Ügyfélablak
Dekoráció Dekoráció

Fejlesztések 2022

Az AngyalZÖLD 3.0 Stratégia a 2020-2024. közötti időszak fejlesztéseit jelöli ki. A stratégia célkitűzéseinek megvalósítása 2022-ben is lendületesen folytatódott. Ebben az évben a XIII. kerület kiemelkedő beruházása a Csanády utcai zöldsétány létesítése, mely során az utca a Kresz Géza utcától egészen a Hollán Ernő utcáig megújult, és ahol a burkolati megújítások zöldítéssel jártak együtt. Sokak örömére megszépülhetett a Debreceni park, ahol a parki területek és a játszótér fejlesztése is elkészült a nyár végére. A Vizafogó udvaros házak udvarainak felújítása az itt élők környezetét tette élhetőbbé. Folytattuk a Katona József utca beruházását a Tátra utca és a Hegedűs Gyula utca közötti szakaszon. A burkolati jelek felújítása ugyan elsődlegesen nem a kerületi önkormányzat feladata, a közlekedésbiztonság szempontjait és a lakosok érdekeit szem előtt tartva azonban a XIII. Kerületi Önkormányzat számos helyszínen gondoskodott a felfestések megújításáról a láthatóság érdekében.

Az ebben az évben az AngyalZÖLD 3.0 Stratégiához kötődően megvalósult beruházásainkat alább ismerhetik meg. A képes ismertetők alatt a további beruházásainkat is felsoroljuk.

Debreceni park

A Gyöngyösi utca és a Nővér utca térségének fontos tere és játszótere újulhatott meg a Debreceni park beruházásával. A játszótéren 12 játszóeszközt felújítottunk és 3 új eszközt helyeztünk ki a gyerekek örömére. A kisebbeknek vizes homokozójátékot alakítottunk ki vízvételi lehetőséggel, elhelyeztünk egy fészekhintát, egy mászóeszközt és akadálypályát is.
Az eszközök mellett egy mezítlábas ösvény gazdagítja a környéket és egy hangulatos párakapu is helyet kapott.
A parkban a medence körül modern utcabútorokat helyeztünk el, köztük 10 széket, 2 színes LED világítással ellátott támlás padot, 1 okospadot, valamint egy kártyaasztalt négy székkel. A meglévő 14 széket felújítottuk.
A területen fejlesztettük a közvilágítást is, ennek részeként 12 kandelábert helyeztünk el.
A medence környékén növényeket ültettünk, nagyrészt évelőket, alacsony cserjéket, talajtakarókat és díszfüveket.

Csángó lakótelep közparki fejlesztése

A Csángó lakótelep közparki területeinek komplex felújítása már a 2021. évben elkezdődött a Hun utca – Tüzér utca – Csángó utca – Lehel utca által határolt területen. Minden korosztály számára jól használható, a lakossági igényekhez igazodó közösségi tereket alakítottunk ki. Idén a játszótér felújítása került sorra. A játszótér egésze új gumiburkolatot kapott 350 négyzetméteren. A játékokat új tematika szerint tengerparti rendszerbe foglaltuk. A meglévő két hintát, kis hajót és krokodilos játékot felújítottuk, emellett többfunkciós mászótornyot telepítettünk. A játszótéren 6 padon pihenhetnek a látogatók. A parkba a központi részre egy ivókutat és egy napelemmel működő okospadot telepítettünk. Összesen 1172 cserje, 1725 évelő és 6 lombos fa telepítése történt meg idén.

Csanády utcai zöldsétány kialakítása

A Csanády utcai zöldsétány kialakításával Újlipótváros egyik kiemelkedő jelentőségű utcája újult meg teljes szélességében. A beruházás a Csanády utca Hollán Ernő utca és Kresz Géza utca közötti szakaszán valósult meg 449 méter hosszan és 8350 négyzetméter területen. Az utca komplex felújításával egyidejűleg 17 fát ültettünk az utca két oldalára, figyelembe véve a közművek védőtávolságait, ami Újlipótvárosban sok részen ellehetetleníti a fatelepítést. A beruházás részeként 628 m² összterületű ökológikus ágyásokba 3280 évelőt, 181 díszfüvet és 6130 hagymás dísznövényt telepítettünk. A zöldítést szolgálja, hogy 8 egyedi futtató árnyékoló és a 29 futtató planténer került ki a közterületre. A beruházás eredményeképpen szélesebb gyalogosfelületek és több zöldterület található a Csanády utcában.

Fáy köz vegyes használatú út kialakítása

A Fáy közben 165 méter hosszan és 1815 négyzetméternyi területen alakítottunk ki vegyes használatú utat, igazodva a köz forgalmához. A felújítás során a Fáy köz Fáy utca és Zsinór utca közötti szakaszának teljes keresztmetszetét átépítettük. Érintettük az útpálya burkolatát, a határoló szegélysort, a járdát és kapubehajtókat.
Az útpálya egyirányú lett, a kerékpáros forgalom mindkét irányban haladhat. A parkolóhelyek az útburkolathoz süllyesztett szegéllyel szintben csatlakoznak, 2 méter szélességűek, az útpályával párhuzamosak. Az járda átlagos szélessége 1,8 méter lett. A forgalomcsillapítás érdekében íves forgalomcsillapító küszöböt helyeztünk el.

