyiséget a mérete miatt nem kívánja egyedül használni. Ilyen esetben a befogadott bérlőtárssal megállapodást kell kötnie. A bérlőtársak jogai és kötelezettségei egyenlőek, jogaikat együttesen gyakorolhatják. A bérlőtársak az egész helyiséget közösen használhatják.

A bérlőtársak a helyiséget közösen bérlik.

A helyiség bérlője a tulajdonos hozzájárulásával bérlőtársat fogadhat be, amennyiben a helyiséget a mérete miatt nem kívánja egyedül használni. Ilyen esetben a befogadott bérlőtárssal megállapodást kell kötnie.

Bérlőtársi jogviszony létesítése esetén a felek a helyiséget közösen veszik bérbe.

  • A bérlőtársi jogviszony létesítése esetében lényeges szempont, hogy a bérlő, és a leendő bérlőtárs tevékenysége együttesen folytatható legyen, az nem ütközhet jogszabályba, illetve a helyiség mérete lehetővé tegye a párhuzamos tevékenységeket.
  • A bérlőtársi jogviszony létesítésével a bérlőtársak tudomásul veszik, hogy a bérlőtársi jogviszonyt kizárólag közös megállapodás útján szüntethetik meg, vagy azt a bíróság szüntetheti meg. A bérleti jogviszony esetén a bérlőtársak jogai és kötelezettségei egyenlőek, jogaikat együttesen gyakorolhatják. A jogok egyenlősége azt jelenti, hogy a bérlőtársak az egész helyiséget közösen használhatják, a helyiség nincs alapterület szerint megosztva közöttük.
  • A bérlőtársak egyetemlegesen felelnek – az egyik félnek kiszámlázott – helyiséghasználatból eredő költségek (bérleti és üzemeltetési, valamint közüzemi díjak, egyéb költségek) megfizetéséért. A helyiség bérleti díjára vonatkozó számlát azon bérlőtárs nevére szólóan állítjuk ki, akit a bérleti szerződéskötéskor a felek közösen megjelölnek.
  • A bérlőtársak a másik tudta és engedélye nélkül tevékenységet nem módosíthatnak, vagy a jogviszonnyal összefüggő, szerződésmódosítással járó kérelmet egymás tudta és engedélye nélkül nem nyújthatnak be.

Ezen ügylet a bérleti szerződés módosításával jár. A közjegyzői okirat módosításának költségeit a bérlőtársak vállalják.

A kérelemhez csatolandó dokumentumokról és a tulajdonosi hozzájárulás feltételeiről ITT tájékozódhat részletesen.

Formanyomtatványunk innen letölthető: kérelem bérlőtársi jogviszony létesítésére

Ügyintézés módjai

Személyes ügyintézés Lefelé nyíl

Lehel Csarnok, Galériaszint
1134 Budapest, Váci út 9-15.

+36 1 478-5050
+36 1 478-5059

Az ügyfélfogadás részletei elérhetők ITT.

Béke utcai ügyfélszolgálat
1131 Budapest, Béke utca 65.

+36 1 450-3123
+36 1 350-3728

Az ügyfélfogadás részletei elérhetők ITT.