Ügyfélablak
Dekoráció Dekoráció

Lakások Bérleti szerződés létesítése

A jogcím nélkül az önkormányzati bérlakásban lakónak jogviszonyát rendeznie szükséges. A lakásbérleti szerződés bármely okból történő felülvizsgálata során nyilatkozni szükséges a vagyoni helyzetről.

Kérelem jogcím nélkül lakott lakás ismételt bérbevételére

Jogcím nélküli személy az, aki az Önkormányzat tulajdonában álló lakást használja, azaz életvitelszerűen a lakásban tartózkodik a Bérbeadó hozzájárulása nélkül, vagyis nem rendelkezik érvényes lakásbérleti szerződéssel. Ez az állapot például fakadhat abból, hogy a korábban érvényes bérleti szerződéssel rendelkező személy lakásbérleti jogviszonya lejárt és a lakáshasználó a jogviszonya rendezésére irányulóan nem nyújtotta be kérelmét időben. A jogcím nélkül lakott lakás ismételt bérbeadására irányuló kérelmet és kötelezően csatolandó mellékleteit a Lakásgazdálkodási Csoport részére kell benyújtani.

A kérelem benyújtását követően az illetékes lakásgazdálkodási ügyintéző a benyújtott dokumentumok átvizsgálását követően tájékoztatja a kérelmezőt a kérelem befogadásáról, szükség szerint hiánypótlásra szólít fel. A kérelmező a hiánypótlásnak a levélben megadott határidőn belül köteles eleget tenni. A jogviszony rendezésre irányuló kérelmet a Tulajdonosi, Kerületfejlesztési és Lakásgazdálkodási Bizottság bírálja el.

Általános vagyonnyilatkozat

A lakásbérleti szerződés bármely okból történő felülvizsgálata során a Bérbeadó a felülvizsgálja a bérlő és az együttlakók vagyoni helyzetét. A vagyonnyilatkozat kitöltésével a bérlő büntetőjogi nyilatkozatot tesz a havi rendszeres jövedelmi, ingó és ingatlan vagyonát illetően. A vagyonnyilatkozatban feltüntetett jövedelem igazolására a kérelmező és az együttlakó személy részéről szükséges a jövedelmet hivatalosan igazoló dokumentum csatolása.

A bérlő/lakáshasználó és a vele együtt lakó (költöző) hozzátartozók 1 havi nettó jövedelmére vonatkozó hivatalos igazolások (postai átvételi szelvényt, bruttó jövedelemről szóló, fizetési jegyzéket, illetve hivatalos pecsét nélkül igazolást nem áll módunkban elfogadni):

  • 1 havi nettó keresetre vonatkozó jövedelemigazolás
  • Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (éves megállapított havi nyugdíj) határozata
  • munkanélküli segélyről szóló határozat (Fővárosi Munkaügyi Központ)
  • büntetőjogi nyilatkozat az alkalmi munkából származó átlagos havi jövedelemről
  • GYED, GYES, stb.
  • családi pótlék
  • rendszeres nevelési segély
  • lakásfenntartási támogatás
  • egyéni vállalkozó esetén a könyvviteli szolgáltatást végzők névjegyzékébe felvett könyvelő által kiadott 3 havi nettó bevételről kell igazolást benyújtani.

Formanyomtatványaink innen letölthetők:

kérelem jogcím nélkül lakott lakás ismételt bérbevételéhez

általános vagyonnyilatkozat

Ügyintézés módjai

Személyes ügyintézés Lefelé nyíl

Lehel Csarnok, Galériaszint
1134 Budapest, Váci út 9-15.

+36 1 478-5050
+36 1 478-5059

Az ügyfélfogadás részletei elérhetők ITT.

Béke utcai ügyfélszolgálat
1131 Budapest, Béke u. 65.

+36 1 450-3123
+36 1 350-3728

Az ügyfélfogadás részletei elérhetők ITT.