Ügyfélablak
Dekoráció Dekoráció

Lakások Bérleti szerződés meghosszabbítása

A lakás legfeljebb 5 éves időtartamra újra bérbe adható, amennyiben a bérlő maradéktalanul eleget tett a korábbi szerződésben vállalt kötelezettségeinek.

A bérlő kérelme szükséges.

A bérleti jogviszony lejárta előtt a bérlő által benyújtott kérelemre a XIII. Kerületi Önkormányzat Tulajdonosi, Kerületfejlesztési és Lakásgazdálkodási Bizottsága a lakást legfeljebb 5 éves időtartamra újra bérbe adhatja, amennyiben a bérlő maradéktalanul eleget tett a korábbi szerződésben vállalt kötelezettségeinek.

A lakás újbóli bérbeadását írásban kell kezdeményezni, amelyhez az alábbi iratokat kell csatolni:

  • közüzemi nullás igazolások, vagy utolsó számlalevél + befizetett csekk másolata
  • nyilatkozat a Bérlő(k) részéről, hogy amennyiben a lakáson bérleti díj-, vagy közüzemi hátralék van, hogyan szándékozik(nak) kiegyenlíteni (pl. Hálózat Alapítvány segítségével)
  • kitöltött vagyonnyilatkozat
  • minden ott lakó személy jövedelemigazolása (1 havi nettó keresetről) – ide tartozik a családi pótlék, GYES, GYED, segélyek, járadékok stb. is – vagy iskolalátogatási igazolás, vagy ezek hiányában a Budapest Főváros Kormányhivatalának Hatósági igazolása álláskeresőként történő nyilvántartásról
  • minden ott lakó személy személyi igazolványa arckép kitakarásával és lakcímkártya másolata (kiskorú gyermek esetén születési anyakönyvi kivonat is szükséges)
  • a Kormányhivatal adatszolgáltatása a lakásba bejelentett személyekről
  • a Lechner Nonprofit Kft. által kiállított, ingatlantulajdon fennállásáról szóló hatósági bizonyítvány (1149 Budapest, Bosnyák tér 5.), melyhez a formanyomtatvány ITT elérhető.

Formanyomtatványaink innen letölthetők:

kérelem bérleti szerződés hatályának hosszabbítására

általános vagyonnyilatkozat

Ügyintézés módjai

Személyes ügyintézés Lefelé nyíl

Lehel Csarnok, Galériaszint
1134 Budapest, Váci út 9-15.

+36 1 478-5050
+36 1 478-5059

Az ügyfélfogadás részletei elérhetők ITT.

Béke utcai ügyfélszolgálat
1131 Budapest, Béke utca 65.

+36 1 450-3123
+36 1 350-3728

Az ügyfélfogadás részletei elérhetők ITT.