Ügyfélablak

Folyamatos a 2023. évi parkolási engedélyek kiadása

Közterületek, parkolás

A 2022. évre szóló várakozási hozzájárulások, közkeletű nevükön parkolási matricák, 2023. január 31-én érvényüket vesztik. A 2023. évre érvényes parkolási engedélyek igényelhetők, online és személyesen is várjuk az igényléseket.

FIGYELEM! A Lehel Csarnokban működő Központi Ügyfélszolgálati Iroda január hónapban minden munkanapon meghosszabbított nyitvatartással, munkaközi szünet nélkül, 09.00-18.00 óra között várja a kerületi lakosokat, ügyfeleket!

 

Az igénylés benyújtható elektronikus úton, a honlapunk felületén, egy egyszerű regisztrációt követően az Ügyfélablak-ban, esetleg a parkolas@kozszolgaltato.bp13.hu e-mail-címre, a szükséges dokumentumok (igénylőlap, forgalmi engedély, lakcímkártya másolata) szkennelt/fényképezett dokumentumainak csatolásával.

A honlapon az elektronikus űrlapon lehetőség van megjelölni, hogy az igényelt parkolási engedély a lakcímen az első vagy a második lesz, utóbbi esetben a fizetendő várakozási díjat is kiszámolja és jelöli az űrlap. E-mail igénylésnél kérjük, az e-mail szövegében nyilatkozzanak az engedély sorrendiségéről.

Az éves parkolási engedély személyes ügyintézésére a Lehel Csarnokban, vagy Társaságunk székhelyén, a Béke utca 65. címen működő Központi Ügyfélszolgálati Irodában is lehetőség van.

Elektronikus igénylés esetén tehát a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. honlapján az Ügyfélablak-ban az űrlap kitöltése mellett szkennelt formában szükséges csatolni az érvényes forgalmi engedélyt, a lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártya) és a befizetést igazoló banki vagy postai átutalási bizonylatot (1.000,- Ft). Honlapunkon bankkártyás fizetésre is van lehetőség, mind a költségtérítés, mind a második engedély várakozási díja tekintetében.

Figyelem!
a.) Kérjük, hogy az online igényléshez kapcsolódó 1.000 Ft-os befizetést a 11784009-20601160 számlaszámra teljesíteni, illetve a közlemény rovatba az autó forgalmi rendszámát, és a „Lakossági várakozási hozzájárulás” szöveget feltüntetni szíveskedjenek.
b.) Kérjük, hogy az elektronikus igénylést az elektronikusan intézhető parkolási ügytípusnál  és ne a „Lehel Csarnok Lakossági parkolókártya igénylése” soron indítsák!
c.) Elektronikusan igényelt matricáját postázzuk, de azt Ön vagy meghatalmazottja az értesítést követően sem veszi át, a Posta visszahozza ügyfélszolgálatunkra. A Posta által visszahozott engedélyeket a Lehel Csarnokban működő Központi Ügyfélszolgálati Irodában lehet átvenni, a megfelelő menüpont választásával a sorszámosztó berendezésnél, továbbá a személyes ügyintézés díjkülönbözetének megfizetése mellett (+1.000 Ft).

Személyes ügyintézésére a Lehel Csarnokban, vagy Társaságunk székhelyén, a Béke utca 65. címen működő Központi Ügyfélszolgálati Irodát ajánljuk ügyfeleink számára. Ügyfélfélszolgálataink nyitvatartásáról ide kattintva tájékozódhatnak az érdeklődők!

Személyes ügyintézéskor kérjük, hogy hozza magával:

– a kitöltött, aláírt igénylőlapot,

– az érvényes forgalmi engedélyt,

– a lakcímet igazoló hatósági igazolványt,

– és az eljárási díj befizetést igazoló szelvényt (2.000,- Ft), amelynek megfizetésére ügyfélszolgálatainkon is lehetőség van mind készpénzzel, mind bankkártyával.

– meghatalmazott eljárása esetén a képviseleti jog igazolására teljes bizonyító erejű magánokirat elfogadására van jogszabályi lehetőségünk.

Általános tudnivalók

Lakossági várakozási engedélyt igényelhet az a magánszemély a saját gépkocsijára és az is, aki a gépkocsit kizárólagos használatra kapta munkáltatójától, de nem váltotta ki saját jogon járó lakossági várakozási engedélyét.

