Ügyfélablak

Pollerek védik a gyalogosokat a Béke utcában

Pollersor készül a balesetmentes közlekedés érdekében a Béke utcában. A Dolmány utca és a Rokolya utca közötti szakaszon helyezünk ki pollersort a közlekedésbiztonság javítása és a gyalogosok védelme érdekében.

A Béke utca Domány utca és Rokolya utca közötti szakaszán a keleti oldalon folyamatban van a kivitelezés, ezt követi majd a Dolmány utca pollerezése a Béke utca és a Jász utca között, ahol várhatóan február elején kezdődik a munka.

Már több mint 60 pollert kihelyeztünk a helyszínre, a munkálatok folytatódnak, terveink szerint február 28-ig készül el a kivitelezés.

A Béke utca másik szakaszán, a Frangepán utca és a Fáy utca között is hamarosan pollersort telepítünk a teljes utcaszakaszra annak érdekében, hogy a szabálytalan autóparkolást megelőzzük. Itt a kivitelezés február közepén kezdődik, és várhatóan egy hónap alatt készül el ezen a szakaszon a munka.

A pollerek elhelyezése az úttest űrszelvényén túl történik minden egyes esetben a szegélytől 50 centimétert megtartva. Ügyelünk arra is, hogy a pollersoron belül a járda teljes szélessége sehol ne szűküljön 1,5 méteres szélesség alá.

Hosszú évek óta jellemző, hogy ezeken a szakaszon a gépjárművek felparkoltak a járdára, mely egyfelől szabálytalan, másfelől a gyalogosközlekedést veszélyezteti és akadályozza. A gyalogosközlekedés biztonsága érdekében pollersor telepítésével korlátozzuk a szabálytalan parkolást, megoldva ezzel a gyalogosan közlekedők régi problémáját.

Fontos tudni, hogy a KRESZ alapján tilos a járdán történő parkolás. Parkolni csak ott szabad a járdán, ahol azt tábla külön jelzi.

A KRESZ 40. § úgy rendelkezik, hogy járdán – részben vagy teljes terjedelemben – csak akkor szabad megállni, ha

a) azt jelzőtábla vagy útburkolati jel megengedi,

b) a jármű a járda szélességének legfeljebb a felét foglalja el,

c) a járdán a gyalogosok közlekedésére legalább 1,5 méter szabadon marad, és

d) a jármű tengelyterhelése az 1000 kg-ot nem haladja meg.

 

A kerület más pontján is történt hosszabb szakaszon pollerezés a járda szabad felületének biztosítására, a Csanády utcában a teljes szakaszon összesen 150 pollert helyeztünk ki 2022-ben a gyalogosok védelme érdekében.