Gogol utcai parkoló és járdák felújítása

A Gogol utcai parkoló és a hozzá kapcsolódó járdaszakaszok felújításával nemcsak az érintett terület közvetlen közelében lakók életkörülményei javultak, hanem sok száz további család napi közlekedési körülményei is jobbak lettek, akiknek óvodás vagy bölcsődés gyermeke jár az itt található intézményekbe. A parkoló és a szervízút aszfaltozását augusztusban elvégeztük. A közeli gyermekintézményekre tekintettel a munkálatokat úgy szerveztük, hogy szeptember 1-jétől már biztosítottuk a gépjárművel történő megközelítést is. Az út aszfaltburkolatán kívül térköves járdát létesítettünk, a korábbi, zöldsávban lévő járdát elbontottuk, a zöldsávot rendeztük, füvesítettünk. A Visegrádi utca felé vezető, északi oldali keskeny járda teljes térkövezése megtörtént.

Parki beruházások

1

Játszótéri és egyéb komplex zöldterületi beruházások:

 

 • Debreceni park közparki fejlesztése,
 • Csanády utcai zöldsétány kialakítása,
 • Csángó lakótelep közparki fejlesztésének II. üteme,
 • Gergely Győző utcai zöldsétány kialakítása,
 • Gyöngyösi sétány ökologikus játszótér kialakítása,
 • Szováta park játszótérének felújítása.

2

Egyéb fejlesztések:

 

 • Vizafogó udvaros házak zöldterületi felújítása,
 • Róbert Károly körút 22. alatti csobogó fejlesztése,
 • Országbíró sportudvar közvilágításának fejlesztése,
 • Kassák park öntött gumiburkolat kialakítása és kerítés cseréje,
 • Hajós játszótér burkolatcsere,
 • Futár park tegraburkolat cseréje,
 • Országbíró utcai sportudvar és Cziffra parki fitnesz park gumiburkolat építése.

Útfejlesztések

1

Parkolóépítések:

 • Népfürdő u. 17/A – 17/D szám előtti parkoló felújítása,
 • Váci út 78/a-c mögötti parkoló felújítása,
 • Gogol utca óvoda, bölcsőde előtt parkoló és kapcsolódó járdák felújítása,
 • Petneházy utca (Hajdú utca – Üteg utca között) parkoló felújítása,
 • Tatai út Futár utca és Tahi utca közötti parkoló és járda felújítása.

Útfejlesztések:

 • Zsinór utca (Szent László út – Reitter Ferenc utca között),
 • Fáy köz vegyes használatú út kialakítása (Zsinór utca – Fáy utca között),
 • Katona József utca humanizálása, felújítása (Tátra utca – Hegedűs Gyula utca között),
 • Radnóti Miklós utca (Visegrádi utca – Kresz Géza utca között) aszfaltszőnyegezése és járdafelújítás,
 • Tahi utca (Göncöl utca – Hajdú köz közötti szakaszon),
 • Szent László út teljes pályaszerkezet-csere (Országbíró utca és Frangepán utca között),
 • Országbíró utca (Jász utca – Béke utca között) felújítása.

2

Járdafelújítások:

 • Visegrádi utca (Visegrádi utca 29. – Csanády utca között),
 • Teve utca (Gömb utca – Csongor utca között),
 • Karikás Frigyes utca (sportpálya és iskolaudvar között),
 • Hegedűs Gyula utca (Gyöngyház utca – Csanády utca között),
 • Botond utca (Kassák Lajos utca – Angyalföldi utca között),
 • Göncöl utca – Kámfor utca kereszteződésénél található zöldterületi járda,
 • Radnóti Miklós utca (Hegedűs Gyula utca – Visegrádi utca között),
 • Gidófalvy lakótelep (25-35. számok előtti),
 • Csanády utca (Kresz Géza utca – Váci út között),
 • Nővér utca (Gyöngyösi utca – Rákospalotai út között),
 • Tatai út (Fáy utca – Tahi utca között),
 • Forgách utca (Váci út – Lomb utca között),
 • Reitter Ferenc utca (Ambrus utca – Országbíró utca között),
 • Reitter Ferenc utca (Keszkenő utca – Reitter Ferenc u. 135. behajtója között),
 • Petneházy utca (Lomb utca – Petneházy utca 12. között),
 • Ambrus utca (Reitter Ferenc utca – Tatai út között).

Gyalogátkelőhelyek létesítése:

 • Újpesti rakpart – Radnóti Miklós utca kereszteződés,
 • Reitter Ferenc utca – Kucsma utca kereszteződése,
 • Budai Nagy Antal utca – Hollán Ernő utca kereszteződése,
 • Göncöl utca – Babér utca kereszteződése,
 • Pannónia utca – Bessenyei utca kereszteződése,
 • Ipoly utca – Újpesti rakpart kereszteződése,
 • Ipoly utca – Pozsonyi út kereszteződése,
 • Pannónia utca – Thurzó utca kereszteződése,
 • Hegedűs Gyula utca – Katona József utca kereszteződése.

AngyalZÖLD 3.0 2020-2024. Stratégia

Letöltés

További híreink