Mindkét esetben feltétel, hogy a magánszemély bejelentett, állandó lakcíme a XIII. kerületi várakozási övezetben legyen, illetve az, hogy a szóban forgó gépjármű üzembentartója igazolhatóan az igénylő munkáltatója vagy egyéni vállalkozó esetében önmaga legyen, vagy azt munkáltatója lízingelje / 1 évnél hosszabb tartósbérleti szerződéssel üzemeltesse, továbbá ne legyen az üzembentartónak társaságunknál nyilvántartott parkolási- és pótdíjtartozása. Az igényléshez mellékletként csatolandó a kizárólagos használatról szóló igazolás és 1 évnél nem régebbi cégkivonat és az aláírási címpéldány másolata. Lízing és tartósbérlet esetén szükséges a honlapunkról, e cikkünk csatolt fájljai közül letölthető nyomtatványon a szerződés igazolása. A kiadott éves lakossági várakozási engedélyek a lakosoknak az állandó lakóhely szerinti zónában biztosítanak díjmentes parkolási lehetőséget.

A XIII. kerületben két várakozási övezet került kialakításra, amelyeket a Róbert Károly körút – Árpád híd vonala választ el:

  1. zóna:

Szent István körút páros oldala – Jászai Mari tér – Carl Lutz rakpart – Népfürdő utca – Róbert Károly körút páratlan oldala – Vágány utca – Dózsa György út – Szabolcs utca – Bulcsú utca páratlan oldala – Lehel utca páros oldala – Lehel tér – Váci út által határolt terület, valamint a Szabolcs közben

  1. zóna:

Róbert Károly krt. páros oldala – Duna folyam pesti ága – Újpesti vasúti összekötő híd – Balzsam utca – Kámfor utca – Tatai utca páros oldala – Szegedi út páratlan oldala – Dévényi utca páros oldala által határolt terület

A parkolási matricák a Nyugati téren, a Lehel téren, a Szent István körúton, a Dózsa György úton és a Váci úton (a Nyugati tér és a Gogol utca, valamint a Szekszárdi utca – Balzsam utca közötti szakaszokon) nem érvényesek.

FONTOS!

1. Már a 2021. évi lakossági várakozási hozzájárulás (parkolási matrica) kiadáskor bevezetésre került, hogy lakosonként egy, és lakásonként maximum két személygépkocsira váltható ki az engedély.

A Fővárosi Önkormányzat parkolási rendeletében foglaltakhoz képest a XIII. Kerületi Önkormányzat döntése értelmében a lakásonkénti második parkolási matrica a maximum összeghez viszonyítva 20%-os díjkedvezményű, annak éves összege a parkolási óradíj 250-szeresének 80%-a.

A lakásonkénti 2. autóra vonatkozó éves várakozási díj képlete: az állandó lakóhely szerinti parkolási óradíj * 250 (éves munkanapok száma) * 0,8 (20%-os XIII. kerületi kedvezmény)

Amennyiben a lakásonkénti második gépjárművet a lakos év közben eladja, vagy a lakos elköltözik a XIII. kerületből, úgy a matrica Központi Ügyfélszolgálati Irodák valamelyikében történő személyes leadása, vagy annak postán való visszaküldése mellett a matrica hátralévő hónapokkal időarányos várakozási díja visszajár az ügyfélnek.

2. A benyújtott kérelem (igénylés) elutasítása, visszavonása esetén a befizetett költségtérítés (1.000/2.000 Ft) nem jár vissza.

3. 2022. évtől a külföldi rendszámú gépjárművekre nem váltható ki parkolási engedély Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzatának 19/2010 (VI.28.) rendelete 2/C.§-a alapján,

4. A 2022. évtől a gazdálkodói kedvezmény 50%-os díjkedvezménye és az ehhez kapcsolódó parkolókártya kiváltás lehetősége is megszűnt. A korábban megvásárolt, kódolt parkolókártyákat a parkolójegykiadó automaták továbbra is elfogadják 2023. január 31-ig teljes árú jegy vásárlása mellett.

Igénylőlap - Egészségügyi várakozási hozzájárulás 2023.

Letöltés

Igénylőlap - Gazdálkodói várakozási hozzájárulás 2023.

Letöltés

Igénylőlap - Lakossági várakozási hozzájárulás 2023.

Letöltés

Meghatalmazás

Letöltés

Igazolás gépjármű használatba adásról (lízing, tartós bérlet esetén)

Letöltés

Zónatérkép - 1-es övezet

Letöltés

Zónatérkép - 2-es övezet

Letöltés

Munkáltatói nyilatkozat

Letöltés

Information on applying for residential parking permits in 2023 - English version

Letöltés