Ügyfélablak
Dekoráció Dekoráció

Tájékoztató a 2023. évi parkolási engedélykiadásról

 

Tisztelt Ügyfelünk!

 

Tájékoztatom, hogy a gépjárművére 2022. évre kiadott lakossági várakozási hozzájárulást 2023. január 31-ig használhatja. 2023. évi parkolási engedélyét 2022. december 1. napjától igényelheti. Annak érdekében, hogy a megújítás az Ön számára gyorsan és egyszerűen történjen, néhány fontos információra hívom fel figyelmét.

2022 szeptemberében változtak a parkolási díjzónák, melyek az éves parkolási díj, és így a lakásonként második engedélyért fizetendő összeg számítási alapját jelentik. Az egyes díjzónák határait és az érvényes díjat levelemet követően találják. Fontos, hogy a lakossági engedélyek érvényességi zónái, az 1-es és 2-es övezet továbbra is változatlanok maradtak, a két zóna közötti határ az Árpád-híd, Róbert Károly körút vonala.

Kérem, hogy válasszák az online ügyintézést, amellyel csökkenthető az esetleges várakozás a személyes ügyfélszolgálatokon. Hosszú évek tapasztalatai alapján javaslom, gondoskodjanak a kérelem mielőbbi benyújtásáról, ügyfélszolgálataink terheltsége december hónapban gyorsabb ügyintézést tesz lehetővé, mint január végéhez közeledve.

Honlapunkon az Ügyfélablakon keresztül néhány kattintással elküldheti kérelmét (amennyiben még nem regisztrált, azt itt megteheti). Az űrlap kitöltése mellett szkennelt formában szükséges csatolni az érvényes forgalmi engedélyt, a lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártya) és az eljárási díj, valamint 2. engedély igénylése esetén az éves várakozási díj befizetését igazoló bizonylatot. Honlapunkon a kérelem benyújtását követően lehetőség van bankkártyával történő fizetésre.

Amennyiben a személyes ügyintézés elkerülhetetlen, kérem, hozza magával a kitöltött, aláírt igénylőlapot, érvényes forgalmi engedélyét, lakcímet igazoló hatósági igazolványát és a befizetést igazoló bizonylatot. Az eljárási és a várakozási díj befizetésére ügyfélszolgálatunkon készpénzzel és bankkártyával is van lehetőség. Meghatalmazott eljárása esetén a képviseleti jog igazolására a tárgyévi engedély kiváltására jogosító teljes bizonyító erejű magánokirat elfogadására van jogszabályi lehetőségünk, a meghatalmazó iratairól készült másolat bemutatása mellett.

Munkáltatójától kizárólagos használatra kapott, a munkáltató által üzemben tartott személygépjármű esetében a fentieken túlmenően csatolnia szükséges a kizárólagos használatot engedélyező munkáltatói nyilatkozatot és a cégokmányok másolatát (1 évnél nem régebbi cégkivonat, aláírási címpéldány).

Az engedély kiváltására vonatkozó jogosultság részletes feltételei lentebb olvashatóak, esetleg felmerülő kérdésével forduljon hozzánk bizalommal, ügyfélszolgálataink készséggel állnak rendelkezésére. Folyamatosan frissülő, további információkat honlapunkon talál.

Köszönöm együttműködését.

Tisztelettel:

 

Tájékoztató a 2023. évre szóló lakossági várakozási hozzájárulások (parkolási engedélyek) kiadásának feltételeiről

 

A 2022. évi lakossági várakozási engedélyek 2023. január 31-ig érvényesek, ha az igénylés feltételei továbbra is fennállnak. A 2023. évre érvényes lakossági várakozási engedélyt 2022. december 1-től igényelheti a XIII. kerületben állandó lakóhellyel rendelkező lakos. A kerületben változatlanul két várakozási övezet működik, melyek a következők:

1. zóna Szent István körút páros oldala – Nyugati tér – Váci út páros oldala – Lehel út páros oldala – Bulcsú utca páratlan oldala – Szabolcs utca – Dózsa György út – Vágány utca – Róbert Károly körút páratlan oldala – Duna pesti ága, valamint a Szabolcs köz
2. zóna Róbert Károly körút páros oldala – Dévényi utca – Szegedi út páratlan oldala – Tatai utca páros oldala – Kámfor utca – Balzsam utca – Újpesti vasúti összekötő híd – Duna pesti ága által határolt terület (a Népsziget területét kivéve)

 

A kiadott éves lakossági várakozási engedélyek az állandó lakóhely szerinti zónában biztosítanak díjmentes parkolási lehetőséget. Az éves várakozási engedélyek a Nyugati téren, a Lehel téren, a Szent István körúton, a Dózsa György úton és a Váci úton (a Nyugati tér és a Gogol utca közötti szakaszon) nem érvényesek.

