Ügyfélablak
Dekoráció Dekoráció

Lakások Bérleti jogviszony megszüntetése – lakások esetén

A bérleti jogviszony a szerződésben rögzített határozott idő elteltével (ha a felek nem állapodtak meg előzetesen a szerződés időtartamának meghosszabbításáról) vagy a bérlő halálával (ha nincs olyan személy, aki a bérleti jog folytatására lenne jogosult) megszűnik.

A szerződő felek mind a határozott, mind pedig a határozatlan időtartamú szerződést megszüntethetik a következő módok valamelyikének alkalmazásával:

  • a bérlő kezdeményezheti a bérleti jogának pénzbeli térítés ellenében történő leadását,
  • bérbeadó vagy bérlő egyoldalú jognyilatkozatával (felmondással), ha annak törvényi és szerződéses feltétele biztosított,
  • közös megegyezéssel.

Pénzbeli térítés ellenében történő bérleti jogviszony megszüntetés

A bérlő a határozatlan vagy határozott idejű jogviszonyát a mindenkor hatályos önkormányzati Lakásrendeletben meghatározott feltételeknek megfelelően felajánlhatja a bérbeadó részére, térítés ellenében. Az aktuális lakásgazdálkodási feladatok ellátását figyelembe véve születik döntés arról, hogy a Bérbeadó él-e a térítés ellenében történő felajánlással.

Formanyomtatványunk innen letölthető:

kérelem lakásbérleti szerződés megszüntetéséhez

Ügyintézés módjai

Személyes ügyintézés Lefelé nyíl

Lehel Csarnok, Galériaszint
1134 Budapest, Váci út 9-15.

+36 1 478-5050
+36 1 478-5059

Az ügyfélfogadás részletei elérhetők ITT.

Béke utcai ügyfélszolgálat
1131 Budapest, Béke utca 65.

+36 1 450-3123
+36 1 350-3728

Az ügyfélfogadás részletei elérhetők ITT.