Lakónként 1, lakásonként 2 személygépkocsira váltható ki a lakossági várakozási engedély. Az igénylés feltétele, hogy a lakos a gépkocsi érvényes forgalmi engedélyében a C.1. mezőben legyen bejegyezve (üzembentartó, ennek hiányában tulajdonos). Az igénylő személynek nem lehet Társaságunknál nyilvántartott parkolási- és pótdíjtartozása. Az igénylés leadásakor nyilatkozni kell arról, hogy az adott jármű a lakcímen első vagy második engedélyt kapja.

A 2. engedélyért fizetendő díj mértéke a 2022. november 1-jei parkolási óradíjak alapján az alábbiak szerint alakul:

  • „A” díjzóna (Jászai Mari tér – Újpesti rakpart – Dráva utca – Dózsa György út – Szabolcs utca – Bulcsú utca – Lehel utca – Lehel tér – Váci út – Nyugati tér – Szent István körút): 120.000,- Ft/év
  • „B” díjzóna (Duna pesti ága – Újpesti vasúti összekötő híd – Balzsam utca – Göncöl utca – Röppentyű utca – Pap Károly utca – Róbert Károly körút – Vágány utca – Dózsa György út – Dráva utca): 90.000,- Ft/év
  • „C” díjzóna (Újpalotai út – Dugonics utca – Madridi utca – Szent László út – Kámfor utca – Tatai utca – Szegedi út – Dévényi utca – Róbert Károly körút – Pap Károly utca – Röppentyű utca – Göncöl utca): 60.000,- Ft/év

Az éves díj a január 1-től december 31-ig terjedő időszakot fedi le, azon belül az igénylés hónapjától arányosan fizetendő.

Lakossági várakozási engedélyt igényelhet az a magánszemély is, aki a gépkocsit kizárólagos használatra kapta munkáltatójától, és nem váltotta ki a saját jogon járó lakossági várakozási engedélyét. Az igénylés feltétele, hogy a magánszemély bejelentett, állandó lakcíme a XIII. kerületben legyen és az érintett gépjármű tulajdonosa/üzembentartója igazolhatóan az igénylő munkáltatója vagy egyéni vállalkozó esetében önmaga legyen, továbbá ne legyen a tulajdonosnak/üzembentartónak társaságunknál nyilvántartott parkolási és pótdíj-tartozása. Az igényléshez csatolni szükséges a cégokmányok másolatát (kizárólagos használatról szóló igazolást, 1 évnél nem régebbi cégkivonatot, valamint aláírási címpéldányt) is. Amennyiben a munkáltató lízingeli vagy tartósbérletben üzemelteti a járművet, szükséges a honlapunkról letölthető háromoldalú igazoló nyilatkozat is.

Az adatvédelmi jogszabályokra tekintettel a személyes adatokat tartalmazó okmánymásolatokat az engedély kiállítása után meg kell semmisítenünk, így a korábbi engedély igényléséhez benyújtott iratok becsatolása az új engedély igénylésénél ismételten szükséges.

A 2023. évre érvényes lakossági várakozási engedély igénylése történhet:

  1. A XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. honlapján keresztül, regisztrációt követően. Ebben az esetben a szükséges dokumentumok szkennelt változatát kell csatolni az űrlap megfelelő rovatához. (Ügyfélablak – a honlap jobb felső sarkában). Az engedélyt postai úton küldjük meg.
  2. Elektronikus levélben a parkolas@kozszolgaltato.bp13.hu e-mail-címen a szükséges dokumentumok szkennelt változatát kell csatolni. Az engedélyt postai úton küldjük meg.
  3. Személyesen a Központi Ügyfélszolgálati Irodák nyitvatartási idejében
    • Lehel Csarnok, Galériaszint: Hétfő, Kedd, Csütörtök 9:00-17:00, Szerda 9:00-18:00, Péntek 9:00-16:00
    • Béke u. 65.: Hétfő 8:00-18:00, Kedd, Szerda, Csütörtök 8:00-16:30, Péntek 8:00-11:30

A kézhez vett matricát haladéktalanul ki kell helyezni a szélvédő bal alsó sarkában, kívülről jól látható módon! Az engedély a matrica kiragasztásától kezdve jogosít díjmentes várakozásra. Amennyiben gépjárműcserére, baleset miatt szélvédőcserére kerül sor, úgy a korábbi parkolási matricát vissza kell juttatni ügyfélszolgálatunkra, hogy az új parkolási matrica kiállítása online ügyintézés esetében 1.000, személyes ügyintézés esetében 2.000 Ft legyen, ellenkező esetben az új matrica kiállítási díja 20.000 Ft.

Az elektronikus igénylés benyújtása esetén az eljárási díj 2.000,- Ft helyett 1.000,- Ft!

Az eljárási díj az elbírálás eredményétől függetlenül fizetendő, a benyújtott kérelem esetleges elutasítása esetén nem jár vissza.